Uutiset

Uutinen
19.12.2023

Kaupungit tuottivat uusia ratkaisuja vihreään, hyvinvoivaan ja kestävästi suunniteltuun kaupunkiin

15 kuntaa kehitti yhdessä uusia ratkaisuja kestävään kaupunkikehitykseen osana Kestävä kaupunki -ohjelman haastekimpputyötä. Tuloksina syntyi ratkaisuja kasvun ja kestävyyden tavoitteet yhteen sovittavaan kaupunkisuunnitteluun, hyvinvointia tukevaan kaupunkiin ja tiivistyvien kaupunkien viherympäristöihin.

Uutinen
19.12.2023

Kestävä kaupunki –ohjelma on vahvistanut laaja-alaista kestävyysajattelua ja valtion ja kuntien vuoropuhelua

Kestävä kaupunki –ohjelman loppuarvioinnin mukaan ohjelma on ollut vaikuttava ja vahvistanut monialaista kestävyysajattelua ja yhteistyötä. Ohjelman erityinen onnistuminen on ollut kestävyyden johtamisen kehitystyö. Arvioinnin mukaan jatkossa kestävässä kaupunkikehityksessä tulisi luoda erilaiset toimenpide- ja vaikutuspolut eri kokoisille kunnille. Ympäristöministeriön tilaama Kestävä kaupunki -ohjelman ulkoinen loppuarviointi tuotti tietoa ohjelman tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta sekä laati suosituksia ohjelmakauden jälkeiseen valtion, kaupunkien ja kuntien kestävän kaupunkikehityksen yhteistyöhön.

Tiedote
19.12.2023

Johtaminen osaksi kestävää kaupunkikehitystä

Kestävä kaupunki -ohjelmassa on tuotettu tietoa ja työkaluja kuntien strategisen johtamisen tueksi. Vuosina 2022-2023 johtamisen kehitystyössä on vahvistettu erityisesti kestävän kaupunkikehityksen strategista tavoitteenasettelua ja seurantaa, kestävän kehityksen budjetointia sekä kestävyystoimien ristikkäisvaikutusten tunnistamista.

Uutinen
05.12.2023

Ristikkäisvaikutusten arvioinnissa sektoreiden välinen yhteistyö nousee arvoon arvaamattomaan

Kunnilla on erityisen tärkeä rooli kestävän kehityksen toteuttamisessa, mutta kestävyystoimia toteutettaessa on tärkeää tarkastella niiden kokonais- ja ristikkäisvaikutuksia. Ristikkäisvaikutuksilla tarkoitetaan tilannetta, jossa yhtä kestävyyden ulottuvuutta parantava toimi voi tukea myös muita kestävyyden ulottuvuuksia tai olla ristiriidassa näiden kanssa.

Uutinen
13.10.2023

Tervetuloa kuulemaan hanketuloksia kuntien kestävyystoimien ristikkäisvaikutusten arvioinnista!

Gaia Consulting ja Sweco ovat kuluneen vuoden aikana tukeneet kuntia ja kaupunkeja kestävää kehitystä edistävien toimien ristikkäisvaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa sekä positiivisten ristikkäisvaikutusten vahvistamisessa. Nyt on aika esitellä hankkeen tulokset: kuulemme päätöstilaisuudessa hankealustuksen lisäksi hankkeeseen osallistuneiden kuntien näkemyksiä ja kokemuksia sekä kunnallispoliitikkojen kommenttipuheenvuoroja ristikkäisvaikutusten edistämiseen liittyvistä tietotarpeista.

Uutinen
12.10.2023

Kestävän kehityksen budjetoinnin opit ja oivallukset

Kestävämmän tulevaisuuden varmistaminen on julkisen sektorin tärkeimpiä tehtäviä. Kestävän kehityksen budjetoinnin hankkeessa kuusi kuntaa kehittivät kestävän kehityksen budjetointiaan. Kuntien työstettäväksi valitut teemat vaihtelivat kokonaisvaltaisesta kestävän kehityksen budjetoinnista, ympäristöbudjetointiin sekä lasten ja nuorten budjetointiin. Tule webinaariin kuuntelemaan, minkälaisia oppeja ja oivalluksia on syntynyt kuuden kaupungin ja kunnan työssä viime syksynä alkaneessa Kestävän kehityksen budjetointi -hankkeessa. Kestävän kehityksen budjetointi -loppuwebinaari järjestetään tiistaina 31.10. klo 9-11 Teamsissä.

Uutinen
03.10.2023

Kestävä kaupunki -ohjelman tulosseminaari 13.11.2023 – Ilmoittaudu nyt!

Kestävä kaupunki -ohjelman tulosseminaari järjestetään maanantaina 13.11.2023 klo 10-16. Tervetuloa paikan päälle Sofia Helsingin tiloihin (Sofiankatu 4 C, 00170 Helsinki) tai seuraamaan tilaisuutta etäyhteyksillä!

Uutinen
20.09.2023

Ohjelman kolmas tuloskooste julkaistu: Tietoa ja testattuja ratkaisuja sosiaaliseen kestävyyteen

Kestävä kaupunki -ohjelma on julkaissut neljä temaattista tuloskoostetta ohjelman hankkeissa kehitetyistä ratkaisuista. Sosiaalisen kestävyyden tuloskooste kokoaa tietoa ja testattuja ratkaisuja ohjelman sosiaaliseen kestävyyteen liittyvistä hankkeista vuosilta 2019-2023.

Uutinen
20.09.2023

Ohjelman neljäs tuloskooste julkaistu: Tietoa ja testattuja ratkaisuja kestävään kaupunkisuunnitteluun

Kestävä kaupunki -ohjelma on julkaissut neljä temaattista tuloskoostetta ohjelman hankkeissa kehitetyistä ratkaisuista. Kestävän kaupunkisuunnittelun tuloskooste kokoaa tietoa ja testattuja ratkaisuja ohjelman kestävään kaupunkisuunnitteluun liittyvistä hankkeista vuosilta 2019-2023.

Uutinen
04.07.2023

Save the date: Kestävä kaupunki -ohjelman tulosseminaari 13.11. ja hankkeiden päätösseminaarit

Kestävä kaupunki -ohjelmassa luvassa syksyllä mielenkiintoisia seminaareja, jotka kannattaa laittaa jo nyt kalenteriin. Ohjelman tulosseminaari järjestetään 13.11. ja lisäksi luvassa on seminaareja kestävän kehityksen budjetoinnista, kestävyystoimien ristikkäisvaikutusten arvioinnista ja kestävän kaupunkikehityksen indikaattorityöstä. Ilmoittautumisohjeet kaikkiin seminaareihin julkaistaan syksyllä.

Uutinen
19.06.2023

Kokeilut antoivat kaupungeille eväitä entistä vuorovaikutteisempaan kestävyystyöhön

Osana ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelmaa toteutettiin vuosina 2022–2023 kaksitoista kestävän kaupunkikehittämisen kokeilua, jotka keskittyivät osallistamiseen, vuorovaikutukseen ja kestävyysulottuvuuksia läpileikkaaviin ratkaisuihin. Tuloksina syntyi esimerkiksi kestävän kehityksen paikallinen sopimusmalli, kaupungin sisäistä yhteistyötä tukeva resurssiviisaustyön digiportaali sekä uusia tapoja osallistaa asukkaita kaupunkisuunnittelussa ja kunnan kestävyystoimissa.

Uutinen
15.06.2023

Tietoa ja työkaluja kestävän kehityksen johtamiseen

Tuloskooste kertoo parhaista kaupunkien johtamiseen liittyvistä käytännöistä ja työkaluista, jotka syntyivät ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman kestävyyden johtamiseen liittyvissä hankkeissa vuosina 2019–2023. 

Blogi
29.05.2023

Liikkumiskäyttäytymisen muuttaminen on haastavaa, mutta mahdollista

Suurin osa 1–5 kilometrin pituisista matkoista tehdään autolla. Jos nämä lyhyet matkat pyöräiltäisiin tai käveltäisiin, sillä olisi suuri vaikutus liikenteen päästöihin. Pyörällä pääsee usein nopeammin perille kuin autolla, kun mukaan lasketaan koko matka-aika pysäköinteineen. Samalla terveyskin kohenee, kun liikutaan lihasvoimin. Mikä ihmisiä estää liikkumasta kestävämmin?

Uutinen
04.05.2023

Kestävä kaupunki -ohjelman kehittävä loppuarviointi on käynnistynyt

Kestävä kaupunki -ohjelman juuri käynnistynyt kehittävä loppuarviointi tuottaa tietoa ohjelman tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta sekä laatii ehdotuksia ohjelman tulosten vakiinnuttamiseen ja kumppanuustoimien suuntaamiseen.

Uutinen
18.04.2023

Kunta- ja kaupunkiverkostojen roolia kestävässä kaupunkikehityksessä selvitetään

Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelma selvittää kaupunki- ja kuntaverkostojen roolia suomalaisessa kestävän kaupunkikehittämisen kokonaisuudessa. Selvityksessä kartoitetaan kaupunki- ja kuntaverkostojen toiminnan vahvuuksia, saavutettuja hyötyjä sekä mahdollisia kehittämiskohteita. Selvitystyö alkaa huhtikuussa verkostokunnille ja -kaupungeille suunnattavalla kyselyllä. 

Blogi
27.03.2023

Kuntien ja kaupunkien kestävyystoimien ristikkäisvaikutukset: parempaa päätöksentekoa ja suurempaa vaikuttavuutta

Kunnat ja kaupungit ovat vihreän siirtymän etulinjassa ja tekevät monessa paikassa erittäin kunnianhimoista kestävyystyötä. Kestävyystoimien myönteiset ja kielteiset vaikutukset voivat kuitenkin mennä ristiin: esimerkiksi tehokas rakentamisen tapa voi uhata paikallisia luontoon tai kulttuuriympäristöön liittyviä arvoja. Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman osahankkeessa arvioidaan kaupunkien ja kuntien kestävyyshankkeiden ristikkäisvaikutuksia sosiaalisen ja kulttuurisen, taloudellisen, sekä ympäristöllisen kestävyyden näkökulmista.

Uutinen
23.03.2023

Tietoa ja testattuja ratkaisuja kaupunkien viherympäristöistä

Tuloskooste kokoaa parhaat käytännöt, kokemukset ja vinkit, jotka syntyivät ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman viherympäristöön liittyvissä kehittämishankkeissa vuosina 2019–2023.

Uutinen
22.03.2023

Tutustu ohjelman tuloksiin!

Kestävä kaupunki –ohjelma (2019-2023) on tuottanut kestävän kehityksen ulottuvuuksia yhdistäviä ratkaisuja kestävään kaupunkikehitykseen. Toimet ovat parantaneet yhdyskuntien päästövähennysten ja sosiaalisen kestävyyden edellytyksiä, tukeneet lähiluonnon monimuotoisuutta ja hyvinvointivaikutuksia sekä vahvistaneet kestävyyden johtamista ja uudenlaisia osallistumisen tapoja. 

Uutinen
06.03.2023

Tapahtumasarja kuntien kestävyystoimien skaalauksen vauhdittamiseksi

Kuntaliitto järjestää keväällä 2023 yhdessä ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman kanssa tilaisuuksia kuntien kestävyystoimien skaalauksen vauhdittamiseksi. Skaalauksen parhaita käytäntöjä ja mahdollisia pullonkauloja pohditaan eri sidosryhmille suunnatuissa kolmessa työpajassa. Kaikille yhteisessä lopputilaisuudessa vedetään yhteen hankkeen tuloksia ja skaalauksen jatkoaskeleita.

Uutinen
20.01.2023

Kestävän kaupunkikehityksen alueellisten skaalaustyöpajojen sarja käynnistyy

Kestävän kaupunkikehityksen hyvien käytäntöjen levittämiseen tähtäävää alueellisten työpajojen sarjassa pureudutaan 16.3. johtamiseen Kouvolassa, 28.3. sosiaaliseen kestävyyteen Jyväskylässä ja 20.4. kaupunkiluontoon Helsingissä. Tervetuloa!