Uutiset

Uutinen
16.05.2022

Kiertotaloudesta potkua kuntien sosiaaliseen kestävyyteen

Miten edistää yhtäaikaa ympäristön ja ihmisen hyvää? Reilun kiertotalouden valmennuksen päätöswebinaarissa 2.6. klo 13-14.45 kuulet valmennuksen tuloksia sekä sosiaalisesti kestävän kiertotalouden uusimpia tuulia. Lämpimästi tervetuloa!

Uutinen
21.04.2022

Työvälineitä sosiaalisesti kestävämpiin kaupunkeihin -webinaari 11.5.

Webinaarissa luvassa innostavia esimerkkejä ja kiinnostavia keskusteluja sosiaalisen kestävyyden edistämisestä kunnissa. Lämpimästi tervetuloa!

Uutinen
11.04.2022

Kestävä kaupunki –aamukahvit 20.4.: Kestävän kaupunkikehityksen ratkaisuja skaalaamaan

Kestävä kaupunki -ohjelman aamukahvit tuovat yhteen kestävän kaupunkikehityksen toimijoita keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Huhtikuun aamukahvit nautitaan 20.4. klo 8:30-9:30 kestävän kaupunkikehityksen ratkaisujen skaalaamisen parissa!

Uutinen
01.04.2022

Kestävä kaupunki -ohjelman haastekimpputyön fasilitoinnin tarjouskilpailu auki

Ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelma jatkaa vuosina 2019-2020 toteutettua kuntien yhteisiä kestävyyshaasteita ratkovaa haastekimpputyötä uusin teemoin.

Uutinen
18.03.2022

Hae mukaan skaalaamaan kestävän kaupunkikehityksen ratkaisuja

Ympäristöministeriö ja Motiva etsivät kuntia, jotka ovat kiinnostuneet ottamaan käyttöön kestävän kaupunkikehityksen kokeilujen tuottamia ratkaisuja ja oppeja. Kiinnostuneet kunnat saavat tukea ratkaisujen skaalaukseen. Kehitystyön kautta syntyy samalla tietoa siitä, kuinka parhaiten vakiinnutetaan hyviä toimintatapoja kuntakentällä.

Uutinen
17.03.2022

Hyvät ratkaisut käyttöön – vauhtia kestävän kaupunkikehityksen hyvien käytäntöjen skaalaukseen

Kunnat ja kaupungit eri puolilla Suomea ovat kehittäneet toimintaansa ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävämpään suuntaan. Kestävän kaupungin vipuvarret (VIPU) -hanke etsi ratkaisuja siihen, kuinka saada hyvät käytännöt skaalattua nopeammin. Syntyneet työkalut ovat hyödynnettävissä kaupunkikehittämisen ohella muissa aihepiireissä.

Uutinen
14.03.2022

Indikaattorit resurssiviisaiden kaupunkien johtamisen tukena – REMI-hankkeen -raportti julkaistu

Kunnat ovat keskeisessä asemassa alueensa toiminnan ohjaamisessa kohti resurssiviisasta kestävää kehitystä. Indikaattorit tukevat etenemisen seurantaa. Resurssiviisaustoimenpiteiden vaikuttavuuden mittaaminen kestävien kaupunkien johtamisen tukena (REMI) -hankkeen tavoitteena oli luoda yhdessä Fisu-verkoston (Finnish Sustainable Communities) kuntien kanssa resurssiviisautta edistävien toimien vaikuttavuutta mittaava indikaattorisarja.

Uutinen
10.03.2022

Kestävä kaupunki –aamukahvit 30.3.

Kestävä kaupunki -ohjelman aamukahvit tuovat yhteen kestävän kaupunkikehityksen toimijoita keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Maaliskuun aamukahvit nautitaan 30.3. klo 8:30-9:30, teemana kestävät ja elinvoimaiset keskustat.

Uutinen
02.03.2022

Uudistuneet kestavakaupunki.fi –sivut nyt auki!

Uudistuksen myötä ohjelman kokeiluissa, kehittämishankkeissa ja sparrauksissa tuotetut ratkaisut pääsevät verkkosivuilla entistä paremmin esille. Samalla on parannettu sivuston saavutettavuutta ja päivitetty ilmettä. 

Uutinen
19.01.2022

Kestävä kaupunki –aamukahvit 10.2.

Kestävä kaupunki -ohjelman aamukahvit tuovat yhteen kestävän kaupunkikehityksen toimijoita keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Vuoden ensimmäiset aamukahvit nautitaan 10.2. klo 8:30-9:30, teemana yhteinen oppiminen kestävyystavoitteiden toimeenpanon tukena.

Uutinen
17.01.2022

Kunnat hakivat vauhtia vähähiilisyyteen

Ympäristöministeriöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelma ja Sitowise järjestivät Kestävän kaupunkikehityksen -foorumin, josta kuusi kuntaa hakivat vauhtia vähähiilisyyteen.

Blogi
21.12.2021

Helpommin sanottu kuin tehty - Kokemuksia skaalauksen toimintamallin rakentamisesta kunnille

Hyvän käytännön tai malliesimerkin tunnistaa helposti. Ai, niinkö? Lue lisää Kestävän kaupungin vipuvarret -hankkeen Kaisa Schmidt-Thomén, Jani Päiväsen, Oras Tynkkysen blogista!

Uutinen
21.12.2021

Suosituksia elinvoimaisten ja kestävien keskustojen kehittämiseen

Miten ylläpitää keskustojen elinvoimaa ja kehittää kaupunkikeskustoja kestävästi poikkeusaikanakin? Elävät kaupunkikeskustat (EKK) ry tuotti verkostonsa avulla suosituksia keskustojen kestävän kehittämisen tueksi.

Uutinen
02.12.2021

Uudet kokeilut käyntiin – yhteistyöllä kestävämpiä kaupunkeja ja kuntia

Kestävä kaupunki -ohjelma käynnistää kaksitoista kokeiluhanketta, jotka edistävät kaupunkien ja kuntien osallistavaa ja vuorovaikutteista kestävyystyötä. Kokeilut muun muassa parantavat asukkaiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnan kestävyystyöhön sekä vahvistavat tiedon hyödyntämistä niin kestävyyden johtamisessa kuin asukkaiden kestävissä arjen valinnoissa.

Uutinen
05.11.2021

Joukkovoimaa kestävissä kaupungeissa - ratkaisut jakoon! -seminaari 7.12.

Kestävän kaupunkikehityksen kentällä tapahtuu koko ajan valtavasti. Kaupungit ovat aktiivisia kehittäjiä ja mahdollistajia, ja useat verkostot kokoavat kaupunkeja ja kuntia kestävyysteemojen ääreen. Yhteisenä haasteenamme on saada tieto parhaista käytännöistä leviämään. Miten varmistaa, että opit saadaan laajasti käyttöön? Tähän teemaan pureudumme Kestävä kaupunki –ohjelman seminaarissa 7.12., tervetuloa!

Uutinen
25.10.2021

Kestävä kaupunki -aamukahvit 18.11.2021

Kestävä kaupunki –ohjelman aamukahvit tuovat yhteen kestävän kaupunkikehityksen toimijoita keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Marraskuussa 18.11. klo 8:30-9:30 keskustelemme vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupungin Lahden sekä European Green Leaf 2021 -voittajan Lappeenrannan kokemuksista ja merkkivuosien annista pitkäkestoisempaan työhön.

Uutinen
04.10.2021

Kestävä kaupunki –aamukahvit 14.10.: yhteisöllisyyttä viherympäristöstä

Kestävä kaupunki -ohjelman aamukahvit tuovat yhteen kestävän kaupunkikehityksen toimijoita keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. 14.10. klo 8:30-9:30 keskustelemme siitä, miten viherympäristö voisi tukea yhteisöllisyyttä ja tuottaa hyvinvointia.

Blogi
04.10.2021

Luontopohjaisilla ratkaisuilla yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia

Viherratkaisut auttavat kaupunkeja sopeutumaan ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin ja edistämään luonnon monimuotoisuutta. Vehreä kaupunki tuo myös meille ihmisille monipuolisia hyötyjä. Erilaiset luontoelementit, kuten viheralueet, puistot ja kaupunkiviljelmät lisäävät viihtyvyyttä sekä parhaimmillaan edistävät asukkaiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia, kirjoittaa Auli Elolahti Motivasta.

Uutinen
21.09.2021

Hyviä käytäntöjä kestäviin kaupunkeihin

Kestävä kaupunki -ohjelma pyrkii osaltaan jouduttamaan hyvien käytäntöjen tunnistamista ja skaalaamista kuntien vuoropuhelun ja yhteiskehittämisen kautta. Kestävän kaupungin vipuvarret (VIPU) -hankkeessa kehitetään hyvien käytäntöjen skaalaamisen toimintamalli.

Uutinen
20.09.2021

Haluatko vauhtia vähähiilisyyteen? Hae mukaan kestävän kaupunkikehityksen foorumiin!

Onko kunnassanne vähähiilisyyteen tähtäävä ohjelma tai hanke, joka edellyttää uusia innovatiivisia ja älykkäitä ratkaisuja? Haluaisitteko näiden löytämiseen kokeneiden asiantuntijoiden sparrausta? Hae mukaan Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman ja Sitowise Oy:n Kestävän kaupunkikehityksen foorumiin ja kehitä kuntasi ajankohtaista vähähiilisyystyötä älykkäiden ratkaisujen, vertaisoppimisen ja huippuasiantuntijoiden avulla!