Uutiset

Blogi
29.05.2023

Liikkumiskäyttäytymisen muuttaminen on haastavaa, mutta mahdollista

Suurin osa 1–5 kilometrin pituisista matkoista tehdään autolla. Jos nämä lyhyet matkat pyöräiltäisiin tai käveltäisiin, sillä olisi suuri vaikutus liikenteen päästöihin. Pyörällä pääsee usein nopeammin perille kuin autolla, kun mukaan lasketaan koko matka-aika pysäköinteineen. Samalla terveyskin kohenee, kun liikutaan lihasvoimin. Mikä ihmisiä estää liikkumasta kestävämmin?

Uutinen
04.05.2023

Kestävä kaupunki -ohjelman kehittävä loppuarviointi on käynnistynyt

Kestävä kaupunki -ohjelman juuri käynnistynyt kehittävä loppuarviointi tuottaa tietoa ohjelman tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta sekä laatii ehdotuksia ohjelman tulosten vakiinnuttamiseen ja kumppanuustoimien suuntaamiseen.

Uutinen
02.05.2023

Kestävä kaupunki -aamukahvit 25.5.

Kestävä kaupunki -ohjelman toukokuun aamukahveilla 25.5. klo 8:30-9:30 aiheena kestävän kaupunkikehityksen kansainväliset rahoitusmahdollisuudet ja vaikuttavimmat skaalaustoimet. Tervetuloa!

Uutinen
18.04.2023

Kunta- ja kaupunkiverkostojen roolia kestävässä kaupunkikehityksessä selvitetään

Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelma selvittää kaupunki- ja kuntaverkostojen roolia suomalaisessa kestävän kaupunkikehittämisen kokonaisuudessa. Selvityksessä kartoitetaan kaupunki- ja kuntaverkostojen toiminnan vahvuuksia, saavutettuja hyötyjä sekä mahdollisia kehittämiskohteita. Selvitystyö alkaa huhtikuussa verkostokunnille ja -kaupungeille suunnattavalla kyselyllä. 

Blogi
27.03.2023

Kuntien ja kaupunkien kestävyystoimien ristikkäisvaikutukset: parempaa päätöksentekoa ja suurempaa vaikuttavuutta

Kunnat ja kaupungit ovat vihreän siirtymän etulinjassa ja tekevät monessa paikassa erittäin kunnianhimoista kestävyystyötä. Kestävyystoimien myönteiset ja kielteiset vaikutukset voivat kuitenkin mennä ristiin: esimerkiksi tehokas rakentamisen tapa voi uhata paikallisia luontoon tai kulttuuriympäristöön liittyviä arvoja. Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman osahankkeessa arvioidaan kaupunkien ja kuntien kestävyyshankkeiden ristikkäisvaikutuksia sosiaalisen ja kulttuurisen, taloudellisen, sekä ympäristöllisen kestävyyden näkökulmista.

Uutinen
23.03.2023

Tietoa ja testattuja ratkaisuja kaupunkien viherympäristöistä

Tuloskooste kokoaa parhaat käytännöt, kokemukset ja vinkit, jotka syntyivät ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman viherympäristöön liittyvissä kehittämishankkeissa vuosina 2019–2023.

Uutinen
22.03.2023

Tutustu ohjelman tuloksiin!

Kestävä kaupunki –ohjelma (2019-2023) on tuottanut kestävän kehityksen ulottuvuuksia yhdistäviä ratkaisuja kestävään kaupunkikehitykseen. Toimet ovat parantaneet yhdyskuntien päästövähennysten ja sosiaalisen kestävyyden edellytyksiä, tukeneet lähiluonnon monimuotoisuutta ja hyvinvointivaikutuksia sekä vahvistaneet kestävyyden johtamista ja uudenlaisia osallistumisen tapoja. 

Uutinen
06.03.2023

Tapahtumasarja kuntien kestävyystoimien skaalauksen vauhdittamiseksi

Kuntaliitto järjestää keväällä 2023 yhdessä ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman kanssa tilaisuuksia kuntien kestävyystoimien skaalauksen vauhdittamiseksi. Skaalauksen parhaita käytäntöjä ja mahdollisia pullonkauloja pohditaan eri sidosryhmille suunnatuissa kolmessa työpajassa. Kaikille yhteisessä lopputilaisuudessa vedetään yhteen hankkeen tuloksia ja skaalauksen jatkoaskeleita.

Uutinen
20.01.2023

Kestävän kaupunkikehityksen alueellisten skaalaustyöpajojen sarja käynnistyy

Kestävän kaupunkikehityksen hyvien käytäntöjen levittämiseen tähtäävää alueellisten työpajojen sarjassa pureudutaan 16.3. johtamiseen Kouvolassa, 28.3. sosiaaliseen kestävyyteen Jyväskylässä ja 20.4. kaupunkiluontoon Helsingissä. Tervetuloa!

Uutinen
20.12.2022

Tukea kuntien kestävyystyöhön – tunnistamalla toimien ristikkäisvaikutuksia saadaan aikaan parempaa kaupunkikehitystä

Kunnilla on erityisen tärkeä rooli kestävän kehityksen toteuttamisessa, mutta kestävyystoimia toteutettaessa on tärkeää tarkastella toimien kokonais- ja ristikkäisvaikutuksia. Ristikkäisvaikutuksilla tarkoitetaan tilannetta, jossa yhtä kestävyyden ulottuvuutta parantava toimi voi tukea myös muita kestävyyden ulottuvuuksia tai olla ristiriidassa näiden kanssa. Nyt käynnistetty hanke tarjoaa kunnille mahdollisuuden pureutua näiden vaikutusten selvittämiseen ja ratkaisuun kuntien omien konkreettisten kokemusten pohjalta, asiantuntijoiden tuella.

Tiedote
13.12.2022

Kaupungit ratkovat kaupunkivihreän, kaupunkisuunnittelun ja hyvinvoinnin kestävyyshaasteita

Kuusitoista kuntaa on lähtenyt mukaan Kestävä kaupunki -ohjelman haastekimpputyöhön. Työ pureutuu vaikeimpiin kestävyyshaasteisiin, joita ei voida ratkoa yhden organisaation tai toimialan sisällä. Työhön on valikoitunut kaupunkien tarpeiden pohjalta kolme teemaa: kaupunkivihreä tiivistyvässä kaupungissa, kestävyystavoitteet huomioiva kaupunkisuunnittelu sekä hyvinvoivat yhteisöt sosiaalisesti kestävässä kaupungissa. Teemoista tekee erityisen haastavia se, että niissä yhdistyvät kestävyyden eri ulottuvuudet.

Uutinen
12.12.2022

Tervetuloa virtuaaliselle oppimismatkalle kestävään kaupunkiin!

Kestävä kaupunki -ohjelma järjestää alkuvuodesta yhdessä Demos Helsingin kanssa kolmen virtuaalitapahtuman mittaisen oppimismatkan kestävän kaupunkikehityksen parhaisiin käytäntöihin. Tapahtumissa sukelletaan erilaisiin kaupunkitiloihin ja kaupunkialueita koetteleviin haasteisiin mielenkiintoisten puhujien ja kansainvälisten esimerkkien johdattelemana. Virtuaalitapahtumien kieli on englanti.

Uutinen
12.12.2022

Kestävän kehityksen ja talouden linkitykset näkyviksi

Kunnat ovat avainasemassa kestävän kehityksen edistämisessä, kaikissa kestävyyden teemoissa. Kuntien resurssit ovat niukat ja vaikuttavuutta sekä toimia kestävyyden eri teemojen tunnistamiseksi tarvitaan.

Uutinen
02.12.2022

Ratkaisuja skaalaamalla kohti kestävämpää kaupunkikehitystä

Lähde mukaan ottamaan käyttöön kestävän kaupunkikehityksen hyviä ratkaisuja! Keväälle 2023 on valmisteilla työpajasarja, jonka sisältöihin pääset nyt vaikuttamaan.

Uutinen
18.11.2022

Kestävä kaupunki -aamukahvit 15.12.

Kestävä kaupunki -ohjelman aamukahvit tuovat yhteen kestävän kaupunkikehityksen toimijoita keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Seuraavat aamukahvit nautitaan 15.12. klo 8:30-9:30 kestävien elämäntapojen edistämisen parissa. 

Uutinen
14.10.2022

Kestävä kaupunki -vuosiseminaari 23.11.

Kestävä kaupunki –ohjelman vuosiseminaari kokoaa ohjelman tuoreita tuloksia, ajankohtaisia keskustelunaiheita ja kiinnostavia esimerkkejä kestävästä kaupunkikehityksestä. Tervetuloa!

Uutinen
07.09.2022

Kestävä kaupunki -kokeilujen kahvit: Kaupunkikehityksen kulttuurinen kestävyys

Tervetuloa mukaan Kestävä kaupunki -kokeilujen syksyn verkottumiskahveille 21.9.! Tilaisuuden teemana on kaupunkikehityksen kulttuurinen kestävyys.

Uutinen
01.09.2022

Kestävä kaupunki –ohjelma Kuntamarkkinoilla 14.-15.9.

Kestävä kaupunki –ohjelma on jälleen mukana Kuntaliiton ja Kuntalehden järjestämillä Kuntamarkkinoilla. Tämän vuoden teemana on Hyvän elämän kunnat kestävää tulevaisuutta rakentamassa. Tule tapaamaan ohjelman väkeä ständille ja tutustumaan ohjelmassa kehitettäviin ratkaisuihin!

Uutinen
14.06.2022

Kestävä kaupunki –ohjelmassa tuotettujen ratkaisujen skaalaustyöpajat - ilmoittaudu mukaan

Tervetuloa tutustumaan Kestävä kaupunki -ohjelmassa toteutetuissa kokeiluissa tunnistettuihin ratkaisuihin! Työpajoissa esillä olevat ratkaisut liittyvät esimerkiksi kestävään elämäntapaan, vieraskielisten osallistamiseen kaavoitusprosesseissa, hyvinvoinnin mittaamiseen tai sen tukemiseen hyvinvointipuistolla sekä perheiden tukemiseen ja nuorten työllistämiseen puistoruokailuin.

Uutinen
14.06.2022

Ajankohtaisia osallistumisen mahdollisuuksia Kestävä kaupunki –ohjelmassa!

Etsimme nyt kuntia mukaan testaamaan kestävän kaupunkikehityksen indikaattoreita, kehittämään kestävän kehityksen budjetointia sekä ratkomaan yhteisiä kestävyyshaasteita kolmessa eri teemassa: hyvinvointi, kaupunkivihreä sekä kestävyystavoitteet huomioiva kaupunkisuunnittelu.