Ajankohtaista

Uutinen
19.12.2023

Kaupungit tuottivat uusia ratkaisuja vihreään, hyvinvoivaan ja kestävästi suunniteltuun kaupunkiin

15 kuntaa kehitti yhdessä uusia ratkaisuja kestävään kaupunkikehitykseen osana Kestävä kaupunki -ohjelman haastekimpputyötä. Tuloksina syntyi ratkaisuja kasvun ja kestävyyden tavoitteet yhteen sovittavaan kaupunkisuunnitteluun, hyvinvointia tukevaan kaupunkiin ja tiivistyvien kaupunkien viherympäristöihin.

Uutinen
19.12.2023

Kestävä kaupunki –ohjelma on vahvistanut laaja-alaista kestävyysajattelua ja valtion ja kuntien vuoropuhelua

Kestävä kaupunki –ohjelman loppuarvioinnin mukaan ohjelma on ollut vaikuttava ja vahvistanut monialaista kestävyysajattelua ja yhteistyötä. Ohjelman erityinen onnistuminen on ollut kestävyyden johtamisen kehitystyö. Arvioinnin mukaan jatkossa kestävässä kaupunkikehityksessä tulisi luoda erilaiset toimenpide- ja vaikutuspolut eri kokoisille kunnille. Ympäristöministeriön tilaama Kestävä kaupunki -ohjelman ulkoinen loppuarviointi tuotti tietoa ohjelman tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta sekä laati suosituksia ohjelmakauden jälkeiseen valtion, kaupunkien ja kuntien kestävän kaupunkikehityksen yhteistyöhön.

Tiedote
19.12.2023

Johtaminen osaksi kestävää kaupunkikehitystä

Kestävä kaupunki -ohjelmassa on tuotettu tietoa ja työkaluja kuntien strategisen johtamisen tueksi. Vuosina 2022-2023 johtamisen kehitystyössä on vahvistettu erityisesti kestävän kaupunkikehityksen strategista tavoitteenasettelua ja seurantaa, kestävän kehityksen budjetointia sekä kestävyystoimien ristikkäisvaikutusten tunnistamista.

Uutinen
05.12.2023

Ristikkäisvaikutusten arvioinnissa sektoreiden välinen yhteistyö nousee arvoon arvaamattomaan

Kunnilla on erityisen tärkeä rooli kestävän kehityksen toteuttamisessa, mutta kestävyystoimia toteutettaessa on tärkeää tarkastella niiden kokonais- ja ristikkäisvaikutuksia. Ristikkäisvaikutuksilla tarkoitetaan tilannetta, jossa yhtä kestävyyden ulottuvuutta parantava toimi voi tukea myös muita kestävyyden ulottuvuuksia tai olla ristiriidassa näiden kanssa.