Ajankohtaista

Blogi
27.03.2023

Kuntien ja kaupunkien kestävyystoimien ristikkäisvaikutukset: parempaa päätöksentekoa ja suurempaa vaikuttavuutta

Kunnat ja kaupungit ovat vihreän siirtymän etulinjassa ja tekevät monessa paikassa erittäin kunnianhimoista kestävyystyötä. Kestävyystoimien myönteiset ja kielteiset vaikutukset voivat kuitenkin mennä ristiin: esimerkiksi tehokas rakentamisen tapa voi uhata paikallisia luontoon tai kulttuuriympäristöön liittyviä arvoja. Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman osahankkeessa arvioidaan kaupunkien ja kuntien kestävyyshankkeiden ristikkäisvaikutuksia sosiaalisen ja kulttuurisen, taloudellisen, sekä ympäristöllisen kestävyyden näkökulmista.

Uutinen
27.03.2023

Kestävä ja laadukas kaupunkiympäristö: miten se tehdään?

Millainen on kestävä ja laadukas kaupunkiympäristö ja miten sitä kohti kuljetaaan? Tervetuloa Kestävä kaupunki -ohjelman seminaariin 14.4. 9-12 Helsingissä ja etänä!

Uutinen
23.03.2023

Tietoa ja testattuja ratkaisuja kaupunkien viherympäristöistä

Tuloskooste kokoaa parhaat käytännöt, kokemukset ja vinkit, jotka syntyivät ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman viherympäristöön liittyvissä kehittämishankkeissa vuosina 2019–2023.

Uutinen
22.03.2023

Tutustu ohjelman tuloksiin!

Kestävä kaupunki –ohjelma (2019-2023) on tuottanut kestävän kehityksen ulottuvuuksia yhdistäviä ratkaisuja kestävään kaupunkikehitykseen. Toimet ovat parantaneet yhdyskuntien päästövähennysten ja sosiaalisen kestävyyden edellytyksiä, tukeneet lähiluonnon monimuotoisuutta ja hyvinvointivaikutuksia sekä vahvistaneet kestävyyden johtamista ja uudenlaisia osallistumisen tapoja.