Hyppää sisältöön
 • Älykkyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Terveellisyys
 • Vähähiilisyys
 • Viihtyisää ja terveellistä viherympäristöä edistävät kokeilut

Yleisten alueiden moninäkökulmainen tarkastelukehikko

Yleisten alueiden tarkastelukehikko tunnistaa kaupunkisuunnittelun suunnittelualueen ominaispiirteitä, tarpeita ja tavoitteita. Se pyrkii yhteensovittamaan niitä onnistuneesti ja huomioimaan erilaisia näkökulmia. Kehikko edistää moninäkökulmaisia ratkaisuja, jotka huomioivat sosiaalisen, ympäristöllisen ja taloudellisen kestävyyden.

Tulokset

 • Tulokseksi syntyi eri näkökulmat yhteensovittava tarkastelukehikko, joka tuo oikea-aikaisesti esiin yhteensovitettavat asiat ja helpottaa suunnitteluprosessin kulkua. Kehikko on saatavilla käyttöön ja eteenpäin kehitettäväksi Rambollin Tiia Valtoselta: [email protected]

Vaikutukset

 • Kokeilussa tehtyä tarkastelukehikkoa voidaan käyttää kaupunkien suunnittelun tukena erityisesti hankkeissa, joissa kaupunkirakenne tiivistyy nykyisestä. 
 • Taulukko on käyttökelpoinen maantieteellisestä sijainnista riippumatta.
 • Taulukko tuo esiin myös kestävän kehityksen eri näkökulmat ja mahdollisuudet ja helpottaa kestävien suunnitteluratkaisujen määrittelyä käytännössä.

Yhteistyössä

 • Espoon kaupunki
 • Ramboll Finland Oy
 • Ympäristöministeriö
Sivun alkuun