Hyppää sisältöön

Seutukaupunkien ja kehyskuntien keskustojen elinvoimakartoitus

Seutukaupunkien ja kehyskuntien keskustojen elinvoimakartoitus –hankkeen tavoitteena on tunnistaa kuntien keskustoista tekijät, joiden ympärille keskustan elinvoima ja ihmisille tärkeät palvelut hakeutuvat. Lisäksi hankkeessa kuvataan kuntien elinvoimapotentiaalia tarkastelemalla kilometrin säteellä keskustan keskipisteestä olevien asukkaiden ja työpaikkojen määrää ja siinä tapahtuneita muutoksia.

Useimmilla suomalaisilla seutukaupungeilla sekä isojen kaupunkiseutujen kehyskunnilla on haasteena oman palvelukeskustan elinvoiman säilyttäminen. Kaupallisten palveluiden verkko on monissa keskustoissa heikentynyt, mutta palvelujen kysyntä paikallistasolla on ilmeinen. Kaupallinen ja julkinen palvelutarjonta ilmentää keskustan ja koko kunnan elinvoimaa. Hankkeen tavoitteena on saada keskustojen elinvoimatietoa erityisesti niistä kunnista, joissa elinvoimalaskentaa ei ole vielä tehty tai päivitetty vuosina 2022-2023. 

Hankkeessa tunnistetaan pienten keskustojen elinvoimatekijöitä hyödyntämällä palvelutarjonnan määrällistä ja keskustan rakenteellista analyysia, ns. vartin keskusta –tarkastelua sekä teemahaastatteluita. Tulokset kootaan yhteen raportissa. Raportissa on mukana kolmisenkymmentä kaupunkia ja kuntaa, joista kuutta tarkastellaan tarkemmin. Elinvoimalaskenta tuottaa kuudelle osallistuvalle kaupungille keskustan visuaalisen voimakartan sekä keskusta-alueen asukasmäärän kehityksen.
 

Toteuttaja

  • Tietojärjestelmäpalvelu Salokorpi Oy
Sivun alkuun