Kestävä kaupunki -blogi

Blogi
29.05.2023

Liikkumiskäyttäytymisen muuttaminen on haastavaa, mutta mahdollista

Suurin osa 1–5 kilometrin pituisista matkoista tehdään autolla. Jos nämä lyhyet matkat pyöräiltäisiin tai käveltäisiin, sillä olisi suuri vaikutus liikenteen päästöihin. Pyörällä pääsee usein nopeammin perille kuin autolla, kun mukaan lasketaan koko matka-aika pysäköinteineen. Samalla terveyskin kohenee, kun liikutaan lihasvoimin. Mikä ihmisiä estää liikkumasta kestävämmin?

Blogi
27.03.2023

Kuntien ja kaupunkien kestävyystoimien ristikkäisvaikutukset: parempaa päätöksentekoa ja suurempaa vaikuttavuutta

Kunnat ja kaupungit ovat vihreän siirtymän etulinjassa ja tekevät monessa paikassa erittäin kunnianhimoista kestävyystyötä. Kestävyystoimien myönteiset ja kielteiset vaikutukset voivat kuitenkin mennä ristiin: esimerkiksi tehokas rakentamisen tapa voi uhata paikallisia luontoon tai kulttuuriympäristöön liittyviä arvoja. Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman osahankkeessa arvioidaan kaupunkien ja kuntien kestävyyshankkeiden ristikkäisvaikutuksia sosiaalisen ja kulttuurisen, taloudellisen, sekä ympäristöllisen kestävyyden näkökulmista.

Blogi
21.12.2021

Helpommin sanottu kuin tehty - Kokemuksia skaalauksen toimintamallin rakentamisesta kunnille

Hyvän käytännön tai malliesimerkin tunnistaa helposti. Ai, niinkö? Lue lisää Kestävän kaupungin vipuvarret -hankkeen Kaisa Schmidt-Thomén, Jani Päiväsen, Oras Tynkkysen blogista!

Blogi
04.10.2021

Luontopohjaisilla ratkaisuilla yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia

Viherratkaisut auttavat kaupunkeja sopeutumaan ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin ja edistämään luonnon monimuotoisuutta. Vehreä kaupunki tuo myös meille ihmisille monipuolisia hyötyjä. Erilaiset luontoelementit, kuten viheralueet, puistot ja kaupunkiviljelmät lisäävät viihtyvyyttä sekä parhaimmillaan edistävät asukkaiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia, kirjoittaa Auli Elolahti Motivasta.

Blogi
11.08.2021

Kyky kuvitella ohjaa muutosta

Julkisen hallinnon uudistamisessa tavoitteeksi on asetettu, että ”Kyky kuvitella ohjaa muutosta”. Valtionvarainministeriön Emma Terämä ja Eeva Kaunismaa avaavat blogissa sen merkitystä.

Blogi
04.08.2021

Tuotekehitys starttaa asukkaiden ideoista

Innovatiivisia viherratkaisuja kehittävä InnoGreen rakensi 2020-2021 Espoon Keraan vehreän kaupunkikeitaan osana Kestävä Kaupunki -kokeiluja. Espoon kaupungin kanssa yhteistyössä toteutetun kaupunkikeitaan tärkeimpiä tavoitteita oli saada alueen asukkaat mukaan kestävän kaupungin kehitystyöhön. Nyt yrityksellä on työn alla tuote, joka on saanut kimmokkeensa kaupunkilaisten ideoista, kirjoittaa InnoGreenin Siiri Varis.

Blogi
17.06.2021

Heikkoja signaaleja Puskaradiosta - Oulu tukee ja hyödyntää kaupunkiaktivismia

Oulun kaupungilla on pitkä perinne kuntalaisten osallisuuden edistämisessä strategisella otteella. Nyt yhtenä kehittämiskohteena on oppia toimimaan digiajalla nousseen vapaamuotoisen kaupunkiaktivismin eli neljännen sektorin kanssa. Tähän kaupunki haki ja sai vuonna 2020 tukea Kestävä kaupunki -ohjelman osallisuussparrauksesta. Blogissa Pasi Mäenpää, Merja Niemelä ja Maija Faehnle kertovat lisää.

Blogi
11.02.2021

Helsingissä vapaaehtoinen kestävän kehityksen raportointi on lisännyt ymmärrystä Agenda 2030 -tavoitteista

Merkittävä osa kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanosta toteutuu paikallisella tasolla. Kaupunkien rooli tavoitteiden onnistumisessa on merkittävä, kirjoittaa Helsingin Mia Malin blogissa.

Blogi
18.01.2021

Kestävyys punnittavana – mistä kaupunkikestävyyden mittarit kertovat?

Kaupunkikestävyyttä mitataan monella eri tavalla. Numerot eivät kuitenkaan aina taivu todellisuuden moninaisuuteen. Joustaako tällöin todellisuus vai indikaattorit? Lue lisää SYKE:n Juha Peltomaan ja Marko Tainion blogista!

Blogi
11.01.2021

Kunnat ja kaupungit kiertotaloushaasteiden äärellä

Kestävä kaupunki -ohjelman puitteissa järjestettiin sarja vuorovaikutteisia virtuaalikeskusteluja kiertotaloudesta. Keskusteluissa erityisesti kuntien työntekijät, mutta myös muut kiinnostuneet, pääsivät vaihtamaan kokemuksiaan ja keskustelemaan yhdessä kiertotalouden haasteista ja ratkaisuista. Lue lisää keskustelujen annista SYKE:n Iina Turusen ja Nufar Finelin blogista!

Blogi
07.12.2020

Sosiaalinen kestävyys on erottamaton osa kiertotaloutta

Sosiaalisesti kestävä kiertotalous on yhteiskunnallisen hyödyn maksimointia, jossa toiminnasta koituvat vaikutukset ovat mahdollisimman suuria sekä ihmisille että ympäristölle. Motivan Tiia Merenheimo kirjoittaa blogissa, miten kiertotalous kietoutuu sosiaalisen kestävyyden kanssa erottamattomasti yhteen, ja miten teemojen kytkeminen toisiinsa voi avata uudenlaisia yhteistyön muotoja kunnissa.

Blogi
12.11.2020

Miten vauhdittaa kestävyysmurrosta paikallisesti? Esimerkkinä Pirkanmaan Ekothon

Työskenteletkö kestävän kehityksen parissa kunnassa, kaupungissa tai maakunnassa? Pirkanmaalla etäyhteyksin järjestetyssä Ekothonissa 80 ihmistä loi ideoita ja ratkaisuja ekologisiin haasteisiin. Hannele Tiitto ja Ari Räsänen esittelevät blogissa Pirkanmaalla kehitetyn toimintamallin, joka voi vauhdittaa kestävyysmurrosta myös sinun alueellasi!

Blogi
12.10.2020

Yhteisöllisyys parantaa maailman

…mutta ensin sitä pitää taikoa esiin. Kestävä kaupunki -ohjelman Yhteisöllisyysparantolassa 17.9.2020 ratkottiin kuntien yhteisöllisyyden tarpeita ja toimia. Kolmen kunnan kimppuun käytiin yhteiskehittelyn hengessä ja 40 osallistumisen ammattilaisen voimin, ajan hengen mukaan etänä. Lue lisää Pasi Mäenpään blogista!

Blogi
11.06.2020

Koronakriisi korostaa kuntien tiedolla johtamisen tärkeyttä

Kestävän kehityksen tavoitteenasetanta ja mittaaminen kunnissa -hankkeessa nousi keväällä 2020 esiin kaksi teemaa: mittareiden ajantasaisuus ja koronakriisi. MayorsIndicatorsin Suvi Monni pohtii blogissa tiedolla johtamista.

Blogi
25.05.2020

Kokeilujen opit käyttöön!

Yksi Kestävä kaupunki -ohjelman toimintamuodoista on kestävän kaupunkikehityksen kokeilujen tukeminen. Kokeiluissa kehitetään ja testataan uusia ratkaisuja. Mutta milloin kokeilu on onnistunut, pohtii Iina Heikkilä blogissa.

Blogi
30.03.2020

Vihreyttä ja vehreyttä tiivistyvissä kaupungeissa

Blogissamme erityisasiantuntija Suvi Anttila pohtii lähivihreän merkitystä kaupunkialueilla asuvien hyvinvointiin ja terveyteen.

Blogi
02.07.2019

Kaupunkikestävyyden edistäminen

Yhtäköyttäyhdistys, verkosto vai ohjelma? Paikallistason aktiivisuutta tarvitaan. Blogissamme Emma Terämä ja Kaisa Schmidt-Thomé KESTO-hankkeesta kiteyttävät kaupunkitutkimuksen päivillä pidettyä paneelikeskustelua kaupunkikestävyyden edistämisestä.

Blogi
05.06.2019

Arjen olosuhteet ohjaavat liikkumistamme

Kestävä kaupunki -blogissamme vieraileva kirjoittaja ohjelmakoordinaattori Tanja Onatsu Kunnossa kaiken ikää -ohjelmasta pohtii arjen olosuhteiden vaikutusta liikkumiseen.

Blogi
25.04.2019

Katseet kaupunkiin

Ympäristöministeriön alueet- ja yhdyskunnat yksikön eläköitynyt päällikkö Matti Vatilo kuvaa blogissaan kaupunkipolitiikan roolia aina 1990-luvun puolivälistä tulevaan hallitusohjelmaan.

Blogi
08.02.2019

Tule mukaan kehittämään kestäviä kaupunkeja!

Luotko työssäsi hyvinvointia kaupunkiin? Etsitkö keinoja kaupungin kestävyyden vahvistamiseen? Kestävä kaupunki -ohjelma tarjoaa sinulle yhteisön ja yhteisen alustan kestävän kaupunkikehityksen edistämiseen. Lue lisää ohjemapäällikkö Virve Hokkasen blogitekstistä!