Hyppää sisältöön

Kyky kuvitella ohjaa muutosta

Julkaisuajankohta 11.8.2021 13.34

Julkisen hallinnon uudistamisessa tavoitteeksi on asetettu, että ”Kyky kuvitella ohjaa muutosta”. Valtionvarainministeriön Emma Terämä ja Eeva Kaunismaa avaavat blogissa sen merkitystä.

Tulevaisuuden näkökulmasta kyky kuvitella uusia ratkaisuja on elinehto. Suurella pikaruokaketjulla on mainos, jossa sanotaan ”Kuvittele Suomi ilman roskaa”. Yritys kampanjoi pikaruokaan liittyvän roskaamisongelman ratkaisemiseksi ja järjestää kilpailun, jossa haetaan uusia, luovia ja tehokkaita ratkaisuja.

Myös julkisen hallinnon uudistamisessa tavoitteeksi on asetettu, että ”Kyky kuvitella ohjaa muutosta”. Tämä on yksi julkisen hallinnon uudistamisstrategian päämääristä kohti 2030-lukua kulkiessamme. Kuten yllä olevassa yritysesimerkissä, myös julkisessa hallinnossa kuvittelukyky nähdään keskeisenä osana tulevaisuuden rakentamista. Se, että kykenemme kuvittelemaan mahdollisia maailmoja ja tulevaisuuksia parantaa meidän edellytyksiämme tehdä sellaisia valintoja, jotka vievät meitä kohti toivottua tulevaisuutta.

Julkisen hallinnon strategia koskee niin kuntia, alueita kuin valtiota. Se valmisteltiin ja sitä toimeenpannaan kunta-valtio –kumppanuudessa. Kumppanuusperiaate puolestaan tukeutuu kansalliseen kaupunkistrategiaan, missä juuri kaupunki-valtio-akseli nähdään ilmastoviisaan kestävän kehityksen takaajana ja hyvinvoinnin, osaamisen ja kasvun vauhdittajana. Toinen päämäärä, jota julkinen hallinto tavoittelee mentäessä kohti 2030-lukua, onkin ”Ylisukupolvinen vastuunkanto varmistaa luonnon kantokyvyn”. Strategian mukaan globaali vastuunkanto resurssien rajoista ja luonnon kantokyvystä luo kestävää hyvinvointia, joka puolestaan ilmenee paikallisesti.

Ylisukupolvista vastuuta konkretisoi myös se, että olemme julkisessa hallinnossa valmiit kantamaan ” vastuumme ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta”. Sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden toteutuminen ja turvallinen yhteiskuntakehitys edellyttävät, että siirrymme hiilineutraaliuteen ja luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaan toimintaan. Siksi arvioimme uudistusten ja päätösten ekologisia vaikutuksia myös niillä sektoreilla, joilla sitä ei ole aiemmin totuttu tekemään. Vahvistamme yhteiskunnan ilmastoviisautta ja luonnon monimuotoisuutta esimerkiksi tiedonvälityksen, kannustimien ja monipuolisen ohjauksen avulla sekä hyödyntämällä uutta teknologiaa älykkäästi.

Tavoitteena on myös osallistua aktiivisesti kansainväliseen ilmastotyöhön. Muun muassa siihen tarvitsemme kumppaneita paikallis- ja aluehallinnon ulkopuolelta, niin tutkimuksesta kuin järjestöistä. Tulemme organisoimaan toimintaamme entistä osallistuvammaksi, mikä näkyy jo käynnissä olevissa, monimutkaisissa ja laajoissa poikkihallinnollisissa hankekokonaisuuksissa. Ottakaa siis meitä rohkeasti mukaan toimintaanne, kuten mekin kutsumme teitä mukaan osallistumaan yhteiseen hallintoomme. Yhdessä kuviteltu tulevaisuus on jaettu tulevaisuus.

Lisätietoja

Kirjoittajat

Eeva Kaunismaa työskentelee valtiovarainministeriössä julkisen hallinnon strategian projektipäällikkönä. Emma Terämä työskentelee valtiovarainministeriössä johtavana erityisasiantuntijana mm. kaupunkipolitiikassa.

Blogi
Sivun alkuun