Hyppää sisältöön

Tule mukaan kehittämään kestäviä kaupunkeja!

Julkaisuajankohta 8.2.2019 13.47

Luotko työssäsi hyvinvointia kaupunkiin? Etsitkö keinoja kaupungin kestävyyden vahvistamiseen? Kestävä kaupunki -ohjelma tarjoaa sinulle yhteisön ja yhteisen alustan kestävän kaupunkikehityksen edistämiseen. Lue lisää ohjemapäällikkö Virve Hokkasen blogitekstistä!

Ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelma vauhdittaa kaiken kokoisten kaupunkien ja kuntien kestävää kehitystä. Visiona on, että viisivuotisen ohjelman päätyttyä kestävä kehitys huomioidaan kaupunkien ja kuntien kaikessa toiminnassa ja valtio ja kaupungit edistävät yhdessä kestävää kehitystä sen kaikilla osa-alueilla.

Ohjelman avaintoimijoita ovat kaupungit ja kunnat, joiden tarpeisiin toimintaa räätälöidään. Oletpa sitten suuren kaupungin tai pienen kunnan tekijä, toimivan ympäristön, sosiaalisen hyvinvoinnin, elinkeinotoiminnan tai hyvän hallinnon rakentaja, olet tervetullut luomaan yhdessä uudenlaisia ratkaisuja pieniin ja suuriin haasteisiin!

Ratkomme kestävän kehityksen haasteita aina vähähiilisyydestä sosiaaliseen kestävyyteen ja terveellisyyteen. Etsimme uusia ratkaisuja erityisesti eri teemoja yhdistäviin ja niiden väliin jääviin haasteisiin. Tavoitteena on tuoda kestävä kehitys kaupungeissa vahvemmin niin käytännön kehittämiseen kuin toiminnan suunnitteluun ja seurantaan.

Ohjelmaan osallistujat voivat verkostoitua, etsiä yhdessä ratkaisuja haasteisiin, oppia hyvistä käytännöistä sekä saada tukea kokeiluihin, kehittämistyöhön ja hyvien käytäntöjen omaksumiseen. Panostamme myös hyvien käytäntöjen viestimiseen ja käyttöönoton tukemiseen, jotta sekä aiemmin kehitetyt että ohjelmassa syntyneet tulokset saadaan hyödynnettyä laajemmin. Ensimmäinen kokeilujen rahoitushaku pyörähtää käyntiin helmikuussa.

Useissa kaupungeissa kestävä kehitys on jo mukana strategioissa ja suunnitelmissa. Monet kaupungit ovat myös edistäneet kestävää kehitystä kokeiluilla ja kokeilualustoja tarjoamalla. Vaikuttavuuden vahvistamiseksi pyrimme rakentamaan tiiviimpää kytköstä paikallisten kokeilujen ja pitkäkestoisemman kehittämisen välille. 

Ohjelman taustalla vaikuttavat YK:n maailmanlaajuinen kaupunkikehitysohjelma, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja EU:n kaupunkiagenda. Ohjelman teemat ja tavoitteet vastaavat kaupunkien ja kuntien tuleviin haasteisiin ja kannustavat kehittämiseen myös niitä kaupunkeja, jotka ovat jo tahoillaan asettaneet omia kunnianhimoisia kestävän kehityksen tavoitteita.

Päämääränä on tuottaa uutta tietoa, innovatiivisia ratkaisuja ja esimerkkejä niin kaupunkien ja kuntien toimintaan kuin kaupunkilaisten kestävien valintojen mahdollistamiseen. Ohjelma tuo parhaille käytännöille kotimaista ja kansainvälistä näkyvyyttä ja avaa polkuja uudelle liiketoiminnalle. Samalla luomme uusia toimintatapoja sekä kaupunkien väliseen vuorovaikutukseen että valtion, kaupunkien ja muiden toimijoiden yhteistyöhön.

Ajankohtaisia kuulumisia ja tapahtumauutisia voit seurata näillä nettisivuilla ja tilaamalla uutiskirjeen. Yhteiseen työskentelyyn pääset osallistumaan sähköisellä Virtuaalikortteli-alustalla ja tapahtumissa. Ota yhteyttä ja tule mukaan!

Kirjoittaja

Virve Hokkanen 
Ohjelmapäällikkö, Kestävä kaupunki -ohjelma 

Blogi
Sivun alkuun