Hyppää sisältöön

Vihreyttä ja vehreyttä tiivistyvissä kaupungeissa

Julkaisuajankohta 30.3.2020 9.45

Blogissamme erityisasiantuntija Suvi Anttila pohtii lähivihreän merkitystä kaupunkialueilla asuvien hyvinvointiin ja terveyteen.

Luonnolla ja lähivihreällä on todistetusti vaikutusta ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen. Ihminen voi henkisesti ja fyysisesti paremmin, kun ikkunasta näkyy puita ja pensaita. Ihmisen hyvinvoinnille on tärkeää, että lähiluontoa on jokaisen elinpiirissä ja helposti saavutettavissa. Viime päivinä koronapandemian siivittämänä lähiluonnon merkitys on näyttänyt kasvaneen valtavasti, kun monet ovat hakeutuneet luonnon keskelle kävelylenkeille ja retkille. Lähiluonnolle on ollut viime päivinä kysyntää.

Kaupungistumisen myötä lisääntyvä väkimäärä täytyy mahduttaa kaupunkeihin

Sekä Suomi että koko maailma kaupungistuvat. Yhä enemmän ihmisiä tulee asumaan yhä harvalukuisemmilla kaupunkialueilla. Suomessa 2010-luvulla väestö on kasvanut lähes yksinomaan suurilla ja keskisuurilla kaupunkiseuduilla, joissa keskuskaupungit ovat kasvaneet eniten. Kasvuvoittoisissa kaupungeissa lisääntyvä väkimäärä täytyy mahduttaa kaupunkiin. On rakennettava lisää asumista ja tiivistettävä kaupunkirakennetta, jotta ihmiset mahtuisivat asumaan mahdollisimman lähelle palveluja, työpaikkoja sekä joukkoliikennettä. Uutta maa-alaa joudutaan valjastamaan rakentamiselle ja lähivihreää joudutaan hävittämään täydennysrakentamisen tieltä.

Laadukkaassa ja viihtyisässä kaupungissa on vihreää

Tulevaisuudessa kaupunkien valttikortteina toimivat kuitenkin niin sanotut pehmeät veto- ja pitovoimatekijät, jotka liittyvät asukkaiden kokemaan viihtyisyyteen, yhteisöllisyyteen, tyytyväisyyteen ja elämyksiin. Tähän kategoriaan kuuluu myös luonnon ja vihreyden läheisyys. Kaupungistumisen tuoma pakon sanelema tiivistäminen osuu törmäyskurssille kaupungin viihtyisyyden kannalta tärkeiden laatukysymysten kanssa. Lähivihreän ja viheralueiden läheisyys asukkaiden elämässä on vaarassa vähentyä. Haasteena kasvavissa kaupungeissa onkin, miten tiivistyminen ja kasvaminen tehtäisiin mahdollisimman kestävästi asukkaiden hyvinvoinnista tinkimättä. Kaupunkisuunnittelussa tulisi huomioida kestävän kaupunkikehittämisen peruspilarit ja luoda hyvää ja terveellistä kaupunkiympäristöä kaupungin asukkaille. Yksi näistä haasteista on luonnon ja lähivihreän läheisyyden ja helposti saavutettavuuden takaaminen kaupungin asukkaille. Luontoa tulisi löytyä joka kodin läheltä tiivistyvissäkin kaupungeissa.

Kestävä kaupunki -ohjelma ratkaisuja etsimässä

Näihin haasteisiin Kestävä kaupunki -ohjelma haluaa tarttua. Haastekimpputyön tuloksena on syntymässä kevään aikana opas lähivihreän merkityksestä kaupungin asukkaiden terveydelle ja hyvinvoinnille. Oppaan tarkoituksena on nostaa asia keskusteluun ja tuoda tietoa kaupungin kehittämiseen vihernäkökulmasta. Ohjelmassa on myös avoinna avustushaku, jossa etsitään kokeilujen avulla uusia ratkaisuja lähivihreän terveyshyötyjen vahvistamiseen ja laajempaan hyödyntämiseen.

 

Liity keskusteluun Virtuaalikorttelissa ja hae avustusrahoitusta kokeiluhankkeeseesi!

Kirjoittaja

Suvi Anttila, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö

Blogi
Sivun alkuun