Hoppa till innehåll
 • Smarta städer
 • Socialt hållbara städer
 • Friska städer
 • Koldioxidsnåla städer
 • försöksprojekt för trivsam och hälsosam grön miljö

Granskningsram med flera perspektiv för allmänna områden

Multifunktionell stadsplanering handlar om att förena olika behov och perspektiv. Dubbelkontrollering och samordning av planeringsområdets egenskaper, olika behov och mål är en utmaning i sektorövergripande projekt. Genom samtal och beslut i rätt tid hittas lämpliga lösningar för olika platser. Inom arbetet har en granskningsram tagits fram som lyfter fram motsägelserna mellan olika mål och behov så att de kan identifieras i tid och samordnas framgångsrikt. Därigenom främjas lösningar med flera perspektiv som beaktar den sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarheten.

Resultat

 • Resultatet blev en granskningsram som förenar olika perspektiv, som i rätt tid lyfter fram de frågor som ska samordnas och underlättar planeringsprocessen.

Effekter

 • Den granskningsram som togs fram i projektet kan användas som stöd för planering i städer, särskilt inom projekt där stadsstrukturen blir tätare. 
 • Tabellen är användbar oavsett geografiskt läge.
 • Tabellen belyser också de olika perspektiven och möjligheterna med hållbar utveckling och underlättar specificeringen av hållbara planeringslösningar i praktiken.
   

I samarbete med

 • Esbo stad
 • Ramboll Finland Oy
 • Miljöministeriet
Tillbaka till toppen