Pressmeddelande
13.06.2022

Nyckelindikatorerna för hållbar stadsutveckling har publicerats – delta i vidareutvecklingen och testningen av indikatorerna

Hur borde städernas hållbarhet mätas? Finlands miljöcentrals projekt Indikatorer för hållbar stadsutveckling (KEKANUA) sammanställde ett förslag till nyckelindikatorer för hållbar stadsutveckling genom en inkluderande process med flera faser. Målet med indikatorerna är att stödja städer, ministerier och andra aktörer i uppföljningen av hållbar stadsutveckling. I det fortsättningsprojekt som nu inleds testas de identifierade nyckelindikatorerna i praktiken i de kommuner som är intresserade av arbetet.

Nyhet
17.03.2022

Goda lösningar införs i praktiken – fart på skalningen av god praxis inom hållbar stadsutveckling

Kommuner och städer på olika håll i Finland har utvecklat sin verksamhet mot en mer miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar riktning. Projektet för skalning av god praxis inom hållbar stadsutveckling (Kestävän kaupunkikehityksen vipuvarret, VIPU) sökte lösningar för att snabbare kunna sprida god praxis i större skala. De verktyg som tagits fram i projektet kan utnyttjas förutom inom stadsutveckling även inom andra områden.

Nyhet
02.12.2021

Nya försöksprojekt inleds – hållbarare städer och kommuner genom samarbete

Programmet Hållbar stad inleder tolv försöksprojekt, som främjar inkluderande och interaktivt hållbarhetsarbete i städer och kommuner. Försöken förbättrar bland annat invånarnas möjligheter att delta och påverka kommunens hållbarhetsarbete samt stärker utnyttjandet av kunskap både inom hållbarhetsledning och i de hållbara val som invånarna gör i vardagen.

Nyhet
13.09.2021

Ansökningsomgången för finansiering för inkluderande hållbarhetsarbete i kommunerna pågår

Programmet Hållbar stad, som samordnas av miljöministeriet, har inlett en ansökningsomgång för försöksprojekt i kommuner som utvecklar interaktivt och inkluderande arbete för främjandet av hållbarhet. Har din kommun behov av att engagera och aktivera aktörer? Ansök om finansiering senast den 3 november 2021! Anslaget är sammanlagt högst cirka 800 000 euro.