Hoppa till innehåll

Nyckelindikatorerna för hållbar stadsutveckling har publicerats – delta i vidareutvecklingen och testningen av indikatorerna

Utgivningsdatum 13.6.2022 14.28 | Publicerad på svenska 13.6.2022 kl. 14.35
Pressmeddelande

Hur borde städernas hållbarhet mätas? Finlands miljöcentrals projekt Indikatorer för hållbar stadsutveckling (KEKANUA) sammanställde ett förslag till nyckelindikatorer för hållbar stadsutveckling genom en inkluderande process med flera faser. Målet med indikatorerna är att stödja städer, ministerier och andra aktörer i uppföljningen av hållbar stadsutveckling. I det fortsättningsprojekt som nu inleds testas de identifierade nyckelindikatorerna i praktiken i de kommuner som är intresserade av arbetet.

”Städerna och kommunerna har en nyckelroll i främjandet av hållbar utveckling, och de har också ambitiösa hållbarhetsmål. Det är uppenbart att det krävs ambitiösa målsättningar och aktiv uppföljning av arbetet för att vi ska kunna inleda hållbara utvecklingsförlopp. Nyckelindikatorerna för hållbar stadsutveckling är ett steg mot en mer systematisk uppföljning av utvecklingen av hållbara städer”, säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Indikatorerna för hållbar stadsutveckling har utvecklats på global, nationell och lokal nivå, bland annat i forskningsorganisationer, städer, kommuner och kommunnätverk. Målen i FN:s stadsutvecklingsagenda (New Urban Agenda) och FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) utgör referensramarna för det internationella indikatorarbetet.  Även i Finland har olika serier av indikatorer utarbetats under flera decennier, men det har varit utmanande att använda dem som ett instrument för att styra verkställandet av hållbar stadsutveckling och samma fenomen har ofta mätts med olika indikatorer i olika sammanhang.

Rapporten ger en omfattande bild av indikatorarbetets nuläge. Den innehåller också en beskrivning av det indikatorarbete och den datainsamling som utförts inom ramen för samma projekt för rapportering om FN:s stadsutvecklingsagenda. De 46 nyckelindikatorer som nu föreslås och som täcker 13 hållbarhetsperspektiv omfattar miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Serien av nyckelindikatorer grundar sig på en omfattande genomgång av befintliga indikatorer, en gemensam workshop för över 60 organisationer samt forskarnas analyser av centrala fenomen och de viktigaste nyckelindikatorerna som mäter dem. 

Kommunerna med i den fortsatta utvecklingen och testningen av indikatorerna

Det arbete som inleddes inom projektet Indikatorer för hållbar stadsutveckling och de föreslagna nyckelindikatorerna för hållbar stadsutveckling testas i planerings- och uppföljningsprocesser i städer och kommuner av olika storlek. Målet är att indikatorerna på ett omfattande sätt ska stödja uppföljningen av städernas ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet. Kommuner som är intresserade av att utveckla och testa indikatorerna kan anmäla sig nu.

Ytterligare information: 

Virve Hokkanen
programchef
Hållbar stad program
miljöministeriet
[email protected]

Tapio Reinikainen
Finlands miljöcentral
​​​​​​​[email protected]​​
27.6-4.7 & 15.8. >

Nufar Finel
Finlands miljöcentral
​​​​​​​[email protected]
​​​​​​​13.6-26.6 & 18.7. >

Tillbaka till toppen