Hyppää sisältöön

Kestävän kaupunkikehityksen avainindikaattorit on julkaistu

Julkaisuajankohta 13.6.2022 14.28
Tiedote

Miten kaupunkien kestävyyttä tulisi mitata? Suomen ympäristökeskuksen SYKE:n toteuttamassa hankkeessa Kestävän kaupunkikehityksen indikaattorit (KEKANUA) laadittiin monivaiheisessa osallistavassa prosessissa ehdotus kestävän kaupunkikehityksen avainindikaattoreista. Niiden tavoitteena on tukea kaupunkeja, ministeriöitä ja muita toimijoita kestävän kaupunkikehityksen seurannassa. Nyt käynnistettävässä hankkeen jatko-osassa kunnat voivat testata avainindikaattoreita käytännössä.

"Kaupungit ja kunnat ovat avainasemassa kestävän kehityksen edistämisessä ja niillä on myös kunnianhimoisia kestävyystavoitteita. On ilmeistä, että kehityskulkujen kääntäminen kestäviksi edellyttää kunnianhimoisen tavoitteenasettelun ja toiminnan lisäksi työn aktiivista seurantaa. Kestävän kaupunkikehityksen avainindikaattorit ovat  askel kohti systemaattisempaa seurantaa kestävien kaupunkien kehittämisessä”, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo sanoo.

Kestävän kaupunkikehityksen indikaattoreita on kehitetty globaalilla, kansallisilla ja paikallisilla tasoilla, muun muassa tutkimusorganisaatioissa, kaupungeissa, kunnissa sekä kuntaverkostoissa. Kansainvälisen viitekehyksen indikaattorityölle tarjoavat YK:n kaupunkikehitysohjelman (New Urban Agenda, NUA) tavoitteet sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG). Erilaisia indikaattorisarjoja on Suomessakin laadittu vuosikymmenien varrella, mutta niiden hyödyntäminen kestävän kaupunkikehityksen toimeenpanoa ohjaavana välineenä on ollut haastavaa ja samaa ilmiötä on usein mitattu eri yhteyksissä eri indikaattorein.  

Raportti avaa laajasti indikaattorityön nykytilaa. Se sisältää myös kuvauksen samassa hankkeessa YK:n kaupunkikehitysohjelman raportointiin tehdystä indikaattori- ja tiedonkeruutyöstä. Nyt ehdotettu 13 kestävyysilmiötä kattava 46 indikaattorin avainindikaattorisarja kattaa ympäristökestävyyden, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden. Avainindikaattorisarja pohjautuu olemassa olevien indikaattoreiden laajaan läpikäyntiin, yli 60 organisaation yhteiseen työpajaprosessiin sekä tutkijoiden analyysiin keskeisistä ilmiöistä ja tärkeimmistä niitä kuvaavista avainindikaattoreista.  

Kunnat mukaan indikaattoreiden jatkokehittämiseen ja testaukseen

Nyt päättyneessä hankkeessa aloitettu työ jatkuu, ja avainindikaattoreita testataan eri kokoisten kaupunkien ja kuntien suunnittelun ja seurannan prosesseissa. Tavoitteena on, että indikaattorit tukevat kattavasti kaupunkien ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden seurantaa. Indikaattorien kehittämisestä ja testaamisesta kiinnostuneet kunnat voivat ilmoittautua mukaan alla olevan lomakkeen kautta.

Lisätietoja  

Virve Hokkanen
ohjelmapäällikkö
Kestävä kaupunki -ohjelma
ympäristöministeriö
[email protected]

Tapio Reinikainen
projektipäällikkö
Suomen ympäristökeskus SYKE
[email protected]​​
27.6-4.7 ja 15.8. >

Nufar Finel
ylitarkastaja
Suomen ympäristökeskus SYKE
[email protected]
​​​​​​​13.6-26.6 ja 18.7. >

Sivun alkuun