Hoppa till innehåll

Goda lösningar införs i praktiken – fart på skalningen av god praxis inom hållbar stadsutveckling

Utgivningsdatum 17.3.2022 11.22 | Publicerad på svenska 17.3.2022 kl. 11.24
Nyhet

Kommuner och städer på olika håll i Finland har utvecklat sin verksamhet mot en mer miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar riktning. Projektet för skalning av god praxis inom hållbar stadsutveckling (Kestävän kaupunkikehityksen vipuvarret, VIPU) sökte lösningar för att snabbare kunna sprida god praxis i större skala. De verktyg som tagits fram i projektet kan utnyttjas förutom inom stadsutveckling även inom andra områden.

Kommunerna och andra organisationer har aktivt främjat målen för hållbar utveckling, men ibland löper också goda resultat risk att förbli ringa eller tyna bort när utvecklingsprojekten avslutas. 

I projektet för skalning av god praxis inom hållbar stadsutveckling utvecklade man nya metoder för skalning av god praxis och prövade man på vilka sätt god praxis kan införas i kommunernas verksamhet i praktiken. Projektet resulterade också i kriterier med hjälp av vilka man kan identifiera god praxis för hållbar stadsutveckling: Den goda praxisen ska vara verkningsfull inom fler än ett delområde för hållbar utveckling. Dessutom måste det finnas efterfrågan på lösningarna på kommunfältet, resultaten måste kunna verifieras och intressegruppernas behov ska beaktas i de olika faserna av praxisen. För att en lösning ska kunna införas i praktiken måste den också dokumenteras noggrant. 

Att göra god praxis skalbar kan innebära åtgärder av mycket olika omfattning. I bästa fall kan det handla om att stärka god praxis, vilket etablerar och effektiviserar verksamheten vid dess uppkomst. Att utvidga praxisen introducerar en lösning till en ny verksamhetsmiljö på en annan ort eller på nationell nivå. När en lösning har stor genomslagskraft etableras den och skapar omfattande samhällelig förändring, till exempel i form av lagstiftning eller människors värderingar. 

Skalning kräver verktyg som gör det lättare att införa lösningen i praktiken och anpassa den till nya förhållanden. ”Ett mer omfattande införande av goda lösningar gör det möjligt att uppnå hållbarhetsmålen snabbare och effektivare. Det arbete som gjorts inom ramen för projektet för skalning av god praxis inom hållbar stadsutveckling förtydligar begreppen som gäller skalning, ger den ofta översiktliga diskussionen om skalning stadga och tillhandahåller tips för skalningsarbetet i praktiken. Resultaten hjälper också att identifiera hinder för spridning av god praxis och att finna lösningar”, säger projektchef Virve Hokkanen från miljöministeriet. 

God praxis kan inte uppstå, utvecklas eller spridas utan att någon utför det praktiska arbetet – personer som utvecklar sin egen verksamhet och nyfiket följer upp andras prestationer. ”I kärnan av god praxis verkar det alltid finnas en entusiastisk individ eller ett entusiastiskt team som vet vad de gör och varför de gör det. Det har varit en glädje att se hur gärna dessa personer har delat med sig av det de lärt sig till andra och hur lätt entusiasmen smittar”, sammanfattar Kaisa Schmidt-Thomé, äldre forskare och ledare för projektet. ”Det vore viktigt att resultaten dessa nya kreativa team producerar får den uppmärksamhet de förtjänar”, fortsätter hon.

Projektet för skalning av god praxis inom hållbar stadsutveckling genomfördes som en del av programmet för hållbara städer, som samordnas av miljöministeriet och som sporrar hållbar utveckling i städerna och kommunerna. Konsortiet för Demos Helsinki, FCG Oy och Tyrsky-Konsultointi ansvarade för arbetet med stöd av en stödgrupp som bestod av företrädare från miljöministeriet, sekretariatet för hållbar utveckling vid statsrådets kansli och kommunerna. Programmet för hållbara städer fortsätter sprida god praxis i större skala och utveckla verktygen inom skalningsarbetet. Programmet för hållbara städer erbjuder städer och kommuner stöd såväl i informationsspridning gällande god praxis och i dialogen mellan kommunerna som införandet av goda lösningar i praktiken.

Mer information:

  • Virve Hokkanen, programchef, miljöministeriet, [email protected]
  • Kaisa Schmidt-Thomé, äldre forskare, Demos Helsinki Oy, [email protected]
  • Bekanta dig med verksamhetsmodellen för skalning av god praxis: kestavakaupunki.fi/skaalaus (på finska)
Tillbaka till toppen