Hoppa till innehåll

Nya försöksprojekt inleds – hållbarare städer och kommuner genom samarbete

Utgivningsdatum 2.12.2021 14.00 | Publicerad på svenska 24.2.2022 kl. 12.01
Nyhet

Programmet Hållbar stad inleder tolv försöksprojekt, som främjar inkluderande och interaktivt hållbarhetsarbete i städer och kommuner. Försöken förbättrar bland annat invånarnas möjligheter att delta och påverka kommunens hållbarhetsarbete samt stärker utnyttjandet av kunskap både inom hållbarhetsledning och i de hållbara val som invånarna gör i vardagen.

Kommuner och städer i olika storlek på olika håll i landet arbetar målmedvetet för en mera hållbar framtid. För det krävs handlingar som stärker både den sociala, ekonomiska och den ekologiska hållbarheten i den praktiska utvecklingen och ledningen av kommunen. Arbetet utförs inom att sektorer och på alla nivåer i kommunen – och ofta i samarbete med andra aktörer i regionen.

”Styrkan i Esbos arbete för hållbar utveckling är partnerskapen. Vi kan lyckas med våra klimat- och hållbarhetsmål endast tillsammans med hela Esbo-gemenskapen. Inom det nya projektet Framtidssmedjan för hållbar utveckling (TUPA) prövar och utvecklar vi nya sätt att inkludera esboborna i genomförandet av programmet Ett hållbart Esbo. På detta sätt stärker vi invånarnas engagemang i gemensamma mål”, berättar Pasi Laitala programchef för hållbar utveckling i Esbo.

Tavastehus stad öppnar ett stadsvardagsrum, där invånarna får ta del av information om klimatförändringen och uppmuntras till levnadsvanor i enlighet med klimatmålet på 1,5 grader. ”Stadsvardagsrummet är en miljö, som förenar kultur, fritid, service och naturen. Vi hoppas att den aktiverar invånarna, stöder välbefinnandet på bred front och främjar målen för Tavastehus program för koldioxidneutralitetneutralitet”, beskriver Mira Sillanpää, chef för kommunförsöksbyrån i Tavastehus.

I den fjärde ansökningsomgången för försöksprojekt inom programmet Hållbar stad söktes nya typer av lösningar för att aktivera och engagera olika aktörer i arbetet för hållbar utveckling. Det lämnades in 26 ansökningar och bland dem fanns 29 kommuner och mer än 30 andra aktörer, som företag, föreningar, högskolor och församlingar. Ansökningarna bedömdes av ett råd som bestod av sakkunniga från miljöministeriet, finansministeriet och kommunförbundet.

”Det som är speciellt fint i de nya försöken är deras starka länkning till kommunernas strategier och hållbarhetsmål. Flera projekt har också internationella kontakter, genom vilka resultaten förmedlas till en bredare publik. Från miljöministeriet stöder vi spridningen av projektens resultat och erbjuder hjälp för att stärka försökens genomslagskraft”, konstaterar programchef Virve Hokkanen.

Miljöministeriet beviljar sammanlagt cirka 770 000 euro för de projekt som inleds.

Projekt som får understöd

 • Esbo stad. Framtidssmedja för hållbar utveckling (TUPA). 74 760 euro.
 • Tavastehus stad. Stadsvardagsrum på Hämeensaari. 49 500 euro.
 • Jyväskylä stad. REDI(4)2030 = Jyväskylä stads digitala portal för resursklokhetsarbete - stärkt ledning genom information och kommunikation på den gemensamma färden mot en koldioxidneutral stad 2030. 45 600 euro.
 • Träskända stad. Ekosocialt hållbar modell för evenemangsproduktion. 75 000 euro.
 • Kouvola stad. Verksamhetsmodellen för hållbar utveckling till en del av invånarnas vardag med hjälp av regionala kommittéer. 75 000 euro.
 • Kuhmo stad. Innehållsrikt liv Kuhmo - Hållbar utveckling för livet i vardagens gärningar. 44 958 euro.
 • Lahtis stad. Hållbar delaktighet i Lahtis 75 000 euro.
 • Villmanstrand stad .Hemskt fint! - Visualisera hållbara gärningar med hjälp av miljökonst. 75 000 euro.
 • Nurmes stad. Stadsplaneringen och kulturväsendet (gemensamt) bygger en modell för smart och socialt hållbar invånardelaktighet. 75 000 euro.
 • Tammerfors stad. Keli - Utveckling av hållbarare färdsätt med hjälp av kalkylatorn för koldioxidavtryck. 75 000 euro.
 • Vasa stad. Invånarenergisk Vasa. 33 000 euro.
 • Vanda stad. Kunskap och delaktighet – barn och unga medverkar till en hållbarare matkultur. 75 000 euro.

Totalt 772 818 euro.

Bekanta dig med försöken

Programmet Hållbar stad

Programmet Hållbar stad, som samordnas av miljöministeriet, påskyndar städernas och kommunernas arbete för hållbar utveckling i samarbete med ministerier, kommuner och andra aktörer. Huvudteman för programmet är koldioxidsnåla, smarta, socialt hållbara och friska städer. Programmet söker framför allt nya lösningar på utmaningar som förenar dessa teman. Programmet löser gemensamma hållbarhetsutmaningar för kommunerna, stärker kommunernas hållbarhetsledning och utvecklar nya lösningar för stadsutveckling i praktiken. Hittills har cirka 80 kommuner och 50 andra aktörer deltagit i programmets utvecklingsprojekt, försök samt sakkunnig- och kamratsparrning.

Ytterligare information

Virve Hokkanen, programchef, programmet för hållbara städer, miljöministeriet, [email protected], tfn 029 525 0034

Tillbaka till toppen