Hyppää sisältöön
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Sosiaalisen kestävyyden kokeilut

Pupu, bunny, ’arnab – osallisuus monikulttuurisessa kaupunkiympäristössä

Hanke lisäsi vieraskielisten ja eri kulttuuritaustaisten asukkaiden osallistumista kaavoitukseen ja kannusti myös laajemmin oman asuinalueen ja lähiympäristön tarkasteluun sekä mielipiteen esittämiseen sen kehittämisestä.  

Hankkeessa kehitettiin asukaslähtöisiä keinoja ja kanavia, joilla kerätä asukkailta kokemuksia, näkemyksiä ja ideoita Pupuhuhdan alueen kehittämisestä asemakaavanvalmisteluvaiheessa.

Tulokset

 • Lisättiin kohdealueen eri kulttuuritaustaisten asukkaiden ymmärrystä lähiympäristön suunnittelusta ja asemakaavaprosessista sekä saatiin ideoita ja toiveita asemakaavatyön pohjaksi.
 • Hankkeen aikana toteutettiin erilaisia kyselyitä Maptionnaire-palvelussa. 
 • Hankkeessa valmistui asemakaavaprosessista kertova animaatiovideo sekä alueen harrastusmahdollisuuksista koottu karttaesite.
 • Oleellisena yhteistyöryhmänä toimi alueen asukkaista koottu asukastiimi, jonka kanssa yhteistyö jatkuu. 

Vaikutukset

 • Eri kulttuuritaustaisten osallisuuden paraneminen
 • Oivalluksia monikulttuurisessa kaupunkiympäristössä toimimiseen:
  • selkokielisyys
  • kulttuurin ymmärtämisen merkitys
  • ”kokemusasiantuntijuus”
  • kasvokkain kohtaamisen merkitys.

Yhteistyössä

 • Jyväskylän kaupunki
 • Mapita Oy
 • Monikulttuurikeskus Gloria ry
 • Ympäristöministeriö
Sivun alkuun