Hoppa till innehåll
 • Socialt hållbara städer
 • försöksprojekt för social hållbarhet

Pupu, bunny, ’arnab – delaktighet i en mångkulturell stadsmiljö

Projektets mål var att öka engagemanget för planläggningen hos invånare med främmande språk och med olika kulturell bakgrund. Syftet var även att uppmuntra till att i större utsträckning granska det egna bostadsområdet och närmiljön samt presentera åsikter gällande dess utveckling. Inom projektet utvecklades invånarorienterade metoder och kanaler för att samla in invånarnas upplevelser, insikter och idéer för att utveckla området Pupuhuhta i beredningsfasen av detaljplanen.  

Resultat

 • Genom projektet ökades förståelsen hos invånare med olika kulturell bakgrund i målområdet för planering och detaljplaneprocessen för närmiljön. Man fick även idéer och önskemål som grund för arbetet med stadsplanen.
 • Under projektet genomfördes olika enkäter i tjänsten Maptionnaire. 
 • I projektet färdigställdes en animerad video om detaljplaneprocessen samt en kartbroschyr över hobbymöjligheter i området.
 • En viktig samarbetsgrupp var invånarteamet med invånare från området, samarbetet med teamet kommer att fortsätta. 

Effekter

 • Fler människor med olika kulturell bakgrund som deltar.
 • Insikter om att verka i en mångkulturell stadsmiljö:
 • användning av lätt språk
 • vikten av att förstå kultur
 • "erfarenhetsexpertis"
 • betydelsen av personliga möten.

I samarbete med

 • Jyväskylä stad
 • Mapita Oy
 • Mångkulturcentret Gloria ry
 • Miljöministeriet
Tillbaka till toppen