Hyppää sisältöön

Kestävä kaupunki –ohjelma on vahvistanut laaja-alaista kestävyysajattelua ja valtion ja kuntien vuoropuhelua

Julkaisuajankohta 27.9.2023 13.40
Uutinen

Kestävä kaupunki –ohjelman loppuarvioinnin mukaan ohjelmatyö on ollut vaikuttavaa ja vahvistanut monialaista kestävyysajattelua ja yhteistyötä. Kestävyyden johtamisen kehitystyö on ollut ohjelman erityinen onnistuminen. Jatkossa kestävässä kaupunkikehityksessä tulisi luoda erilaiset toimenpide- ja vaikutuspolut eri kokoisille kunnille.

Kestävä kaupunki –ohjelman loppuarvioinnin alustavien tulosten mukaan ohjelman toimet ovat olleet laaja-alaisia ja vaikuttavia. Ohjelma on vahvistanut valtion ja kuntien keskusteluyhteyttä, verkottanut kuntia ja tarjonnut niille yhteismitallisia kestävyysratkaisuja. Ohjelmatyön lisäarvo on syntynyt erityisesti laaja-alaisen kestävyysajattelun ja monialaisen yhteistyön vahvistumisen kautta. Ohjelman kaikkea toimintaa on leimannut monialainen yhteistyö ja kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien huomiointi.

Ohjelman erityisenä onnistumisena arviointi pitää kestävän kehityksen strategisen johtamisen kehitystyötä, joka vaikuttaa kaupunkien ja kuntien pysyviin rakenteisiin. Kestävyyden johtamisen toimissa on esimerkiksi kehitetty kestävän kaupunkikehityksen indikaattoreita, tunnistettu kestävyystoimien ristikkäisvaikutuksia ja viety kestävyysajattelua kuntien strategioihin. Ohjelman kunnista lähtevä tavoitteenasettelu, poikkihallinnollinen näkökulma ja ketterä toteutustapa ovat muodostaneet vaikuttavan toimintamallin. Ohjelma on myös korostanut kaupunkien ja kuntien merkitystä kestävässä kehityksessä. 

Loppuarvioinnin alustavien suositusten mukaan kestävää kaupunkikehittämistä tulee jatkossakin lähestyä monialaisesti yhteistyötä ja verkostoja vahvistaen. Valtion ja kuntien yhteistä keskustelua kestävän kehityksen visiosta, tavoitteista ja edellytyksistä on tärkeää vahvistaa. Kestävässä kaupunkikehittämisessä tulee myös huomioida nykyistä paremmin erilaisten kuntien tarpeet ja luoda erilaiset toimenpide- ja vaikutuspolut eri kokoisille kunnille. 

Ympäristöministeriön tilaama Kestävä kaupunki -ohjelman loppuarviointi tuottaa tietoa ohjelman tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta sekä laatii suosituksia ohjelmakauden jälkeiseen valtion, kaupunkien ja kuntien kestävän kaupunkikehityksen yhteistyöhön. Syksyn aikana arviointia täydennetään syyskaudella päättyvien ohjelmatoimien arvioinnilla ja arviointiraportin suosituksia tarkennetaan.

Tutustu loppuarvioinnin väliraporttiin tästä.

Kestävä kaupunki -ohjelma (2019-2023) on vauhdittanut laaja-alaista kestävää kaupunkikehitystä tukemalla kaupunkien omaa kestävän kehityksen työtä ja vahvistamalla valtion ja kaupunkien välistä kumppanuutta. Ohjelmassa on ratkottu kaupunkien yhteisiä kestävyyshaasteita, vahvistettu kestävyyden strategista johtamista, kehitetty uusia ratkaisuja käytännön kokeiluissa sekä edistetty hyvien käytäntöjen skaalaamista eli laajempaa käyttöönottoa. Ohjelma on ollut osa valtioneuvoston kaupunkipolitiikan kokonaisuutta. 

Sivun alkuun