Hyppää sisältöön
 • Vähähiilisyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Terveellisyys
 • Sosiaalisen kestävyyden kokeilut

Kestävän asumisen kummikokeilu

Hankkeessa kehitettiin kestävän asumisen kummitoiminnan malli, joka edisti yhteisöllisyyttä ja arjen kestäviä valintoja kahdessa Y-Säätiön asuinyhteisössä pääkaupunkiseudulla.

Tulokset

Vaikutukset

 • Asukkaiden kestävän arjen valintojen ja toimintatapojen vahvistuminen (ympäristöhyödyt).
 • Yhteisöllisyys, osallisuus ja arjen hallinta paranevat.
 • Luottamuksen ja viestinnän paraneminen hallinnon ja asukkaiden välillä.
 • Monistettavissa muihin vuokrataloyhtiöihin ja tuettuihin asumisyksiköihin.

Yhteistyössä

 • HSY
 • Y-Säätiö 
 • Ympäristöministeriö
Sivun alkuun