Hoppa till innehåll
 • Koldioxidsnåla städer
 • Socialt hållbara städer
 • Friska städer
 • försöksprojekt för social hållbarhet

Försök med fadderverksamhet för hållbart boende

Målet med försöket var att öka den upplevda känslan av gemenskap och hållbara val i vardagen i Y-Säätiös boendegemenskap i huvudstadsområdet. Syftet var att skapa en modell för fadderverksamhet för hållbart boende.

Resultat

 • 42 evenemang och kampanjer med tema hållbar mat, konsumtion och färdsätt samt närnatur.
 • Modellen för fadderverksamhet för hållbart boende i två kollektiv i form av en guide. 

Effekter

 • Invånarna gör bättre val och handlingssätt för en hållbar vardag (miljöfördelar).
 • Gemenskap, inkludering och vardagshantering förbättras.
 • Bättre tillit och kommunikation mellan förvaltning och invånare.
 • Modellen kan kopieras och användas i hyreshusbolag och stödboendeenheter.

I samarbete med

 • HRM
 • Y-Säätiö 
 • Miljöministeriet
Tillbaka till toppen