Hyppää sisältöön
 • Vähähiilisyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Terveellisyys
 • Viihtyisää ja terveellistä viherympäristöä edistävät kokeilut

Yhteisöllistä vertikaaliviljelyä

Kaupunkiviljelyä Espoon Kerassa

Projekti kartoitti kestäviä ja yhteisöllisiä kaupunkiviljelyn mahdollisuuksia. Luotiin tila, jossa alueen asukkaat voivat viettää aikaa yhdessä istutuksien parissa. Viljelijät pystyivät luomaan oman tilansa kaupunkiin yhdistelemällä moduulipohjaisia viljelyrakenteita, kuten esimerkiksi tilaa jakavia kasviseiniä. 

Projekti oli satoisa niin InnoGreenille kuin myös viljelijöillekin, ja loi pienen viljelijäyhteisön Keran logistiikkakeskukseen.

Tulokset

 • Yhteisön tarpeisiin räätälöitävissä oleva monitoimitila on olennainen yhteisöllisyyden kannalta.

 • Ulkoviherseinä on tehokas yrttien kasvattamiseen ja soveltuu hyvin kaupunkiviljelyyn.

 • Ekologisista materiaaleista on saatu positiivisia tuloksia rakenteissa sekä kasvualustoissa.
   

Vaikutukset

 • Yritysten, asukkaiden ja yhteisöjen tiivis yhteistyö  alueiden kehittäjinä.

 • Monistettava malli, miten luoda kestävämpi viljelyalue korttelipihaan.

 • Kokeilu linkittyy tulevaisuuden kaupunkikehitykseen, jossa kaupunkien viihtyvyys ja vihreys määrittävät niiden vetovoiman.
   

Yhteistyössä

 • InnoGreen
 • Espoon kaupunki
 • Stadin Puutarhuri
 • Keran Hallit 
 • Kera-kollektiivi
 • Tired Uncle Brewing CO
 • Ympäristöministeriö
Sivun alkuun