Hyppää sisältöön
 • Vähähiilisyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Terveellisyys
 • Viihtyisää ja terveellistä viherympäristöä edistävät kokeilut

Yhteisöllistä vertikaaliviljelyä

Kaupunkiviljelyä Espoon Kerassa

Kestävämpiä ja yhteisöllisempiä kaupunkiasumisen mahdollisuuksia kartoittavan projektin tavoitteena oli luoda tila, jossa alueen asukkaat pääsevät työntämään sormensa multaan ja viettämään aikaa yhdessä istutuksien parissa.

Viljelijät pystyvät ohjeistetun ympäristön sijaan luomaan oman tilansa kaupunkiin yhdistelemällä moduulipohjaisia, puurakenteisia viljelyrakenteita, kuten esimerkiksi tilaa jakavia kasviseiniä. 
Projekti on tähän mennessä ollut satoisa niin InnoGreenille kuin myös viljelijöillekin, ja luonut pienen viljelijäyhteisönsä Keran logistiikkakeskukseen. 

Tulokset

 • Yhteisön tarpeisiin räätälöitävissä oleva monitoimitila on olennainen yhteisöllisyyden kannalta. 
 • Ulkoviherseinä on tehokas yrttien kasvattamiseen ja soveltuu hyvin kaupunkiviljelyyn.
 • Ekologisista materiaaleista on saatu positiivisia tuloksia rakenteissa sekä kasvualustoissa. 

Vaikutukset

 • Yritysten, asukkaiden ja yhteisöjen tiivis yhteistyö  alueiden kehittäjinä.
 • Monistettava malli, miten luoda kestävämpi viljelyalue korttelipihaan.
 • Kokeilu linkittyy tulevaisuuden kaupunkikehitykseen, jossa kaupunkien viihtyvyys ja vihreys määrittävät niiden vetovoiman.

Yhteistyössä

 • InnoGreen
 • Espoon Kaupunki
 • Stadin Puutarhuri
 • Keran Hallit 
 • Kerakollektiivi
 • Tired Uncle Brewing CO
 • Ympäristöministeriö
Sivun alkuun