Hyppää sisältöön

Tapahtumasarja kuntien kestävyystoimien skaalauksen vauhdittamiseksi

Julkaisuajankohta 6.3.2023 16.24
Uutinen

Kuntaliitto järjestää keväällä 2023 yhdessä ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman kanssa tilaisuuksia kuntien kestävyystoimien skaalauksen vauhdittamiseksi. Skaalauksen parhaita käytäntöjä ja mahdollisia pullonkauloja pohditaan eri sidosryhmille suunnatuissa kolmessa työpajassa. Kaikille yhteisessä lopputilaisuudessa vedetään yhteen hankkeen tuloksia ja skaalauksen jatkoaskeleita.

Työpajasarja ja lopputilaisuus pohjaavat ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman ja Kuntaliiton tilaamaan selvitykseen kuntien kestävyystoimien skaalausta tukevista toimista kotimaassa ja kansainvälisesti. Työstä vastaa MDI Public Oy. 

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet alla. Tervetuloa! 

Kuntien kestävyystoimien skaalauksen sidosryhmätyöpajat maaliskuussa 2023 

1.  Työpaja 27.3. klo 13–15 Skaalattavien kestävyystoimien vastaanotto ja soveltaminen (Teams) 

Työpaja on suunnattu sellaisten pienten ja keskisuurten kuntien edustajille, joissa etsitään esimerkkejä hyvistä kestävyysratkaisuista muualta ja joissa voidaan ottaa ketterästi skaalattavia ratkaisuja käyttöön. Työpajassa keskustellaan skaalauksesta vastaanottavan kunnan näkökulmasta. 

Ilmoittautuminen työpajaan I 26.3. mennessä. 

2. Työpaja 29.3. klo 13–15 Edelläkävijäkuntien kestävyystoimien skaalaus (Teams)

Työpaja on kestävyystyön edelläkävijäkuntien ja -kaupunkien edustajille. Työpajassa pohditaan, mitkä toimet soveltuvat parhaiten skaalatessa hyväksi todettuja ratkaisuja omasta kunnasta muihin kuntiin sekä miten skaalausta voidaan vahvistaa oman organisaation sisällä.  

Ilmoittautuminen työpajaan II 28.3. mennessä.

3. Työpaja: 30.3. klo 9–11 Skaalauksen syventäminen kuntien kestävyysverkostoissa (Teams) 

Työpaja on kuntien kestävyysverkostojen koordinaattoreille ja vastuutahoille. Työpajassa pureudutaan verkostojen rooliin skaalauksessa ja pohditaan mahdollisia kehityskohteita skaalausvaikutusta syventäessä. 

Ilmoittautuminen työpajaan III 29.3. mennessä. 

Lopputilaisuus 10.5. klo 10-15, Kuntatalo (Toinen linja 14, 00530 Helsinki) / etäyhteys 

Ohjelma tarkentuu
 

Sivun alkuun