Hyppää sisältöön
  • Vähähiilisyys
  • Älykkyys
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Terveellisyys
  • Skaalaus

Kestävä kaupunki -ohjelman kokeiluissa tuotettujen ratkaisujen skaalaus

Hankkeen tavoitteena oli viedä laajempaan käyttöön Kestävä kaupunki -ohjelmassa toteutettujen kokeilujen tuloksia ja niissä syntyneitä ratkaisuja.

Mukana olleiden kokeilujen ratkaisukortit

Koululaisten harrastustoiminnan kyytien organisoinnin konsepti

Tavaralainaamo kunnan kirjastossa. 

  Vieraskielisen väestön osallistaminen kaavoitusprosessiin.

Kummitoiminnassa vuokrataloilla ja tuetun asumisen yksiköllä on oma kummi, joka järjestää kestävän asumisen toimintaa ja opastusta. 

Paikkatietopohjainen hyvinvointi-indeksi alueellisen eriytymisen seurantaan.

Selkokielisyyden tuominen kaupunkisuunnittelussa tuotettuihin dokumentteihin. 

Lounasruokailun toteuttaminen puistoissa perheiden tukemiseen ja nuorten työllistämiseen.

Kuntalaisille suunnattu taidepuisto, jossa yhdistyvät taide, luonto ja liikunta. 

Toteuttaja

  • Motiva Oy

Lue lisää

Sivun alkuun