Hyppää sisältöön
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Sosiaalisen kestävyyden kokeilut

Maahanmuuttajataustaisten osallistuminen oman ympäristönsä kehittämiseen

Uutta Itä-Helsinkiä -tapahtuman mainos

Maahan muuttaneet eivät osallistu riittävästi kaupungin kehittämiseen ja heidän äänensä ei tule aina kuulluksi. Keskusteltiin viiden järjestön kanssa osallistumisen haasteista ja haettiin ratkaisuehdotuksia. Haasteina oli muun muassa osallistumisen kulttuurin puute, kielitaito ja tiedon saanti osallistumismahdollisuuksista.

Tulokset

 • Malli maahan muuttaneiden ja muunkielisten kaupunkilaisten huomioimiseksi vuorovaikutustilaisuuksissa. Selkokieli tunnistettiin tärkeämmäksi kieliversioiden sijaan.
 • Animoitu ja selkokielinen Osallistu Helsingin suunnitteluun -video. 
 • Hyvät yhteistyösuhteet maahan muuttaneiden järjestöjen kanssa.
 • Kolmen illan pituinen Uutta Itä-Helsinkiä -verkkotapahtuma.

Vaikutukset

 • Malli tarkastuslistoineen on monistettavissa laajemminkin, ei vain maahanmuuttajatyössä.
 • Video rohkaisee osallistumaan tapahtumiin ja verkko-osallistumisen muotoihin. Video on jaettavissa somessa tapahtumasta riippumatta.
 • Päänavaus selkokielen koulutukseen ja käyttöönottoon toimialalla
 • Jatkohankkeina Malmin keskustan kehittäminen ja Puhoksen ostarin asemakaavoituksen aloitusvaiheen toteutus

Yhteistyössä

 • Helsingin kaupunki 
 • Järjestöt: 
  • Culturas Moniheli, Nicehearts naapuriäidit, Monic, Al birr, Pakolaisapu
 • Ympäristöministeriö
Sivun alkuun