Hyppää sisältöön
 • Vähähiilisyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Sosiaalisen kestävyyden kokeilut

Kestävä elämä riihimäkeläisille

Kestävän elämäntavan piirroshahmot: Sipi Siili ja ystävät

KERI-kokeilun tavoite oli lisätä riihimäkeläisten tietoisuutta kestävistä palveluista ja saada kaupunkilaiset valitsemaan ne, muodostaa kestävää elämäntapaa tukeva yhteisö sekä hahmotella tavaralainaamon toimintamalli. Kokeilua toteutettiin tapaamisilla, keskustelemalla, viestinnällä, verkostoitumalla ja kokoamalla yhteen havainnot, löydöt ja ideat.

Tulokset

 • Tavaralainaamon toimintamalli
 • Kestävät palvelut listana ja kartalla
 • Opastusta kestävään elämäntapaan
 • Satu ”Sipi Siilin syntymäpäivä” ja testi ”Kuka kestävän elämäntavan hahmoista olet?”
 • Verkosto ”Kestävän elämän Riihimäki”

Vaikutukset

 • Kestävät palvelut kootusti esillä, jolloin saavutettavuus paranee.
 • Kaupunkilaiset oppivat kestävyydestä ja tekemään arjessa kestävämpiä valintoja.
 • KERI-verkoston avulla viestiä kestävästä elämäntavasta saadaan levitettyä laajalle.
 • Tavaralainaamotoiminta kirjastossa laajenee.

Yhteistyössä

 • Riihimäen kaupunki
  • Ympäristönsuojelu
  • Kirjasto
  • Kierrätyskeskus
 • Ympäristöministeriö
Sivun alkuun