Hyppää sisältöön
 • Vähähiilisyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Sosiaalisen kestävyyden kokeilut

Kestävä elämä riihimäkeläisille

Kestävän elämäntavan piirroshahmot: Sipi Siili ja ystävät

KERI-kokeilu lisäsi riihimäkeläisten tietoisuutta kestävistä palveluista ja kannusti kaupunkilaiset valitsemaan niitä. Kokeilussa muodostettiin kestävää elämäntapaa tukeva yhteisö ja luotiin tavaralainaamon toimintamalli. Kokeilua toteutettiin tapaamisilla, keskustelemalla, viestinnällä, verkostoitumalla ja kokoamalla yhteen havainnot, löydöt ja ideat.

Tulokset

 • Luotiin tavaralainaamon toimintamalli.
 • Julkaistiin kestävät palvelut listana ja kartalla.
 • Annettiin opastusta kestävään elämäntapaan.
 • Tuotettiin satu ”Sipi Siilin syntymäpäivä” ja testi ”Kuka kestävän elämäntavan hahmoista olet?”
 • Käynnistettiin verkosto ”Kestävän elämän Riihimäki”.

Vaikutukset

 • Kestävät palvelut ovat kootusti esillä, jolloin saavutettavuus paranee.
 • Kaupunkilaiset oppivat kestävyydestä ja tekemään arjessa kestävämpiä valintoja.
 • Verkosto voi viestiä kestävästä elämäntavasta laajalle yleisölle.
 • Tavaralainaamotoiminta kirjastossa laajenee.

Yhteistyössä

 • Riihimäen kaupunki
  • Ympäristönsuojelu
  • Kirjasto
  • Kierrätyskeskus
 • Ympäristöministeriö
Sivun alkuun