Hyppää sisältöön
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Terveellisyys
 • Viihtyisää ja terveellistä viherympäristöä edistävät kokeilut

Yhteisöllinen taidepuutarha Lähde! -puistoon

Keltaisia haavanlehtiä nurmikolla, yhden lehden päällä punaisia marjoja. Kuvassa näkyy myös kolmen hengen kädet. Kuva on Lähde-puistoon toteutetun yhteisöllisen Valonlähde -esityksen valmistelusta.

Kehitettiin yhteisöllinen hyvinvointipuisto. Se on viherympäristö, jossa taide ja luonto yhdistyvät asukkaita aktivoivaksi ja hyvinvointia tukevaksi kokonaisuudeksi. Kunnallisten toimijoiden sekä yhdistysten ja yritysten välille löytyy yhteinen tahtotila, joka johtaa yhteistyöhön ja konkreettiseen tapahtumatuotantoon puistoissa.

Tulokset

 • Paikalliset yhdistykset tuottavat yhteisöllisiä ja saavutettavia taidetapahtumia Iin hyvinvointipuistoihin. 
 • Ammattitaiteilijat ovat mukana toteuttamassa taidelähtöistä toimintaa puistoihin. 
 • Kunnan sektoreiden välillä on tiivistä yhteistyötä hyvinvointitoiminnan saralla.

Vaikutukset

 • Asukkaille on tarjolla lähiluonnossa liikkumisen ja taidelähtöisen toiminnan yhdistävää yhteisöllistä tekemistä. 
 • Kuntalaisten hyvinvointi lisääntyy osallistumalla yhteisölliseen toimintaan puistoissa. 
 • Monistettava taidelähtöisen hyvinvointituotannon malli kuntatasolle

Yhteistyössä

 • Iin kunta 
 • Ii Instituutti
 • Taidekeskus KulttuuriKauppila
 • Ympäristöministeriö

Kuva: Merja Männikkö, Lähde-puistoon toteutetun yhteisöllisen ”Valonlähde ” -esityksen valmistelusta (syksy 2021)

Sivun alkuun