Hyppää sisältöön
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Terveellisyys
 • Sosiaalisen kestävyyden kokeilut

Hyvät eväät

Lautasellinen ruokaa puistoruokailussa

Kokeilussa etsittiin uusia tapoja tukea alueellista osallisuutta ja kaventaa eriarvoisuutta. Sen aikana toteutettiin lounasruokailuja lapsiperheille kolmessa puistokohteessa, mille oli lisääntynyttä tarvetta koronakriisinkin vuoksi. Tähän yhdistettiin perhe-keskuksen jalkautuva malli perheiden tukemiseksi. Lisäksi hankkeessa tarjottiin kesätyöpaikka kymmenelle nuorelle.

Tulokset

 • Kokeilu osoitti, kuinka työllisyystavoitteita voidaan yhdistää muihin tavoitteisiin. Nuorten työnhakutaidot paranivat.
 • Opittiin, että jalkautuvalle perhekeskusmallille yhdistettynä puistoruokailuun on tarvetta lapsiperheissä.
 • Epäviralliset tiedotuskanavat todettiin tehokkaiksi keinoiksi tavoittaa kohderyhmän edustajia.
 • Ruokaa lahjoittavien yritysten ruokahävikki väheni.

Vaikutukset

 • Kokeilussa opittua voidaan hyödyntää palvelujen suunnittelussa ja se voi toimia pohjana yhteistyötä suunniteltaessa eri toimijoiden kanssa poikkihallinnollisesti.
 • Malli on monistettavissa ja lisäksi se on skaalattavissa suuremman mittakaavan toiminnaksi hyödyntäen hanketta esimerkkinä moninaisten tavoitteiden yhdistämisestä.

Yhteistyössä

 • Hämeenlinnan kaupunki
 • Ammattiopisto Tavastia, Etelä-Hämeen Martat ry, Hämeenlinnan kaupungin työllisyyspalvelut, Hämeenlinnan seudun 4H, Hämeenlinnan Uppiksen perhekeskus, Hämeen Kylät ry, Hämeen Setlementti ry, Kalvolan seurakunta ja MLL Kalvolan yhdistys
 • Ympäristöministeriö
Sivun alkuun