Hyppää sisältöön
 • Vähähiilisyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Terveellisyys
 • Kestävän kaupunkikehityksen kokeilut

NääSMaaS: Tampereen alueen koululaisten kyytipalvelu

Ihmisiä urheiluhallissa. Kuva: MDI

NääsMaaS- kokeilussa järjestettiin 3.-9.-luokkalaisille nuorillle yhteiskuljetus koululta harrastusten pariin ja pois valitulle jättöpaikalle. Kokeilulla vähennettiin yksityisautoilua ja siitä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Samalla säästettiin vanhempien aikaa ja hermoja. Pidemmällä aikavälillä palvelu tarjoaa lapsille tasapuolisempia mahdollisuuksia matalan kynnyksen harrastuksiin.

Tulokset

 • 90 % vanhemmista on kiinnostunut palvelusta, mutta vain 20 % kiinnostuneista käyttää palvelua. Ne jotka käyttävät ovat palveluun 90 % tyytyväisiä.
 • Vanhemmat ovat valmiita maksamaan lapsen kyydistä 3-5 euroa.
 • Kokeilussa havaittiin, että reittioptimointi ja riittävä oppilasvolyymi ovat keskeisiä onnistumisen edellytyksiä. 
 • Kyytipalvelun avulla ammattivalmentajien työpäivät tiivistyvät ja lyhenevät. 

Vaikutukset

 • Tasapuolisemmat harjoittelumahdollisuudet ja  harrastuskustannukset suuremmalle lapsijoukolle.
 • Perheiden yhteinen aika iltaisin lisääntyy, kun ohjatut harjoittelut keskitetään iltapäiviin. Lapsille jää myös aikaa omaehtoiseen liikkumiseen ja pihapeleihin.   

Yhteistyössä

 • Tampereen kaupunki
 • MDI Public Oy
 • WSP Finland Oy
 • Urheiluseurat
 • Ympäristöministeriö

Kuva: MDI

Sivun alkuun