Hyppää sisältöön
 • Vähähiilisyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Terveellisyys
 • Kestävän kaupunkikehityksen kokeilut

NääSMaaS: Tampereen alueen koululaisten kyytipalvelu

Ihmisiä urheiluhallissa. Kuva: MDI

Kokeilussa testattiin harrastuskyytipalvelun toimivuutta  järjestämällä 3.-9.-luokkalaisille nuorillle yhteiskuljetus koululta harrastusten pariin ja pois valitulle jättöpaikalle. Kokeilulla vähennettiin yksityisautoilua ja siitä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Samalla säästettiin vanhempien aikaa ja hermoja. Pidemmällä aikavälillä palvelu voisi tarjota lapsille tasapuolisempia mahdollisuuksia matalan kynnyksen harrastuksiin.

Tulokset

 • 90 % vanhemmista oli kiinnostunut palvelusta, mutta vain 20 % kiinnostuneista käytti palvelua. Käyttäjistä 90 % oli tyytyväisiä. Vanhemmat olivat valmiita maksamaan lapsen kyydistä 3-5 euroa.
 • Kokeilussa havaittiin, että reittioptimointi ja riittävä oppilasvolyymi ovat keskeisiä onnistumisen edellytyksiä. 
 • Kokeiltu palvelu ei vakiintunut käyttöön. Sen hinta olisi muodostunut liian korkeaksi. Lisäksi on logistisesti haastavaa, kun harrastukset ovat eri puolilla eri aikoihin. Palvelu vaatisi jatkokehittelyä.

Vaikutukset

 • Vakiintuessaan tarjoaisi tasapuolisemmat harjoittelumahdollisuudet ja  harrastuskustannukset suuremmalle lapsijoukolle.
 • Perheiden yhteinen aika iltaisin lisääntyisi, kun ohjatut harjoittelut keskitettäisiin iltapäiviin. Lapsille jäisi myös aikaa omaehtoiseen liikkumiseen ja pihapeleihin. Lisäksi ammatti-valmentajien työpäivät tiivistyisivät ja lyhenisivät. 

Yhteistyössä

 • Tampereen kaupunki
 • MDI Public Oy
 • WSP Finland Oy
 • Urheiluseurat
 • Ympäristöministeriö

Kuva: MDI

Sivun alkuun