Uutiset

Uutinen
05.11.2021

Joukkovoimaa kestävissä kaupungeissa - ratkaisut jakoon! -seminaari 7.12.

Kestävän kaupunkikehityksen kentällä tapahtuu koko ajan valtavasti. Kaupungit ovat aktiivisia kehittäjiä ja mahdollistajia, ja useat verkostot kokoavat kaupunkeja ja kuntia kestävyysteemojen ääreen. Yhteisenä haasteenamme on saada tieto parhaista käytännöistä leviämään. Miten varmistaa, että opit saadaan laajasti käyttöön? Tähän teemaan pureudumme Kestävä kaupunki –ohjelman seminaarissa 7.12., tervetuloa!

Uutinen
25.10.2021

Kestävä kaupunki -aamukahvit 18.11.2021

Kestävä kaupunki –ohjelman aamukahvit tuovat yhteen kestävän kaupunkikehityksen toimijoita keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Marraskuussa 18.11. klo 8:30-9:30 keskustelemme vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupungin Lahden sekä European Green Leaf 2021 -voittajan Lappeenrannan kokemuksista ja merkkivuosien annista pitkäkestoisempaan työhön.

Uutinen
04.10.2021

Kestävä kaupunki –aamukahvit 14.10.: yhteisöllisyyttä viherympäristöstä

Kestävä kaupunki -ohjelman aamukahvit tuovat yhteen kestävän kaupunkikehityksen toimijoita keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. 14.10. klo 8:30-9:30 keskustelemme siitä, miten viherympäristö voisi tukea yhteisöllisyyttä ja tuottaa hyvinvointia.

Blogi
04.10.2021

Luontopohjaisilla ratkaisuilla yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia

Viherratkaisut auttavat kaupunkeja sopeutumaan ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin ja edistämään luonnon monimuotoisuutta. Vehreä kaupunki tuo myös meille ihmisille monipuolisia hyötyjä. Erilaiset luontoelementit, kuten viheralueet, puistot ja kaupunkiviljelmät lisäävät viihtyvyyttä sekä parhaimmillaan edistävät asukkaiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia, kirjoittaa Auli Elolahti Motivasta.

Uutinen
21.09.2021

Hyviä käytäntöjä kestäviin kaupunkeihin

Kestävä kaupunki -ohjelma pyrkii osaltaan jouduttamaan hyvien käytäntöjen tunnistamista ja skaalaamista kuntien vuoropuhelun ja yhteiskehittämisen kautta. Kestävän kaupungin vipuvarret (VIPU) -hankkeessa kehitetään hyvien käytäntöjen skaalaamisen toimintamalli.

Uutinen
20.09.2021

Haluatko vauhtia vähähiilisyyteen? Hae mukaan kestävän kaupunkikehityksen foorumiin!

Onko kunnassanne vähähiilisyyteen tähtäävä ohjelma tai hanke, joka edellyttää uusia innovatiivisia ja älykkäitä ratkaisuja? Haluaisitteko näiden löytämiseen kokeneiden asiantuntijoiden sparrausta? Hae mukaan Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman ja Sitowise Oy:n Kestävän kaupunkikehityksen foorumiin ja kehitä kuntasi ajankohtaista vähähiilisyystyötä älykkäiden ratkaisujen, vertaisoppimisen ja huippuasiantuntijoiden avulla!

Uutinen
13.09.2021

Rahoitushaku kuntien osallistavalle kestävän kehityksen työlle auki

Ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelma on käynnistänyt haun kuntien kokeiluhankkeille, jotka kehittävät kestävyyttä vahvistavaa vuorovaikutteista ja osallistavaa työtä. Onko kunnassasi tarve sitouttaa ja aktivoida toimijoita mukaan? Hae rahoitusta 3.11.2021 mennessä! Jaossa on yhteensä enintään noin 800 000 euroa.

Uutinen
13.09.2021

Kestävä kaupunki –aamukahvit 23.9.: Kaupunkikehityksen hyvät käytännöt käyttöön!

Kestävä kaupunki –ohjelman aamukahvit tuovat yhteen kestävän kaupunkikehityksen toimijoita keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Syksyn 2021 aamukahvit käynnistyvät kestävän kehityksen viikolla 23.9. klo 8.30-9:30. Aiheena kahveilla on kaupunkikehityksen hyvät käytännöt ja miten ne saataisiin mahdollisimman hyvin leviämään.

Uutinen
07.09.2021

Kunta, hae mukaan Reilun kiertotalouden valmennukseen!

Haluatko optimoida työssäsi sekä ympäristön että asukkaiden hyvinvoinnin taloudellisesti kestävällä tavalla? Haluatko kehittää yksikkörajat ylittävää yhteistyötä organisaatiossasi? Reilun kiertotalouden valmennukseen etsitään kuntia mukaan toteuttamaan ja testaamaan hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja osaamista edistäviä ratkaisuja.

Uutinen
02.09.2021

Kaupunki-iltamat 6.9: Kaupunkien muuttuvat sosiaaliset maailmat

Ensi viikolla starttaa Helsingin yliopiston, ympäristöministeriön ja Helsingin kaupungin yhteinen lukupiiriaiheinen tapahtumasarja Kaupunki-iltamat, jossa asiantuntijat johdattelevat yleisön kaunokirjallisuuden kautta kaupunkiaiheisten teemojen pariin. Kerran kuussa kokoontuvat Kaupunki-iltamat rakentuvat kulloinkin valitun kirjan ja sen muodostaman teeman ympärille, joita tutkijat ja asiantuntijat syventävät keskustelun merkeissä.

Uutinen
01.09.2021

Kestävä kaupunki Kuntamarkkinoilla 15.-16.9

Kestävä kaupunki –ohjelma on mukana Kuntaliiton ja Kuntalehden järjestämillä Kuntamarkkinoilla. Tämän vuoden teemana on innovatiiviset ja uudistuvat kunnat. Kuntamarkkinoilla suunnataan katse kestävään tulevaisuuteen ja etsitään keinoja valjastaa innovaatiot kuntien uudistumisen ja elinvoimaisuuden tueksi.

Blogi
11.08.2021

Kyky kuvitella ohjaa muutosta

Julkisen hallinnon uudistamisessa tavoitteeksi on asetettu, että ”Kyky kuvitella ohjaa muutosta”. Valtionvarainministeriön Emma Terämä ja Eeva Kaunismaa avaavat blogissa sen merkitystä.

Blogi
04.08.2021

Tuotekehitys starttaa asukkaiden ideoista

Innovatiivisia viherratkaisuja kehittävä InnoGreen rakensi 2020-2021 Espoon Keraan vehreän kaupunkikeitaan osana Kestävä Kaupunki -kokeiluja. Espoon kaupungin kanssa yhteistyössä toteutetun kaupunkikeitaan tärkeimpiä tavoitteita oli saada alueen asukkaat mukaan kestävän kaupungin kehitystyöhön. Nyt yrityksellä on työn alla tuote, joka on saanut kimmokkeensa kaupunkilaisten ideoista, kirjoittaa InnoGreenin Siiri Varis.

Uutinen
24.06.2021

Kau­pun­ki-il­ta­mis­sa su­kel­le­taan ur­baa­nin elä­män sy­vyyk­siin

Syyskuun alussa käynnistyy uusi tapahtumasarja kaupunkikehityksen asiantuntijoille ja muille kaupunkilaisille. Kyseessä on matka urbaanin elämän syövereihin kirjallisuuden ja tutkimuksen kautta.

Blogi
17.06.2021

Heikkoja signaaleja Puskaradiosta - Oulu tukee ja hyödyntää kaupunkiaktivismia

Oulun kaupungilla on pitkä perinne kuntalaisten osallisuuden edistämisessä strategisella otteella. Nyt yhtenä kehittämiskohteena on oppia toimimaan digiajalla nousseen vapaamuotoisen kaupunkiaktivismin eli neljännen sektorin kanssa. Tähän kaupunki haki ja sai vuonna 2020 tukea Kestävä kaupunki -ohjelman osallisuussparrauksesta. Blogissa Pasi Mäenpää, Merja Niemelä ja Maija Faehnle kertovat lisää.

Uutinen
10.06.2021

Seitsemän kokeilua kehitti ratkaisuja viihtyisän ja terveellisen viherympäristön edistämiseen

Kesällä 2020 Kestävä kaupunki -ohjelmassa käynnistyi seitsemän viihtyisää ja terveellistä viherympäristöä edistävää kokeilu- ja kehittämishanketta. Kokeiluissa kaupunkikehittäjät etsivät ratkaisuja siihen, miten viherympäristön terveysvaikutuksia voidaan hyödyntää ja vahvistaa.

Uutinen
09.06.2021

Kestävä kaupunki -aamukahvit 15.6.: Kaupungit yhteiskehittämisen ja innovaatioiden alustoina

Kestävä kaupunki –ohjelman aamukahvit tuovat yhteen kestävän kaupunkikehityksen toimijoita keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Kesäkuun aamukahvit järjestetään etänä 15.6. klo. 8.30-9.30. ja aiheena on kaupungit yhteiskehittämisen ja innovaatioiden alustoina. Kaupungit voivat toimia alustoina eri toimijoita yhdistäville innovaatiokeskittymille, joissa kaupunkeihin luodaan vähähiilisiä, kestäviä ja älykkäitä ratkaisuja. Parhaat ratkaisut syntyvät, kun yritykset, tiedeyhteisö ja kolmas sektori toimivat valtion ja kuntien kumppaneina.

Uutinen
25.05.2021

Kestävä kaupunki -ohjelma onnistunut luomaan laaja-alaista ja konkreettista yhteistyötä kehittäjien välille

Ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelma on reilun kahden vuoden aikana osoittautunut tärkeäksi yhteistyön luojaksi ja käytännön kestävyysmuutosten vauhdittajaksi. Ohjelmasta on tehty väliarviointi, jonka avulla vuoteen 2023 jatkuvaa ohjelmaa kehitetään entistä paremmin eri kokoisten kaupunkien tarpeita palvelevaksi. Jatkossa ohjelma panostaa aiempaa vahvemmin vaikutuksiin ja viestintään.

Uutinen
21.05.2021

Together we are stronger and wiser: linking national and local level sustainability reporting (VNR & VLR)

Warmly welcome to the Nordic workshop on Voluntary National Review and Voluntary Local Review (VLR-VNR) on May 27th!

Uutinen
06.04.2021

Kestävä kaupunki -aamukahvit 29.4.: Kaupungin uudet sukupolvet

Kestävä kaupunki –ohjelman aamukahvit tuovat yhteen kestävän kaupunkikehityksen toimijoita keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Huhtikuun aamukahvit järjestetään etänä torstaina 29.4. klo 8.30-9.30, jolloin aiheena on kaupungin uudet sukupolvet.