Uutiset

Uutinen
20.12.2022

Tukea kuntien kestävyystyöhön – tunnistamalla toimien ristikkäisvaikutuksia saadaan aikaan parempaa kaupunkikehitystä

Kunnilla on erityisen tärkeä rooli kestävän kehityksen toteuttamisessa, mutta kestävyystoimia toteutettaessa on tärkeää tarkastella toimien kokonais- ja ristikkäisvaikutuksia. Ristikkäisvaikutuksilla tarkoitetaan tilannetta, jossa yhtä kestävyyden ulottuvuutta parantava toimi voi tukea myös muita kestävyyden ulottuvuuksia tai olla ristiriidassa näiden kanssa. Nyt käynnistetty hanke tarjoaa kunnille mahdollisuuden pureutua näiden vaikutusten selvittämiseen ja ratkaisuun kuntien omien konkreettisten kokemusten pohjalta, asiantuntijoiden tuella.

Tiedote
13.12.2022

Kaupungit ratkovat kaupunkivihreän, kaupunkisuunnittelun ja hyvinvoinnin kestävyyshaasteita

Kuusitoista kuntaa on lähtenyt mukaan Kestävä kaupunki -ohjelman haastekimpputyöhön. Työ pureutuu vaikeimpiin kestävyyshaasteisiin, joita ei voida ratkoa yhden organisaation tai toimialan sisällä. Työhön on valikoitunut kaupunkien tarpeiden pohjalta kolme teemaa: kaupunkivihreä tiivistyvässä kaupungissa, kestävyystavoitteet huomioiva kaupunkisuunnittelu sekä hyvinvoivat yhteisöt sosiaalisesti kestävässä kaupungissa. Teemoista tekee erityisen haastavia se, että niissä yhdistyvät kestävyyden eri ulottuvuudet.

Uutinen
12.12.2022

Tervetuloa virtuaaliselle oppimismatkalle kestävään kaupunkiin!

Kestävä kaupunki -ohjelma järjestää alkuvuodesta yhdessä Demos Helsingin kanssa kolmen virtuaalitapahtuman mittaisen oppimismatkan kestävän kaupunkikehityksen parhaisiin käytäntöihin. Tapahtumissa sukelletaan erilaisiin kaupunkitiloihin ja kaupunkialueita koetteleviin haasteisiin mielenkiintoisten puhujien ja kansainvälisten esimerkkien johdattelemana. Virtuaalitapahtumien kieli on englanti.

Uutinen
12.12.2022

Kestävän kehityksen ja talouden linkitykset näkyviksi

Kunnat ovat avainasemassa kestävän kehityksen edistämisessä, kaikissa kestävyyden teemoissa. Kuntien resurssit ovat niukat ja vaikuttavuutta sekä toimia kestävyyden eri teemojen tunnistamiseksi tarvitaan.

Uutinen
02.12.2022

Ratkaisuja skaalaamalla kohti kestävämpää kaupunkikehitystä

Lähde mukaan ottamaan käyttöön kestävän kaupunkikehityksen hyviä ratkaisuja! Keväälle 2023 on valmisteilla työpajasarja, jonka sisältöihin pääset nyt vaikuttamaan.

Uutinen
18.11.2022

Kestävä kaupunki -aamukahvit 15.12.

Kestävä kaupunki -ohjelman aamukahvit tuovat yhteen kestävän kaupunkikehityksen toimijoita keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Seuraavat aamukahvit nautitaan 15.12. klo 8:30-9:30 kestävien elämäntapojen edistämisen parissa. 

Uutinen
14.10.2022

Kestävä kaupunki -vuosiseminaari 23.11.

Kestävä kaupunki –ohjelman vuosiseminaari kokoaa ohjelman tuoreita tuloksia, ajankohtaisia keskustelunaiheita ja kiinnostavia esimerkkejä kestävästä kaupunkikehityksestä. Tervetuloa!

Uutinen
07.09.2022

Kestävä kaupunki -kokeilujen kahvit: Kaupunkikehityksen kulttuurinen kestävyys

Tervetuloa mukaan Kestävä kaupunki -kokeilujen syksyn verkottumiskahveille 21.9.! Tilaisuuden teemana on kaupunkikehityksen kulttuurinen kestävyys.

Uutinen
01.09.2022

Kestävä kaupunki –ohjelma Kuntamarkkinoilla 14.-15.9.

Kestävä kaupunki –ohjelma on jälleen mukana Kuntaliiton ja Kuntalehden järjestämillä Kuntamarkkinoilla. Tämän vuoden teemana on Hyvän elämän kunnat kestävää tulevaisuutta rakentamassa. Tule tapaamaan ohjelman väkeä ständille ja tutustumaan ohjelmassa kehitettäviin ratkaisuihin!

Uutinen
14.06.2022

Kestävä kaupunki –ohjelmassa tuotettujen ratkaisujen skaalaustyöpajat - ilmoittaudu mukaan

Tervetuloa tutustumaan Kestävä kaupunki -ohjelmassa toteutetuissa kokeiluissa tunnistettuihin ratkaisuihin! Työpajoissa esillä olevat ratkaisut liittyvät esimerkiksi kestävään elämäntapaan, vieraskielisten osallistamiseen kaavoitusprosesseissa, hyvinvoinnin mittaamiseen tai sen tukemiseen hyvinvointipuistolla sekä perheiden tukemiseen ja nuorten työllistämiseen puistoruokailuin.

Uutinen
14.06.2022

Ajankohtaisia osallistumisen mahdollisuuksia Kestävä kaupunki –ohjelmassa!

Etsimme nyt kuntia mukaan testaamaan kestävän kaupunkikehityksen indikaattoreita, kehittämään kestävän kehityksen budjetointia sekä ratkomaan yhteisiä kestävyyshaasteita kolmessa eri teemassa: hyvinvointi, kaupunkivihreä sekä kestävyystavoitteet huomioiva kaupunkisuunnittelu.

Uutinen
14.06.2022

Reilu kiertotalous etenee kunnissa

Reilu kiertotalous yhdistää sosiaalisen kestävyyden ja resurssiviisaan talouden. Reilun kiertotalouden valmennus auttoi kuntia ja muita toimijoita toteuttamaan periaatetta käytännössä. Valmennuksessa oli mukana seitsemän osallistujaa.

Tiedote
13.06.2022

Kestävän kaupunkikehityksen avainindikaattorit on julkaistu

Miten kaupunkien kestävyyttä tulisi mitata? Suomen ympäristökeskuksen SYKE:n toteuttamassa hankkeessa Kestävän kaupunkikehityksen indikaattorit (KEKANUA) laadittiin monivaiheisessa osallistavassa prosessissa ehdotus kestävän kaupunkikehityksen avainindikaattoreista. Niiden tavoitteena on tukea kaupunkeja, ministeriöitä ja muita toimijoita kestävän kaupunkikehityksen seurannassa. Nyt käynnistettävässä hankkeen jatko-osassa kunnat voivat testata avainindikaattoreita käytännössä.

Uutinen
16.05.2022

Kiertotaloudesta potkua kuntien sosiaaliseen kestävyyteen

Miten edistää yhtäaikaa ympäristön ja ihmisen hyvää? Reilun kiertotalouden valmennuksen päätöswebinaarissa 2.6. klo 13-14.45 kuulet valmennuksen tuloksia sekä sosiaalisesti kestävän kiertotalouden uusimpia tuulia. Lämpimästi tervetuloa!

Uutinen
21.04.2022

Työvälineitä sosiaalisesti kestävämpiin kaupunkeihin -webinaari 11.5.

Webinaarissa luvassa innostavia esimerkkejä ja kiinnostavia keskusteluja sosiaalisen kestävyyden edistämisestä kunnissa. Lämpimästi tervetuloa!

Uutinen
11.04.2022

Kestävä kaupunki –aamukahvit 20.4.: Kestävän kaupunkikehityksen ratkaisuja skaalaamaan

Kestävä kaupunki -ohjelman aamukahvit tuovat yhteen kestävän kaupunkikehityksen toimijoita keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Huhtikuun aamukahvit nautitaan 20.4. klo 8:30-9:30 kestävän kaupunkikehityksen ratkaisujen skaalaamisen parissa!

Uutinen
01.04.2022

Kestävä kaupunki -ohjelman haastekimpputyön fasilitoinnin tarjouskilpailu auki

Ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelma jatkaa vuosina 2019-2020 toteutettua kuntien yhteisiä kestävyyshaasteita ratkovaa haastekimpputyötä uusin teemoin.

Uutinen
18.03.2022

Hae mukaan skaalaamaan kestävän kaupunkikehityksen ratkaisuja

Ympäristöministeriö ja Motiva etsivät kuntia, jotka ovat kiinnostuneet ottamaan käyttöön kestävän kaupunkikehityksen kokeilujen tuottamia ratkaisuja ja oppeja. Kiinnostuneet kunnat saavat tukea ratkaisujen skaalaukseen. Kehitystyön kautta syntyy samalla tietoa siitä, kuinka parhaiten vakiinnutetaan hyviä toimintatapoja kuntakentällä.

Uutinen
17.03.2022

Hyvät ratkaisut käyttöön – vauhtia kestävän kaupunkikehityksen hyvien käytäntöjen skaalaukseen

Kunnat ja kaupungit eri puolilla Suomea ovat kehittäneet toimintaansa ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävämpään suuntaan. Kestävän kaupungin vipuvarret (VIPU) -hanke etsi ratkaisuja siihen, kuinka saada hyvät käytännöt skaalattua nopeammin. Syntyneet työkalut ovat hyödynnettävissä kaupunkikehittämisen ohella muissa aihepiireissä.

Uutinen
14.03.2022

Indikaattorit resurssiviisaiden kaupunkien johtamisen tukena – REMI-hankkeen -raportti julkaistu

Kunnat ovat keskeisessä asemassa alueensa toiminnan ohjaamisessa kohti resurssiviisasta kestävää kehitystä. Indikaattorit tukevat etenemisen seurantaa. Resurssiviisaustoimenpiteiden vaikuttavuuden mittaaminen kestävien kaupunkien johtamisen tukena (REMI) -hankkeen tavoitteena oli luoda yhdessä Fisu-verkoston (Finnish Sustainable Communities) kuntien kanssa resurssiviisautta edistävien toimien vaikuttavuutta mittaava indikaattorisarja.