Uutiset

Uutinen
13.09.2021

Rahoitushaku kuntien osallistavalle kestävän kehityksen työlle auki

Ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelma on käynnistänyt haun kuntien kokeiluhankkeille, jotka kehittävät kestävyyttä vahvistavaa vuorovaikutteista ja osallistavaa työtä. Onko kunnassasi tarve sitouttaa ja aktivoida toimijoita mukaan? Hae rahoitusta 3.11.2021 mennessä! Jaossa on yhteensä enintään noin 800 000 euroa.

Uutinen
13.09.2021

Kestävä kaupunki –aamukahvit 23.9.: Kaupunkikehityksen hyvät käytännöt käyttöön!

Kestävä kaupunki –ohjelman aamukahvit tuovat yhteen kestävän kaupunkikehityksen toimijoita keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Syksyn 2021 aamukahvit käynnistyvät kestävän kehityksen viikolla 23.9. klo 8.30-9:30. Aiheena kahveilla on kaupunkikehityksen hyvät käytännöt ja miten ne saataisiin mahdollisimman hyvin leviämään.

Uutinen
07.09.2021

Kunta, hae mukaan Reilun kiertotalouden valmennukseen!

Haluatko optimoida työssäsi sekä ympäristön että asukkaiden hyvinvoinnin taloudellisesti kestävällä tavalla? Haluatko kehittää yksikkörajat ylittävää yhteistyötä organisaatiossasi? Reilun kiertotalouden valmennukseen etsitään kuntia mukaan toteuttamaan ja testaamaan hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja osaamista edistäviä ratkaisuja.

Uutinen
02.09.2021

Kaupunki-iltamat 6.9: Kaupunkien muuttuvat sosiaaliset maailmat

Ensi viikolla starttaa Helsingin yliopiston, ympäristöministeriön ja Helsingin kaupungin yhteinen lukupiiriaiheinen tapahtumasarja Kaupunki-iltamat, jossa asiantuntijat johdattelevat yleisön kaunokirjallisuuden kautta kaupunkiaiheisten teemojen pariin. Kerran kuussa kokoontuvat Kaupunki-iltamat rakentuvat kulloinkin valitun kirjan ja sen muodostaman teeman ympärille, joita tutkijat ja asiantuntijat syventävät keskustelun merkeissä.

Uutinen
01.09.2021

Kestävä kaupunki Kuntamarkkinoilla 15.-16.9

Kestävä kaupunki –ohjelma on mukana Kuntaliiton ja Kuntalehden järjestämillä Kuntamarkkinoilla. Tämän vuoden teemana on innovatiiviset ja uudistuvat kunnat. Kuntamarkkinoilla suunnataan katse kestävään tulevaisuuteen ja etsitään keinoja valjastaa innovaatiot kuntien uudistumisen ja elinvoimaisuuden tueksi.

Blogi
11.08.2021

Kyky kuvitella ohjaa muutosta

Julkisen hallinnon uudistamisessa tavoitteeksi on asetettu, että ”Kyky kuvitella ohjaa muutosta”. Valtionvarainministeriön Emma Terämä ja Eeva Kaunismaa avaavat blogissa sen merkitystä.

Blogi
04.08.2021

Tuotekehitys starttaa asukkaiden ideoista

Innovatiivisia viherratkaisuja kehittävä InnoGreen rakensi 2020-2021 Espoon Keraan vehreän kaupunkikeitaan osana Kestävä Kaupunki -kokeiluja. Espoon kaupungin kanssa yhteistyössä toteutetun kaupunkikeitaan tärkeimpiä tavoitteita oli saada alueen asukkaat mukaan kestävän kaupungin kehitystyöhön. Nyt yrityksellä on työn alla tuote, joka on saanut kimmokkeensa kaupunkilaisten ideoista, kirjoittaa InnoGreenin Siiri Varis.

Uutinen
24.06.2021

Kau­pun­ki-il­ta­mis­sa su­kel­le­taan ur­baa­nin elä­män sy­vyyk­siin

Syyskuun alussa käynnistyy uusi tapahtumasarja kaupunkikehityksen asiantuntijoille ja muille kaupunkilaisille. Kyseessä on matka urbaanin elämän syövereihin kirjallisuuden ja tutkimuksen kautta.

Blogi
17.06.2021

Heikkoja signaaleja Puskaradiosta - Oulu tukee ja hyödyntää kaupunkiaktivismia

Oulun kaupungilla on pitkä perinne kuntalaisten osallisuuden edistämisessä strategisella otteella. Nyt yhtenä kehittämiskohteena on oppia toimimaan digiajalla nousseen vapaamuotoisen kaupunkiaktivismin eli neljännen sektorin kanssa. Tähän kaupunki haki ja sai vuonna 2020 tukea Kestävä kaupunki -ohjelman osallisuussparrauksesta. Blogissa Pasi Mäenpää, Merja Niemelä ja Maija Faehnle kertovat lisää.

Uutinen
10.06.2021

Seitsemän kokeilua kehitti ratkaisuja viihtyisän ja terveellisen viherympäristön edistämiseen

Kesällä 2020 Kestävä kaupunki -ohjelmassa käynnistyi seitsemän viihtyisää ja terveellistä viherympäristöä edistävää kokeilu- ja kehittämishanketta. Kokeiluissa kaupunkikehittäjät etsivät ratkaisuja siihen, miten viherympäristön terveysvaikutuksia voidaan hyödyntää ja vahvistaa.

Uutinen
09.06.2021

Kestävä kaupunki -aamukahvit 15.6.: Kaupungit yhteiskehittämisen ja innovaatioiden alustoina

Kestävä kaupunki –ohjelman aamukahvit tuovat yhteen kestävän kaupunkikehityksen toimijoita keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Kesäkuun aamukahvit järjestetään etänä 15.6. klo. 8.30-9.30. ja aiheena on kaupungit yhteiskehittämisen ja innovaatioiden alustoina. Kaupungit voivat toimia alustoina eri toimijoita yhdistäville innovaatiokeskittymille, joissa kaupunkeihin luodaan vähähiilisiä, kestäviä ja älykkäitä ratkaisuja. Parhaat ratkaisut syntyvät, kun yritykset, tiedeyhteisö ja kolmas sektori toimivat valtion ja kuntien kumppaneina.

Uutinen
25.05.2021

Kestävä kaupunki -ohjelma onnistunut luomaan laaja-alaista ja konkreettista yhteistyötä kehittäjien välille

Ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelma on reilun kahden vuoden aikana osoittautunut tärkeäksi yhteistyön luojaksi ja käytännön kestävyysmuutosten vauhdittajaksi. Ohjelmasta on tehty väliarviointi, jonka avulla vuoteen 2023 jatkuvaa ohjelmaa kehitetään entistä paremmin eri kokoisten kaupunkien tarpeita palvelevaksi. Jatkossa ohjelma panostaa aiempaa vahvemmin vaikutuksiin ja viestintään.

Uutinen
21.05.2021

Together we are stronger and wiser: linking national and local level sustainability reporting (VNR & VLR)

Warmly welcome to the Nordic workshop on Voluntary National Review and Voluntary Local Review (VLR-VNR) on May 27th!

Uutinen
06.04.2021

Kestävä kaupunki -aamukahvit 29.4.: Kaupungin uudet sukupolvet

Kestävä kaupunki –ohjelman aamukahvit tuovat yhteen kestävän kaupunkikehityksen toimijoita keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Huhtikuun aamukahvit järjestetään etänä torstaina 29.4. klo 8.30-9.30, jolloin aiheena on kaupungin uudet sukupolvet.

Uutinen
15.03.2021

Kestävän kehityksen tavoitteenasettelua, seurantaa ja tiedolla johtamista kehitettiin 36 kunnan yhteistyönä

Viime vuonna käynnissä olleessa hankkeessa 36 eri kokoista kuntaa ympäri Suomen työstivät yhdessä kestävän kehityksen seurantaa. Yhteisten työpajojen ja keskustelujen lisäksi hankkeessa mukana olleet kunnat saivat asiantuntijatukea kestävän kehityksen edistämiseen, erityisesti kestävyyden tavoitteenasetannassa ja mittaamisessa. Kunnat saivat käyttöönsä myös MayorsIndicators-työkalun kestävyyden seurantaan. Hankkeen toteutti MSDI Oy, joka tämän vuoden helmikuusta alkaen on osa Sitowise-konsernia.

Uutinen
11.03.2021

Miten kestävää kaupunkikehitystä pitäisi mitata? Indikaattorihanke käynnistyy

Kaupunkien kestävään kehitykseen liittyvää indikaattorityötä tehdään Suomessa runsaasti, mutta työ on osin hajallaan ja päällekkäistä. Ongelmana on usein myös indikaattoreiden seurannan resurssit ja seurantojen lyhyt kesto tai jopa vain kertaluonteinen tiedonhankinta. Suomen ympäristökeskuksessa on käynnistetty ympäristöministeriön toimeksiannosta hanke, jossa pureudutaan kestävän kaupunkikehityksen indikaattoreihin. Hanke on osa Kestävä kaupunki -ohjelmaa.

Uutinen
22.02.2021

Kestävä kaupunki -aamukahvit 23.3.: Miten kaupunkia mitataan?

Kestävä kaupunki –ohjelman aamukahvit tuovat yhteen kestävän kaupunkikehityksen toimijoita keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Maaliskuun aamukahvit järjestetään 23.3. klo 8.30-10.30. Tervetuloa keskustelemaan kaupunkikehityksen indikaattoreista ja luomaan kokonaiskuvaa Suomessa tapahtuvasta indikaattorityöstä!

Uutinen
19.02.2021

Kestävä kaupunki -ohjelman kehittävä väliarviointi on käynnistynyt

Ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki –ohjelma (2019–2023) edistää kaupunkien ja kuntien laaja-alaisesti kestävää kehitystä pääpainonaan sekä ympäristöllisesti että sosiaalisesti kestävät ratkaisut. Ohjelman pääteemat ovat vähähiilisyys, älykkyys, terveellisyys ja sosiaalinen kestävyys.

Blogi
11.02.2021

Helsingissä vapaaehtoinen kestävän kehityksen raportointi on lisännyt ymmärrystä Agenda 2030 -tavoitteista

Merkittävä osa kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanosta toteutuu paikallisella tasolla. Kaupunkien rooli tavoitteiden onnistumisessa on merkittävä, kirjoittaa Helsingin Mia Malin blogissa.

Uutinen
04.02.2021

Hyvinvointia lähivihreästä -webinaari 22.3.

Luonnon hyvää tekevä vaikutus on tunnettu jo pitkään, ja pandemia-aika on korostanut lähivihreän merkitystä entisestään. Viihtyisä ja terveellinen viherympäristö on olennainen osa kestävää kaupunkia. Teemaan paneudutaan 22.3. klo 12-14 Kestävä kaupunki -ohjelman Hyvinvointia lähivihreästä -seminaarissa - tervetuloa!