Uutiset

Uutinen
14.03.2022

Indikaattorit resurssiviisaiden kaupunkien johtamisen tukena – REMI-hankkeen -raportti julkaistu

Kunnat ovat keskeisessä asemassa alueensa toiminnan ohjaamisessa kohti resurssiviisasta kestävää kehitystä. Indikaattorit tukevat etenemisen seurantaa. Resurssiviisaustoimenpiteiden vaikuttavuuden mittaaminen kestävien kaupunkien johtamisen tukena (REMI) -hankkeen tavoitteena oli luoda yhdessä Fisu-verkoston (Finnish Sustainable Communities) kuntien kanssa resurssiviisautta edistävien toimien vaikuttavuutta mittaava indikaattorisarja.

Uutinen
10.03.2022

Kestävä kaupunki –aamukahvit 30.3.

Kestävä kaupunki -ohjelman aamukahvit tuovat yhteen kestävän kaupunkikehityksen toimijoita keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Maaliskuun aamukahvit nautitaan 30.3. klo 8:30-9:30, teemana kestävät ja elinvoimaiset keskustat.

Uutinen
02.03.2022

Uudistuneet kestavakaupunki.fi –sivut nyt auki!

Uudistuksen myötä ohjelman kokeiluissa, kehittämishankkeissa ja sparrauksissa tuotetut ratkaisut pääsevät verkkosivuilla entistä paremmin esille. Samalla on parannettu sivuston saavutettavuutta ja päivitetty ilmettä. 

Uutinen
19.01.2022

Kestävä kaupunki –aamukahvit 10.2.

Kestävä kaupunki -ohjelman aamukahvit tuovat yhteen kestävän kaupunkikehityksen toimijoita keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Vuoden ensimmäiset aamukahvit nautitaan 10.2. klo 8:30-9:30, teemana yhteinen oppiminen kestävyystavoitteiden toimeenpanon tukena.

Uutinen
17.01.2022

Kunnat hakivat vauhtia vähähiilisyyteen

Ympäristöministeriöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelma ja Sitowise järjestivät Kestävän kaupunkikehityksen -foorumin, josta kuusi kuntaa hakivat vauhtia vähähiilisyyteen.

Blogi
21.12.2021

Helpommin sanottu kuin tehty - Kokemuksia skaalauksen toimintamallin rakentamisesta kunnille

Hyvän käytännön tai malliesimerkin tunnistaa helposti. Ai, niinkö? Lue lisää Kestävän kaupungin vipuvarret -hankkeen Kaisa Schmidt-Thomén, Jani Päiväsen, Oras Tynkkysen blogista!

Uutinen
21.12.2021

Suosituksia elinvoimaisten ja kestävien keskustojen kehittämiseen

Miten ylläpitää keskustojen elinvoimaa ja kehittää kaupunkikeskustoja kestävästi poikkeusaikanakin? Elävät kaupunkikeskustat (EKK) ry tuotti verkostonsa avulla suosituksia keskustojen kestävän kehittämisen tueksi.

Uutinen
02.12.2021

Uudet kokeilut käyntiin – yhteistyöllä kestävämpiä kaupunkeja ja kuntia

Kestävä kaupunki -ohjelma käynnistää kaksitoista kokeiluhanketta, jotka edistävät kaupunkien ja kuntien osallistavaa ja vuorovaikutteista kestävyystyötä. Kokeilut muun muassa parantavat asukkaiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnan kestävyystyöhön sekä vahvistavat tiedon hyödyntämistä niin kestävyyden johtamisessa kuin asukkaiden kestävissä arjen valinnoissa.

Uutinen
05.11.2021

Joukkovoimaa kestävissä kaupungeissa - ratkaisut jakoon! -seminaari 7.12.

Kestävän kaupunkikehityksen kentällä tapahtuu koko ajan valtavasti. Kaupungit ovat aktiivisia kehittäjiä ja mahdollistajia, ja useat verkostot kokoavat kaupunkeja ja kuntia kestävyysteemojen ääreen. Yhteisenä haasteenamme on saada tieto parhaista käytännöistä leviämään. Miten varmistaa, että opit saadaan laajasti käyttöön? Tähän teemaan pureudumme Kestävä kaupunki –ohjelman seminaarissa 7.12., tervetuloa!

Uutinen
25.10.2021

Kestävä kaupunki -aamukahvit 18.11.2021

Kestävä kaupunki –ohjelman aamukahvit tuovat yhteen kestävän kaupunkikehityksen toimijoita keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Marraskuussa 18.11. klo 8:30-9:30 keskustelemme vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupungin Lahden sekä European Green Leaf 2021 -voittajan Lappeenrannan kokemuksista ja merkkivuosien annista pitkäkestoisempaan työhön.

Uutinen
04.10.2021

Kestävä kaupunki –aamukahvit 14.10.: yhteisöllisyyttä viherympäristöstä

Kestävä kaupunki -ohjelman aamukahvit tuovat yhteen kestävän kaupunkikehityksen toimijoita keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. 14.10. klo 8:30-9:30 keskustelemme siitä, miten viherympäristö voisi tukea yhteisöllisyyttä ja tuottaa hyvinvointia.

Blogi
04.10.2021

Luontopohjaisilla ratkaisuilla yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia

Viherratkaisut auttavat kaupunkeja sopeutumaan ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin ja edistämään luonnon monimuotoisuutta. Vehreä kaupunki tuo myös meille ihmisille monipuolisia hyötyjä. Erilaiset luontoelementit, kuten viheralueet, puistot ja kaupunkiviljelmät lisäävät viihtyvyyttä sekä parhaimmillaan edistävät asukkaiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia, kirjoittaa Auli Elolahti Motivasta.

Uutinen
21.09.2021

Hyviä käytäntöjä kestäviin kaupunkeihin

Kestävä kaupunki -ohjelma pyrkii osaltaan jouduttamaan hyvien käytäntöjen tunnistamista ja skaalaamista kuntien vuoropuhelun ja yhteiskehittämisen kautta. Kestävän kaupungin vipuvarret (VIPU) -hankkeessa kehitetään hyvien käytäntöjen skaalaamisen toimintamalli.

Uutinen
20.09.2021

Haluatko vauhtia vähähiilisyyteen? Hae mukaan kestävän kaupunkikehityksen foorumiin!

Onko kunnassanne vähähiilisyyteen tähtäävä ohjelma tai hanke, joka edellyttää uusia innovatiivisia ja älykkäitä ratkaisuja? Haluaisitteko näiden löytämiseen kokeneiden asiantuntijoiden sparrausta? Hae mukaan Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman ja Sitowise Oy:n Kestävän kaupunkikehityksen foorumiin ja kehitä kuntasi ajankohtaista vähähiilisyystyötä älykkäiden ratkaisujen, vertaisoppimisen ja huippuasiantuntijoiden avulla!

Uutinen
13.09.2021

Rahoitushaku kuntien osallistavalle kestävän kehityksen työlle auki

Ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelma on käynnistänyt haun kuntien kokeiluhankkeille, jotka kehittävät kestävyyttä vahvistavaa vuorovaikutteista ja osallistavaa työtä. Onko kunnassasi tarve sitouttaa ja aktivoida toimijoita mukaan? Hae rahoitusta 3.11.2021 mennessä! Jaossa on yhteensä enintään noin 800 000 euroa.

Uutinen
13.09.2021

Kestävä kaupunki –aamukahvit 23.9.: Kaupunkikehityksen hyvät käytännöt käyttöön!

Kestävä kaupunki –ohjelman aamukahvit tuovat yhteen kestävän kaupunkikehityksen toimijoita keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Syksyn 2021 aamukahvit käynnistyvät kestävän kehityksen viikolla 23.9. klo 8.30-9:30. Aiheena kahveilla on kaupunkikehityksen hyvät käytännöt ja miten ne saataisiin mahdollisimman hyvin leviämään.

Uutinen
07.09.2021

Kunta, hae mukaan Reilun kiertotalouden valmennukseen!

Haluatko optimoida työssäsi sekä ympäristön että asukkaiden hyvinvoinnin taloudellisesti kestävällä tavalla? Haluatko kehittää yksikkörajat ylittävää yhteistyötä organisaatiossasi? Reilun kiertotalouden valmennukseen etsitään kuntia mukaan toteuttamaan ja testaamaan hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja osaamista edistäviä ratkaisuja.

Uutinen
02.09.2021

Kaupunki-iltamat 6.9: Kaupunkien muuttuvat sosiaaliset maailmat

Ensi viikolla starttaa Helsingin yliopiston, ympäristöministeriön ja Helsingin kaupungin yhteinen lukupiiriaiheinen tapahtumasarja Kaupunki-iltamat, jossa asiantuntijat johdattelevat yleisön kaunokirjallisuuden kautta kaupunkiaiheisten teemojen pariin. Kerran kuussa kokoontuvat Kaupunki-iltamat rakentuvat kulloinkin valitun kirjan ja sen muodostaman teeman ympärille, joita tutkijat ja asiantuntijat syventävät keskustelun merkeissä.

Uutinen
01.09.2021

Kestävä kaupunki Kuntamarkkinoilla 15.-16.9

Kestävä kaupunki –ohjelma on mukana Kuntaliiton ja Kuntalehden järjestämillä Kuntamarkkinoilla. Tämän vuoden teemana on innovatiiviset ja uudistuvat kunnat. Kuntamarkkinoilla suunnataan katse kestävään tulevaisuuteen ja etsitään keinoja valjastaa innovaatiot kuntien uudistumisen ja elinvoimaisuuden tueksi.

Blogi
11.08.2021

Kyky kuvitella ohjaa muutosta

Julkisen hallinnon uudistamisessa tavoitteeksi on asetettu, että ”Kyky kuvitella ohjaa muutosta”. Valtionvarainministeriön Emma Terämä ja Eeva Kaunismaa avaavat blogissa sen merkitystä.