Hyppää sisältöön

Kestävän kehityksen ja talouden linkitykset näkyviksi

Julkaisuajankohta 12.12.2022 16.06
Uutinen

Kunnat ovat avainasemassa kestävän kehityksen edistämisessä, kaikissa kestävyyden teemoissa. Kuntien resurssit ovat niukat ja vaikuttavuutta sekä toimia kestävyyden eri teemojen tunnistamiseksi tarvitaan.

Syksyllä 2022 käynnistyneessä Kestävän kehityksen budjetointi -hankkeessa kuusi kaupunkia tai kuntaa: Helsinki, Imatra, Kuhmo, Muurame, Oulu ja Turku, syventyvät kestävän kehityksen ja talouden linkityksiin sekä kestävän kehityksen kytkemiseen talouden suunnittelun ja seurannan prosesseihin. Kukin kaupunki tai kunta on valinnut kestävyyden eri ulottuvuuksia läpileikkaavan teeman. 

“Helsinki tarkastelee kestävän kehityksen budjetointia kokonaisuutena ja valitsee sitten muutaman teeman, joiden ensi vuoden suunnittelua erityisesti kehitetään. Imatra on valinnut vihreän siirtymän budjetoinnin kehityskohteekseen. Pilottina etenkin kaupunkikehityksen hankinnat ja investoinnit, jotka kohdistuvat lapsiin ja nuoriin. Kuhmo keskittyy lasten ja nuorten osallistavaan budjetointiin. Muuramessa tutkitaan kestävän kehityksen budjetointia niin, että osallistava budjetointi ja sosiaalinen kestävyys ovat keskiössä. Oulu on valinnut teemakseen ympäristöbudjetoinnin ja Turku lapsibudjetoinnin”, selventää johtava asiantuntija Okariina Rauta Motivasta. 

Kehityskokonaisuuksia testataan vuoden 2023 aikana alkusyksyyn mennessä. Kunnat kokeilevat uusien toimintatapojen tai työkalujen käyttöä omissa talousjohtamisen prosesseissaan. 
Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman rahoittamassa projektissa hyödynnetään yhteiskehittämisen prosessia, vertaisoppimisen menetelmää sekä Fisu-verkoston erillishankkeessa nimeltään Resurssiviisaiden kuntien talous- ja ilmastojohtaminen (REETTA) kehitettyä toimintamallia ilmastojohtamisen kytkemisestä osaksi kunnan talousjohtamista ja kunnan perustoimintaa. 

Hankkeessa kuntien työn tukena toimii sparrausryhmä, joka koostuu aihepiirin asiantuntijoista valtiovarainministeriöstä, ympäristöministeriöstä, Valtiontalouden tarkastusvirastosta, Kuntaliitosta ja Motivasta. Sparrausryhmä tarjoaa ajankohtaista tietoa kunnille, linkittää toimintaympäristöön liittyvää ajankohtaista tietoa hankkeeseen hyödynnettäväksi ja vie kokemuksia ja oppeja muille teemaan liittyville foorumeille.

Lisätietoa:

Johtava asiantuntija Okariina Rauta, Motiva, [email protected], puh. 041 524 7621
www.motiva.fi
 

Sivun alkuun