Hyppää sisältöön

Tukea kuntien kestävyystyöhön – tunnistamalla toimien ristikkäisvaikutuksia saadaan aikaan parempaa kaupunkikehitystä

Julkaisuajankohta 20.12.2022 16.14
Uutinen

Kunnilla on erityisen tärkeä rooli kestävän kehityksen toteuttamisessa, mutta kestävyystoimia toteutettaessa on tärkeää tarkastella toimien kokonais- ja ristikkäisvaikutuksia. Ristikkäisvaikutuksilla tarkoitetaan tilannetta, jossa yhtä kestävyyden ulottuvuutta parantava toimi voi tukea myös muita kestävyyden ulottuvuuksia tai olla ristiriidassa näiden kanssa. Nyt käynnistetty hanke tarjoaa kunnille mahdollisuuden pureutua näiden vaikutusten selvittämiseen ja ratkaisuun kuntien omien konkreettisten kokemusten pohjalta, asiantuntijoiden tuella.

Kestävän kehityksen kokonaisvaltainen edistäminen vaatii toiminnan eri vaikutusten ymmärtämistä. Taloudellisen, ympäristöllisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmista erilaisilla kaupunkien toimilla voi olla selkeästi positiivisia, negatiivisia tai keskenään ristiriitaisia vaikutuksia. Vaikutusten kokonaisvaltainen tarkastelu voi luoda lisää ymmärrystä suunniteltujen toimien merkittävyydestä ja tukee parempaa päätöksentekoa. Näin saavutetaan lisää vaikuttavuutta kuntien kestävyystyölle ja edistetään reilua siirtymää. 

Ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelma on käynnistänyt hankkeen, joka tukee kaupunkeja, kuntia ja kaupunkiseutuja kestävää kehitystä edistävien toimien ristikkäisvaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa sekä positiivisten ristikkäisvaikutusten vahvistamisessa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kuntasektorin osaamista ja toimialojen välistä dialogia konkreettisten tapaustarkastelujen kautta. Opit halutan saattaa laajasti kuntien käyttöön. Työhön kuuluu koko kuntakentälle tarjottava neuvonta sekä kaupunki-, kunta- tai seutukohtainen sparraus synergioiden ja ristiriitojen tunnistamisessa ja ratkaisussa. Hankkeen toteuttavat Gaia Consulting ja Sweco Finland.

Hankkeen keskiöön on suunniteltu nostettavan erityisesti rakennetun ympäristön teemoja (kuten kaupunkisuunnittelu, viherympäristöt, monimuotoisuus ja infrastruktuuri) sekä sosiaalisen kestävyyden teemoja (esimerkiksi terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys). Näitä teemoja tarkennetaan hankkeeseen mukaan lähtevien kaupunkien kanssa ja muutkin kunnille keskeiset teemat ovat tervetulleita.

Hankkeen kuntatoimijoille avoin aloitustapahtuma järjestetään hybriditoteutuksena 16.2.2023 klo 13–15. Ilmoittautuminen ja lisätietoa tilaisuudesta tapahtumakalenterissa. 

Hanke jatkuu seuraavaksi teemakohtaisella sparrauksella. Teemat valitaan pian – vielä ehdit ilmaista oman kuntasi kiinnostuksen saada tukea teillä ajankohtaiseen kestävyysteemaan! Ilmoita 17.3. mennessä kiinnostuksestasi olemalla yhteydessä Gaiaan!

Lisätietoja

Ulla Värre, Gaia Consulting Oy, [email protected] 

Sivun alkuun