Hyppää sisältöön

Indikaattorit resurssiviisaiden kaupunkien johtamisen tukena – REMI-hankkeen -raportti julkaistu

Julkaisuajankohta 14.3.2022 8.00
Uutinen

Kunnat ovat keskeisessä asemassa alueensa toiminnan ohjaamisessa kohti resurssiviisasta kestävää kehitystä. Indikaattorit tukevat etenemisen seurantaa. Resurssiviisaustoimenpiteiden vaikuttavuuden mittaaminen kestävien kaupunkien johtamisen tukena (REMI) -hankkeen tavoitteena oli luoda yhdessä Fisu-verkoston (Finnish Sustainable Communities) kuntien kanssa resurssiviisautta edistävien toimien vaikuttavuutta mittaava indikaattorisarja.

Indikaattorisarja tukee kaupunkien kestävyyttä edistävää tiekarttatyötä ja johtamista sekä näiden toimeenpanoa. Hankkeen toteuttivat Suomen ympäristökeskus SYKE ja Motiva Oy.

Raportissa esitellään hankkeessa koottu avainindikaattorisarja resurssiviisauden mittaamiseen kunnissa ja joukko kuntakohtaisia täydentäviä indikaattoreita. Indikaattorit on ryhmitelty seitsemään kaistaan: energia, liikkuminen ja yhdyskuntarakenne, kulutus ja materiaalit, vedenkäyttö ja luonnonvedet, luonnon monimuotoisuus, ruoantuotanto- ja kulutus sekä elinympäristö (viihtyvyys ja terveellisyys).

Oleellinen osa indikaattorityötä on indikaattoreiden liittäminen osaksi kunnan päätöksentekoa. Sen tueksi hankkeessa selvitettiin, miten FISU-kunnissa on tähän saakka hyödynnetty indikaattoritietoa ja tuotettiin malli indikaattorien kytkemiseksi osaksi johtamisjärjestelmää. 

Resurssiviisauden indikaattorityön tavoitteena on myös osaltaan palvella kuntien laajempaa Agenda 2030 -työn seurantaa ja toteutusta. Työn lopputuloksen on tarkoitus hyödyttää kaikkia suomalaisia kuntia, jotka haluavat edistää omalla alueellaan ilmastotavoitteita, kiertotaloutta ja kestävää kehitystä. 

REMI-hanke on ympäristöministeriön rahoittama ja osa ympäristöministeriön koordinoimaa Kestävä kaupunki -ohjelmaa. Hanke kytkeytyy erityisesti ohjelman kestävyyden johtamisen kokonaisuuteen, jossa kehitetään laaja-alaisten kestävyyshaasteiden parempaa haltuunottoa ja kestävän kehityksen johtamista kaupungeissa ja kunnissa. 

Lisätietoja:

 

Sivun alkuun