Ajankohtaista

Uutinen
14.06.2022

Kestävä kaupunki –ohjelmassa tuotettujen ratkaisujen skaalaustyöpajat - ilmoittaudu mukaan

Tervetuloa tutustumaan Kestävä kaupunki -ohjelmassa toteutetuissa kokeiluissa tunnistettuihin ratkaisuihin! Työpajoissa esillä olevat ratkaisut liittyvät esimerkiksi kestävään elämäntapaan, vieraskielisten osallistamiseen kaavoitusprosesseissa, hyvinvoinnin mittaamiseen tai sen tukemiseen hyvinvointipuistolla sekä perheiden tukemiseen ja nuorten työllistämiseen puistoruokailuin.

Uutinen
14.06.2022

Ajankohtaisia osallistumisen mahdollisuuksia Kestävä kaupunki –ohjelmassa!

Etsimme nyt kuntia mukaan testaamaan kestävän kaupunkikehityksen indikaattoreita, kehittämään kestävän kehityksen budjetointia sekä ratkomaan yhteisiä kestävyyshaasteita kolmessa eri teemassa: hyvinvointi, kaupunkivihreä sekä kestävyystavoitteet huomioiva kaupunkisuunnittelu.

Uutinen
14.06.2022

Reilu kiertotalous etenee kunnissa

Reilu kiertotalous yhdistää sosiaalisen kestävyyden ja resurssiviisaan talouden. Reilun kiertotalouden valmennus auttoi kuntia ja muita toimijoita toteuttamaan periaatetta käytännössä. Valmennuksessa oli mukana seitsemän osallistujaa.

Tiedote
13.06.2022

Kestävän kaupunkikehityksen avainindikaattorit on julkaistu

Miten kaupunkien kestävyyttä tulisi mitata? Suomen ympäristökeskuksen SYKE:n toteuttamassa hankkeessa Kestävän kaupunkikehityksen indikaattorit (KEKANUA) laadittiin monivaiheisessa osallistavassa prosessissa ehdotus kestävän kaupunkikehityksen avainindikaattoreista. Niiden tavoitteena on tukea kaupunkeja, ministeriöitä ja muita toimijoita kestävän kaupunkikehityksen seurannassa. Nyt käynnistettävässä hankkeen jatko-osassa kunnat voivat testata avainindikaattoreita käytännössä.