Hyppää sisältöön
 • Vähähiilisyys
 • Älykkyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Terveellisyys
 • Johtaminen

Kestävän kehityksen budjetointi

Kestävän kehityksen budjetointi  -kehitystyössä tavoitteena on tunnistaa kestävän kehityksen ja talouden linkityksiä sekä kytkeä kestävä kehitys kuntien talouden suunnittelun ja seurannan prosesseihin.

Hankkeessa kuusi kuntaa kehittää kestävän kehityksen budjetointiaan. Kuntien työstettäväksi valitut teemat vaihtelevat kokonaisvaltaisesta kestävän kehityksen tai vihreän siirtymän budjetoinnista rajatumpiin ilmiöihin, kuten lapsi- tai luontobudjetointiin. 

Kunnat ja teemat

 • Helsinki tarkastelee kestävän kehityksen budjetointia kokonaisuutena, mistä valitsee sitten muutaman teeman, joiden ensi vuoden suunnittelua erityisesti kehitetään. 
 • Imatra on valinnut vihreän siirtymän budjetoinnin. Pilottina etenkin kaupunkikehityksen hankinnat ja investoinnit, jotka kohdistuvat lapsiin ja nuoriin. 
 • Kuhmo keskittyy lasten ja nuorten osallistavaan budjetointiin. 
 • Muuramessa tutkitaan kestävän kehityksen budjetointia niin, että osallistava budjetointi ja sosiaalinen kestävyys ovat keskiössä. 
 • Oulu on valinnut teemakseen ympäristöbudjetoinnin
 • Turussa työstetään lapsibudjetointia

Toteuttaja

 • Motiva Oy

Lue lisää

Sivun alkuun