Hyppää sisältöön
 • Vähähiilisyys
 • Älykkyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Terveellisyys
 • Johtaminen

Kestävän kehityksen budjetointi

Kestävän kehityksen budjetointi  -kehitystyössä tunnistettiin kestävän kehityksen ja talouden linkityksiä sekä kytkettiin kestävä kehitys kuntien talouden suunnittelun ja seurannan prosesseihin.

Hankkeessa kuusi kuntaa kehitti kestävän kehityksen budjetointiaan. Kuntien työstettäväksi valitut teemat vaihtelivat kokonaisvaltaisesta kestävän kehityksen budjetoinnista, ympäristöbudjetointiin sekä lasten ja nuorten budjetointiin.

Kunnat ja teemat

 • Helsinki tarkasteli jo käytössä olevan ilmastobudjetoinnin lisäksi kestävän kehityksen budjetointia kokonaisuutena, erityisesti talousarviotavoitteiden asettamista sekä vaikuttavuus- ja kestävyysnäkökulmaa.
 • Imatra kehitti lapsiystävällisyyden lisäämistä osallistamalla lapsia heitä koskevissa hankinnoissa.
 • Kuhmossa osallistettiin lapsia ja nuoria kestävän kehityksen budjetointiin. Samanaikaisesti kestävä kehitys tehtiin näkyväksi osaksi kunnan taloudellista suunnittelua ja päätöksentekoa ottamalla kestävän kehitys huomioon talousarvion laadintaohjeessa ja talousarviokirjassa.
 • Muuramessa luotiin ensimmäistä kestää kestävän kehityksen budjetoinnin malli, jossa osallistettiin kuntalaisia.
 •   Oulu valitsi teemakseen ympäristöbudjetoinnin. Hankkeessa laadittiin ympäristöbudjetoinnin malli ennakoivan suunnittelun ja päätöksenteon mahdollistamiseksi. 
 • Turussa käynnistettiin kestävän kehityksen budjetoinnin mallin luominen ja tunnistettiin tarvittavat muutostarpeet nykyisissä toiminnoissa ja päätöksenteossa, painottaen sosiaalista kestävyyttä erityisesti nuorten osalta.

Tulokset

Toteuttaja

 • Motiva Oy

Lue lisää

Sivun alkuun