Hyppää sisältöön
  • Vähähiilisyys
  • Älykkyys
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Terveellisyys
  • Johtaminen

Kestävän kehityksen budjetointi

Kestävän kehityksen budjetointi  -kehitystyössä tavoitteena on tunnistaa kestävän kehityksen ja talouden linkityksiä sekä kytkeä kestävä kehitys kuntien talouden suunnittelun ja seurannan prosesseihin.

Hankkeessa kuusi kuntaa kehittää kestävän kehityksen budjetointiaan. Kuntien työstettäväksi valitut teemat vaihtelevat kokonaisvaltaisesta kestävän kehityksen tai vihreän siirtymän budjetoinnista rajatumpiin ilmiöihin, kuten lapsi- tai luontobudjetointi. 

Toteuttaja

  • Motiva Oy

Lue lisää

Sivun alkuun