Hyppää sisältöön
  • Vähähiilisyys
  • Älykkyys
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Terveellisyys
  • Skaalaus

Kestävän kaupungin vipuvarret (VIPU)

Skaalauksen alalajit: 1 Vahvistaminen eli paikallinen lisäarvo, 2 levittäminen eli toimivuus toisaalla, 3 valtavirtaistaminen eli muutos rakenteiden kautta

Kestävän kaupungin vipuvarret (VIPU) -hankkeessa tehtiin konkreettista hyvien käytäntöjen skaalaustyötä ja kehitettiin toimintamalli skaalaamisen tueksi.

Tulokset

Toteuttajat

  • Demos Helsinki
  • FCG
  • Tyrsky-Konsultointi

Lue lisää

Sivun alkuun