Hyppää sisältöön
 • Vähähiilisyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Johtaminen

Kestävyystoimien ristikkäisvaikutusten arviointi

Hanke tukee kuntia ristikkäisvaikutusten tunnistamisessa ja positiivisten vaikutusten vahvistamisessa. Työhön kuuluu sekä koko kuntakentälle tarjottavaa neuvontaa että kaupunki-, kunta- tai seutukohtainen sparraus valituista aiheista

Hankkeen keskiöön on suunniteltu nostettavan erityisesti rakennetun ympäristön teemoja (kuten kaupunkisuunnittelu, viherympäristöt, monimuotoisuus ja infrastruktuuri) sekä sosiaalisen kestävyyden teemoja (esimerkiksi terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys). Näitä teemoja tarkennetaan hankkeeseen mukaan lähtevien kaupunkien kanssa ja muutkin kunnille keskeiset teemat ovat tervetulleita.

Teemat

 • Yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen liittyvät ristikkäisvaikutukset 
 • Yhdyskuntarakenne ja ympäristöterveys 
 • Palveluverkkoon liittyvät ristikkäisvaikutukset 
 • Energiamurrokseen liittyvät ristikkäisvaikutukset 
 • Maankäyttö ja ekosysteemit (mm. viherverkostot sekä metsien hoito ja käyttö)
 • Kestävän liikenteen edistäminen ja luonnon monimuotoisuus

Muutokset ja tarkennukset mahdollisia.

Toteuttajat

 • Gaia Consulting
 • Sweco Finland

Lisätietoja

Sivun alkuun