Hyppää sisältöön
  • Vähähiilisyys
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Johtaminen

Kestävyystoimien ristikkäisvaikutusten arviointi

Hanke tukee kuntia ristikkäisvaikutusten tunnistamisessa ja positiivisten vaikutusten vahvistamisessa. Työhön kuuluu sekä koko kuntakentälle tarjottavaa neuvontaa että kaupunki-, kunta- tai seutukohtainen sparraus valituista aiheista

Hanke tukee kaupunkeja, kuntia ja kaupunkiseutuja kestävää kehitystä edistävien toimien ristikkäisvaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa sekä positiivisten ristikkäisvaikutusten vahvistamisessa. Hanke vahvistaa kuntasektorin osaamista ja toimialojen välistä dialogia. Opit halutaan jakaa laajasti kuntien käyttöön. 

Kunnat ja teemat

  • Oulu: Yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen liittyvät ristikkäisvaikutukset 
  • Vantaa: Yhdyskuntarakenne ja ympäristöterveys 
  • Rovaniemi: Palveluverkkoon liittyvät ristikkäisvaikutukset 
  • Lappeenranta: Kestävän liikenteen edistäminen ja luonnon monimuotoisuus  
  • Porvoo: kaupunginosan (sosiaaliset) ristikkäisvaikutukset

Muutokset ja tarkennukset mahdollisia.

Toteuttajat

  • Gaia Consulting
  • Sweco Finland

Lisätietoja

Sivun alkuun