Hyppää sisältöön
  • Vähähiilisyys
  • Älykkyys
  • Johtaminen

Kestävän kaupunkikehityksen foorumi

Kestävän kaupunkikehityksen toimeenpanon haasteita ratkaistiin kuntien yhteiskehittämisen ja asiantuntijoiden fasilitoiman työskentelyn avulla. Foorumi keskittyi innovatiivisiin ja älykkäisiin vähähiilisyyttä edistäviin ratkaisuihin, mutta konsepti on sovellettavissa myös muihin kestävän kehityksen teemoihin. 

Tulokset

  • Strategioiden vähähiilisyystavoitteiden innovatiivista ja älykästä toimeenpanoa tuettiin kuntien yhteiskehittämisellä ja asiantuntijoiden fasilitoinnilla. 
  • Tuloksena syntyi kuntien kehitystyön ohella työkirja ja menetelmäesimerkit kuntien kestävyyden toimeenpanoa tukevalle foorumille.  
  • Tutustu työkirjaan: Kestävän kaupunkikehityksen foorumi

Toteuttaja

  • Sitowise

Lue lisää

Sivun alkuun