Hyppää sisältöön

Kunnat hakivat vauhtia vähähiilisyyteen

Julkaisuajankohta 17.1.2022 8.00
Uutinen

Ympäristöministeriöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelma ja Sitowise järjestivät Kestävän kaupunkikehityksen -foorumin, josta kuusi kuntaa hakivat vauhtia vähähiilisyyteen.

Ensimmäinen, syksyllä 2021 järjestetty Kestävän kaupunkikehityksen -foorumi tarjosi kunnille innovatiivisia ja älykkäitä ratkaisuja, joiden avulla kunnat voivat kehittää ajankohtaista vähähiilisyystyötään. Mukana foorumissa olivat Kaarina, Lohja, Naantali, Raisio, Salo sekä Turku. 

Yhdessä kohti kestävyystavoitteita
”Valtiolla ja kunnilla on kovia kestävän kehityksen tavoitteita ja tämän foorumin tarkoituksena oli auttaa kuntia näiden kestävyystavoitteiden saavuttamisessa”, foorumin fasilitaattoreina toimineet, Sitowisen asiantuntijat Pia Niemi ja Tiina Sahakari toteavat.

”Lisäksi tavoitteena oli kehittää toimintamalli foorumille kuntien kestävän kehityksen tukemiseksi myös tulevaisuudessa.", Niemi jatkaa.

Vertaisoppimista ja sparraavaa otetta

Kestävän kaupunkikehityksen -foorumi perustui vertaisoppimiseen ja sparraavaan otteeseen.

”Näiden kolmen työpajapäivän aikana kuunneltiin huippuasiantuntijoiden puheenvuoroja ja käytiin paljon rakentavaa keskustelua niin oman ryhmän kuin myös eri kuntien edustajien välillä”, Niemi kertoo.

”Lisäksi jokaisen kunnan kanssa pysähdyttiin pohtimaan kunkin kunnan omia vähähiilisyyshaasteita ja haasteiden juurisyitä, sillä vain ne tunnistamalla voidaan ideoida ratkaisuja oikeisiin ongelmiin”, Sahakari jatkaa.

Älykkäitä ja relevantteja työkaluja

Niemen ja Sahakarin mukaan kaikki tuki ja tekeminen foorumilla tähtäsi siihen, että osallistujat saivat käyttöönsä älykkäitä ja relevantteja työkaluja, joiden avulla he voivat itse ratkoa ja selkeyttää vähähiilisyyshaasteitaan.

”Me saimme foorumilta huippuhyviä, analyyttiseen tarkasteluun soveltuvia työvälineitä, joiden avulla olemme pysähtyneet pohtimaan hankettamme koko yksikön voimin myös foorumin jälkeen”, foorumille osallistunut, Turun infran kunnossapitopäällikkö Mari Helin kertoo.

Vuorovaikutteista ryhmätyötä

Helinin mukaan vuorovaikutteiset työpajapäivät olivat intensiivisiä ja antoisia, ja ilmapiiri oli koko ajan lämmin ja luottamuksellinen.

”Rakentavaa keskustelua syntyi niin oman ryhmän kuin myös muiden osallistujien kesken, mikä oli valtavan antoisaa, sillä oman poteron ulkopuolelle katselu ja muiden kuuntelu vie aina asioita eteenpäin”, Helin toteaa.

”Bonuksena meille syntyi naapurikuntien kesken pieni verkosto, jonka kanssa palaamme ilmastoasioihin varmasti myös myöhemmin”, Helin jatkaa.

Sparraava asiantuntijapooli

Yksi foorumin kiitelty osa oli asiantuntijasparraus, jonka aikana jokainen kunta sai käydä keskustelua omasta vähähiilisyyshankkeestaan eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

”Sitowisella oli foorumilla monialainen asiantuntijapooli, josta jokainen kunta sai valita käyttöönsä pari sparraajaa”, Helin kertoo.

”Me valitsimme avuksemme hankinta- ja kiertotalouden asiantuntijat, jotka auttoivat meitä kirkastamaan tavoitteitamme ja tulevia toimenpiteitämme”, Helin jatkaa.

Kokeilemalla eteenpäin

Foorumin viimeisenä työpäivänä keskityttiin hankkeen onnistuneen toimenpanon tunnusmerkkeihin ja rakennettiin jokaiselle kunnalle oma kokeilusuunnitelma.

”Totuttua laajempi yhteistyö, muiden kanssa keskustelu ja matalalla kynnyksellä tehty nopea kokeilu on yksi keino oppia ja päästä eteenpäin monimutkaisessa toimintaympäristössä, jossa syy-seuraussuhteet ovat usein kaikkea muuta kuin selviä”, Sahakari sanoo.

Ilmasto kiittää

Helinin mielestä foorumin parasta antia oli se, että osallistujat pystyivät jäsentyneesti ja järjestelmällisesti rauhoittumaan ilmastohaasteiden äärelle ja saivat eväitä ulkopuolisilta asiantuntijoilta.

”Haastavien hankkeiden eteenpäin vienti jää helposti tehottomaksi, jos ihmisillä on aikaa perehtyä asioihin tunti silloin, toinen tällöin”, Helin toteaa.

”Kun aikaa on syvempään keskittymiseen ja fasilisoituun, rakentavaan keskusteluun kolme kokonaista työpäivää, haastavatkin asiat kirkastuvat ja nytkähtävät isoina harppauksina eteenpäin – ja ilmasto kiittää”, Helin jatkaa.

Lisätietoja foorumista

Suvi Monni, johtava asiantuntija, Sitowise
[email protected] 040 543 1476

Tutustu hankkeen raporttiin: Kestävän kaupunkikehityksen foorumi: työkirja

Sivun alkuun