Hyppää sisältöön
  • Vähähiilisyys
  • Älykkyys
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Terveellisyys
  • Johtaminen

Ilo irti indikaattoreista! KEKANUAII

Kestävän kaupunkikehityksen indikaattorityön jatkohankkeessa Ilo irti indikaattoreista! (KEKANUA II) tavoitteena on kestävän kaupunkikehityksen avainindikaattoreiden käytännön testaus erikokoisissa kaupungeissa ja kunnissa sekä niiden integrointi kuntien johtamisen, suunnittelun ja seurannan prosesseihin. 

KEKANUA-hankkeessa kehitettyjä indikaattoreita testataan ja edelleenkehitetään 12 kunnan sekä yhden kuntayhtymän ja maakunnan liiton kanssa.

Toteuttajat

  • Suomen ympäristökeskus SYKE
  • Motiva Oy

Lue lisää

Sivun alkuun