Hyppää sisältöön
 • Vähähiilisyys
 • Älykkyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Terveellisyys
 • Johtaminen

Ilo irti indikaattoreista! Kestävän kaupunkikehityksen indikaattorit käyttöön (KEKANUA II)

Kestävän kaupunkikehityksen indikaattorityön jatkohankkeessa Ilo irti indikaattoreista! (KEKANUA II) tavoitteena oli kestävän kaupunkikehityksen avainindikaattoreiden käytännön testaus erikokoisissa kaupungeissa ja kunnissa sekä niiden integrointi kuntien johtamisen, suunnittelun ja seurannan prosesseihin. 

Aiemmassa KEKANUA-hankkeessa kehitettyjä indikaattoreita testattiin ja kehitettiin edelleen 11 kunnan ja alueellisen organisaation kanssa sekä määriteltiin indikaattoreille metatietokuvaukset.  Lisäksi hankkeessa kytkettiin indikaattoreita kuntien johtamisen, suunnittelun ja seurannan prosesseihin. Hankkeen lisäosassa indikaattoritiedot koostettiin interaktiiviselle PowerBI -alustalle, jossa indikaattoritietoja on mahdollista seurata ja vertailla visuaalisesti.

Yhteistyössä

 • Espoon kaupunki
 • Helsingin kaupunki
 • Helsingin seudun ympäristöpalvelut
 • Keravan kaupunki
 • Kouvolan kaupunki
 • Oulun kaupunki
 • Pirkanmaan liitto
 • Raaseporin kaupunki
 • Salo
 • Valkeakoski
 • Vantaan kaupunki

Toteuttajat

 • Suomen ympäristökeskus (Syke)
 • Motiva Oy

Tulokset

Lue lisää

Sivun alkuun