Hyppää sisältöön
  • Vähähiilisyys
  • Älykkyys
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Terveellisyys
  • Johtaminen

Kestävän kaupunkikehityksen indikaattorit (KEKANUA)

Hankkeen vaihe I tuki Suomen kansallista raportointia YK:n Habitat III:ssa hyväksyttyyn Uuteen Kaupunkikehitysohjelmaan (New Urban Agenda, NUA). Vaiheessa II kehitettiin indikaattoreita kansallisen kestävän kaupunkikehityksen seurannan tueksi.

Tulokset

  • Tuotettiin kvantitatiiviset indikaattorit ja indikaattoritieto YK kaupunkikehitysohjelman NUAn kansalliseen raportointiin ”Finland’s Report on the Implementation of the New Urban Agenda
  • Tunnistettiin olemassa olevat indikaattorit ja indikaattorityön nykytila ja tuotettiin ehdotus kansallisista kestävän kaupunkikehityksen avainindikaattoreista. (Raportti julkaistiin 2022)

Toteuttaja

  • Suomen ympäristökeskus SYKE

Lue lisää

Sivun alkuun