Hyppää sisältöön
  • Vähähiilisyys
  • Älykkyys
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Terveellisyys
  • Haastekimpputyö

Haastekimpputyö 2022-2023

Haastekimpputyö on kestävyysteemoja poikkileikkaavaa yhteiskehittämistä, joka tuottaa tietoa ja ratkaisuja kaupunkien yhteisiin johtamista ja käytäntöä linkittäviin haasteisiin. Yhteisiä kestävyyshaasteita ratkottiin kolmessa eri teemassa: hyvinvointi, kaupunkivihreä sekä kestävyystavoitteet huomioiva kaupunkisuunnittelu. 

Haasteita ratkottiin fasilitoiduissa kaupunkien, kuntien, ministeriöiden ja mahdollisesti muiden tahojen muodostamissa kumppanuusryhmissä. 

Teemat ja kunnat

Haastekimppujen fasilitoijat

  • Hyvinvoivat yhteisöt sosiaalisesti kestävässä kaupungissa: MDI Public, Demos Helsinki ja THL
  • Kaupunkivihreä tiivistyvässä kaupungissa: Suomen ympäristökeskus
  • Kestävyystavoitteet huomioiva kaupunkisuunnittelu: Demos Helsinki, MDI Public ja Green Building Council Finland

Tulokset

Lue lisää

Sivun alkuun