Hyppää sisältöön
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Haastekimpputyö

Hyvinvoivat yhteisöt sosiaalisesti kestävässä kaupungissa

Haastekimpputyö on kestävyysteemoja poikkileikkaavaa yhteiskehittämistä, joka tuottaa tietoa ja ratkaisuja kaupunkien yhteisiin johtamista ja käytäntöä linkittäviin haasteisiin. Yksi syksyllä 2022 käynnistyneistä haastekimppuryhmistä kehittää ratkaisuja kaupunkien hyvinvoiville yhteisöille.

Kuntalaisten osallisuuden vahvistamisesta on jo paljon hyviä esimerkkejä ja toimintamalleja, mutta osallistamisen lyhytjänteisyys, sirpaleisuus ja heikko suunnitelmallisuus rajoittavat vaikuttavuutta koko kaupunkiorganisaatiossa. Erityisesti nuorten ja lasten äänen kuulumiseen kaivataan kaupunkikehittämisessä merkittävää kulttuurimuutosta. Kaupunkien hyvinvoivia yhteisöjä kehittävä haastekimppu tähtääkin osallistamiseen liittyvien ajattelu- ja toimintatapojen muuttamiseen. 

Ratkaistaviksi valitut haasteet

  • Sosiaalinen kestävyys koetaan kunnissa tärkeäksi, mutta vaikeaksi käsitteeksii,  ja se on usein haastava mitattava ja alisteinen taloudelliselle ja/tai ekologiselle kestävyydelle.
  • Hyvinvoinnin edistäminen edellyttää poikkihallinnollisuutta, mutta poikkihallinnollisuus ja sektorirajojen ylittäminen on vaikeaa.
  • Nuorten tavoittaminen ja heidän tarpeisiinsa vastaaminen on tärkeää sosiaalisen kestävyyden ja tulevaisuuden äänen turvaamiseksi kaupungeissa.

Yhteistyössä

  • Imatra, Jyväskylä, Lahti, Karkkila ja Kuopio
  • Fasilitaattorit MDI Public, Demos Helsinki ja THL 

Lue lisää

Sivun alkuun