Hyppää sisältöön
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Haastekimpputyö

Hyvinvoivat yhteisöt sosiaalisesti kestävässä kaupungissa

Haastekimpputyö on kestävyysteemoja poikkileikkaavaa yhteiskehittämistä, joka tuottaa tietoa ja ratkaisuja kaupunkien yhteisiin johtamista ja käytäntöä linkittäviin haasteisiin. Yksi vuosien 2022-2023 haastekimppuryhmistä kehitti ratkaisuja kaupunkien hyvinvoiville yhteisöille.

Hyvinvoivat yhteisöt sosiaalisesti kestävissä kaupungeissa -haastekimpussa ratkottiin sosiaalisen kestävyyden vahvistamisen haasteita: Kaupungeissa hyvinvointi kasaantuu samoille asukkaille ja
alueille, ja vastaavasti hyvinvoinnin puutteet tai heikkoudet saattavat kumuloitua.

Kuntalaisten osallisuuden vahvistamisesta on jo paljon hyviä esimerkkejä ja toimintamalleja, mutta osallistamisen lyhytjänteisyys, sirpaleisuus ja heikko suunnitelmallisuus rajoittavat vaikuttavuutta koko kaupunkiorganisaatiossa. Erityisesti nuorten ja lasten äänen kuulumiseen kaivattiin kaupunkikehittämisessä merkittävää kulttuurimuutosta. Kaupunkien hyvinvoivia yhteisöjä kehittävä haastekimppu tähtäsi erityisesti osallistamiseen liittyvien ajattelu- ja toimintatapojen muuttamiseen. 

Ratkaistaviksi valitut haasteet

  • Sosiaalinen kestävyys koetaan kunnissa tärkeäksi, mutta vaikeaksi käsitteeksi,  ja se on usein haastava mitattava ja alisteinen taloudelliselle ja/tai ekologiselle kestävyydelle.
  • Hyvinvoinnin edistäminen edellyttää poikkihallinnollisuutta, mutta professiolähtöisyys ja sektorirajat ovat hyvinvoinnin edellytysten luomisen ja vaikuttavuuden esteinä.
  • Lasten ja nuorten tavoittaminen ja heidän tarpeisiinsa vastaaminen on tärkeää sosiaalisen kestävyyden ja tulevaisuuden äänen turvaamiseksi kaupungeissa.

Yhteistyössä

  • Imatra, Jyväskylä, Lahti, Karkkila ja Kuopio
  • Fasilitaattorit: MDI Public, Demos Helsinki ja THL 

Tulokset

Lue lisää

Sivun alkuun