Hyppää sisältöön
  • Vähähiilisyys
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Haastekimpputyö

Kaupunkivihreä tiivistyvissä kaupungeissa

Haastekimpputyö on kestävyysteemoja poikkileikkaavaa yhteiskehittämistä, joka tuottaa tietoa ja ratkaisuja kaupunkien yhteisiin johtamista ja käytäntöä linkittäviin haasteisiin. Yksi vuosien 2022-2023 haastekimppuryhmistä ratkoi kaupunkivihreään liittyviä haasteita.

Kaupunkiluonto tuottaa hyötyjä ihmisten hyvinvoinnin, ilmaston, luonnon monimuotoisuuden, kaupunkien vetovoimaisuuden ja resilienssin kannalta. Viheralueet tukevat asukkaiden terveyttä ja viihtymistä kaupungeissa. Kaupunkivihreän arvoa ei kuitenkaan ole aina
tunnistettu riittävällä tavalla maankäytön suunnittelussa tai viherrakenteiden ylläpidossa.
Haastekimpun tavoitteena oli ratkaisujen kehittäminen kaupunkiluonnon turvaamiseksi
tiivistyvissä kaupungeissa eri puolilla Suomea.

Haastekimpussa kehitettiin ratkaisuja kaupunkiluontoon liittyviin haasteisiin, kuten
luonnon monimuotoisuuden ja luontoarvojen säilyttämiseen kasvavassa kaupungissa,
viherrakenteen lisäämiseen tiivistyvissä kaupungeissa sekä urbaanien viherratkaisujen
hyväksyttävyyden lisäämiseen.

Ratkaistaviksi valitut haasteet

Ratkaisuja lähdettiin työstämään neljässä temaattisessa ratkaisutiimissä:

  • Laatuhaaste: viheralueiden luonnon monimuotoisuuden kehittäminen
  • Määrähaaste: kaupunkiluonnon lisääminen, säilyttäminen ja kehittäminen
  • Vihreän lisääminen katutilassa ja kortteleissa, tiiviissä kaupunkirakenteessa
  • Viherympäristön arvon tunnistaminen 

Yhteistyössä

  • Helsinki, Iisalmi, Järvenpää, Kemi, Lahti, Raasepori, Turku, Vantaa ja Ylöjärvi
  • Fasilitaattori: Suomen ympäristökeskus

Tulokset

Lue lisää

Sivun alkuun