Hyppää sisältöön
  • Vähähiilisyys
  • Älykkyys
  • Haastekimpputyö

Kestävyystavoitteet huomioiva kaupunkisuunnittelu

Haastekimpputyö on kestävyysteemoja poikkileikkaavaa yhteiskehittämistä, joka tuottaa tietoa ja ratkaisuja kaupunkien yhteisiin johtamista ja käytäntöä linkittäviin haasteisiin. Yksi vuosien 2022-2023 haastekimppuryhmistä ratkoi kestävyystavoitteet huomioivaan kaupunkisuunnitteluun kytkeytyviä haasteita.

Kaupunkisuunnitteluun pureutuva ryhmä halusi kehittää kaupunkisuunnittelun kykyä huomioida kestävä kehitys. Haasteiksi havaittiin muun muassa sisäänrakennettu kasvuajattelu sekä muut kaupunkirakentamisen vuosikymmenten saatossa vakiintuneet ajattelumallit ja käytännöt. Myös kaupunkitilan luova käyttö ja olemassa olevan rakennuskannan resurssiviisas hyödyntäminen kiinnostivat mukaan lähteneitä kaupunkeja. Haastekimpussa etsittiin ratkaisuja, miten olemassa olevaa keinovalikoimaa saadaan tehokkaammin käyttöön. 

Ratkaistaviksi valitut haasteet

  • Kaupunkisuunnittelu kasvukoneena: Kehitteille laitettiin ratkaisuaihioita, joilla suunnittelun ekologiset reunaehdot saataisiin lukittua jo kaavoitusvaiheessa
  • Kaupunkitilan suunnittelun kompetenssit: Tavoitteena oli lähteä rikastamaan julkiseen tilaan vaikuttavien suunnitteluhankkeiden prosesseja kohdistamalla monialaisia kompetensseja ja kunnianhimoista kestävyysajattelua oikea-aikaisesti prosessien kriittisiin vaiheisiin

Yhteistyössä

  • Espoo, Helsinki, Kemi, Karkkila, Oulu ja Turku
  • Fasilitaattorit: Demos Helsinki, MDI Public ja Green Building Council Finland

Tulokset

Lue lisää

Sivun alkuun