Hyppää sisältöön
  • Vähähiilisyys
  • Älykkyys
  • Haastekimpputyö

Kestävyystavoitteet huomioiva kaupunkisuunnittelu

Haastekimpputyö on kestävyysteemoja poikkileikkaavaa yhteiskehittämistä, joka tuottaa tietoa ja ratkaisuja kaupunkien yhteisiin johtamista ja käytäntöä linkittäviin haasteisiin. Yksi syksyllä 2022 käynnistyneistä haastekimppuryhmistä ratkoo kestävyystavoitteet huomioivaan kaupunkisuunnitteluun kytkeytyviä haasteita.

Kaupunkisuunnitteluun pureutuva ryhmä haluaa kehittää suunnittelun kykyä huomioida kestävä kehitys. Haasteiksi on havaittu muun muassa sisäänrakennettu kasvuajattelu sekä muut kaupunkirakentamisen vuosikymmenten saatossa vakiintuneet ajattelumallit ja käytännöt. Myös kaupunkitilan luova käyttö ja olemassa olevan rakennuskannan resurssiviisas hyödyntäminen kiinnostavat mukaan lähteneitä kaupunkeja. Haastekimpussa etsitään nyt ratkaisuja, miten olemassa olevaa keinovalikoimaa saadaan tehokkaammin käyttöön. 

Ratkaistaviksi valitut haasteet

  • Kaupunkisuunnittelu kasvukoneena: Kehitteillä ratkaisuaihio, jolla ekologiset reunaehdot saadaan lukittuajo kaavoitusvaiheessa.
  • Tilankäytön suunnittelun vajavaisuus: Kehitteillä keinoja rikastaa tilankäytön suunnittelun prosesseja kohdistamalla monialaisia kompetenssejaja kunnianhimoista kestävyysajattelua oikea-aikaisesti prosessien kriittisiin vaiheisiin.

Yhteistyössä

  • Espoo, Helsinki, Kemi, Karkkila, Oulu ja Turku
  • Fasilitaattorit: Demos Helsinki, MDI Public ja Green Building Council Finland

Lue lisää

Sivun alkuun