Hyppää sisältöön
  • Vähähiilisyys
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Terveellisyys
  • Haastekimpputyö

Haastekimpputyö 2019-2020

Työssä tunnistettiin ja ratkaistiin kaupunkien ja kuntien yhteisiä kestävyyshaasteita. Haastekimput olivat Osallisuus ja yhteisöllisyys, Lähivihreä ja terveys, Asemanseudut sekä Kiertotalous ja yhteiskäyttö.

Tulokset

Osana haastekimpputyötä toteutettiin myös

Toteuttaja

  • Suomen ympäristökeskus SYKE

Lue lisää

Sivun alkuun