Hyppää sisältöön
  • Vähähiilisyys
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Terveellisyys
  • Haastekimpputyö

Elämänmittainen lähivihreäpolku

Tietopaketti lähiluonnon hyvinvointivaikutuksista kokoaa yhteen tutkimustietoa ja esimerkkejä luonnon ja viheralueiden vaikutuksista fyysiseen terveyteen, mielen hyvinvointiin, sosiaaliseen hyvinvointiin ja liikkumiseen.

Yli 72 prosenttia suomalaisista asuu kaupungeissa, minkä takia kaupunkiluonnolla on suuri merkitys eri ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa elävien asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin. Osana Kestävä kaupunki -ohjelman haastekimpputyötä Suomen ympäristökeskus SYKE on koonnut yhteistyössä LUKEn, Tapio Oy:n ja Et May Oy:n kanssa tutkimustietoon pohjautuvan tietopaketin luonnon ja viheralueiden vaikutuksista fyysiseen terveyteen, mielen hyvinvointiin, sosiaaliseen hyvinvointiin ja liikkumiseen.

Elämänmittainen lähivihreäpolku -tietopaketti on suunnattu erityisesti kuntien ja kaupunkien päättäjille ja eri toimialojen työntekijöille, mutta sisältö voi palvella myös muita kestävien kaupunkien kehittäjiä. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä lähiluonnon merkityksestä sekä edistää tutkimustiedon käyttöönottoa ja soveltamista kaupunkien kehitystyössä viherympäristöjen turvaamiseksi. 

Oppaassa on kätevää liikkua linkkien avulla eri osioiden välillä – voit lukea osioiden tiiviit johdantokappaleet ja syventyä tarkemmin sinua kiinnostaviin aihealueisiin tai esimerkkeihin.

Lataa tietopaketti Elämänmittainen lähivihreäpolku (pdf, 15 Mt)

Tietopaketin hyödyntämistä varten on laadittu lisäksi muokattava kalvosetti sekä huoneentaulu:

Lue lisää uutisesta Kaupunkiluonnon turvaaminen edistää asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia

Tutustu muihin viihtyisää ja terveellistä viherympäristöä edistäviin hankkeisiin

Sivun alkuun