Hyppää sisältöön
  • Vähähiilisyys
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Haastekimpputyö

Reilu kiertotalous kunnissa

Reilu kiertotalous kunnissa

Kartoitettiin sosiaalisen kestävyyden ja kiertotalouden yhtymäkohtia ja nostettiin esiin hyviä esimerkkejä ja kehityskohteita kunnista. Kohderyhmänä olivat erityisesti kuntien sosiaalisen kestävyyden, osallisuuden, kiertotalouden ja vähähiilisyyden asiantuntijat.

Sivun alkuun