Hyppää sisältöön
 • Vähähiilisyys
 • Terveellisyys
 • Kestävän kaupunkikehityksen kokeilut

Niukoista resursseista Suomen parasta ympäristöviestintää!

Kokeilussa rakennettiin yhdessä usean kunnan kesken toimintamalli laadukkaan ympäristö-viestinnän tuottamiseksi. Osallistujat halusivat tehdä Suomen vaikuttavinta ja hauskinta paikallista ilmasto- ja ympäristöviestintää positiivisella ja ratkaisukeskeisellä tavalla.

Tulokset

 • Luotiin viestinnän check list positiiviseen ja ratkaisukeskeiseen ympäristöviestintään.
 • Oivallettiin, että viestinnän pitää olla monikanavaista. Sosiaalisen median painoarvo onkin luultua pienempi.
 • Yllätys oli, että nuoret pitävät nykyisinkin arvossa koulua luotettavan tiedon lähteenä ja toivoivat viestien tuomista kouluihin. 

Vaikutukset

 • Hankkeen osallistujakunnat jatkavat yhteisen viestinnän toteuttamista keväästä 2020 alkaen. Yhteistyötä jatketaan myös koulujen kanssa.
 • Kokeilu toimii esimerkkinä onnistuneesta kuntien välisestä yhteistyöstä muille.

Yhteistyössä

 • Raision kaupunki
 • Kaarinan kaupunki
 • Liedon kunta
 • Naantalin kaupunki
 • Ympäristöministeriö
Sivun alkuun