Hoppa till innehåll
 • Koldioxidsnåla städer
 • Friska städer
 • försöksprojekt för hållbar stadsutveckling

Knappa resurser gav Finlands bästa miljökommunikation!

I försöket skapades tillsammans med flera kommuner en verksamhetsmodell för att producera högklassig miljökommunikation. Målet var att förverkliga Finlands effektivaste och roligaste lokala klimat- och miljökommunikation på ett positivt och lösningsorienterat sätt.  

Tulokset

 • En checklista för positiv och lösningsorienterad miljökommunikation upprättades.
 • Man insåg att kommunikationen måste ske i flera kanaler. Sociala medier har mindre betydelse än man tidigare trott.
 • Överraskningen var att även dagens ungdomar värdesätter skolan som en källa för tillförlitlig information och önskade att informationen skulle komma till skolorna. 

Effekter

 • De kommuner som deltog i projektet fortsätter att genomföra gemensam kommunikation sedan våren 2020. Samarbetet med skolorna kommer också att fortsätta.
 • Försöket är ett exempel för andra på ett lyckat samarbete mellan kommuner.

I samarbete med

 • Reso stad
 • S:t Karins stad
 • Lundo kommun
 • Nådendals stad
 • Miljöministeriet
Tillbaka till toppen