Hyppää sisältöön
 • Vähähiilisyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Terveellisyys
 • Kestävän kaupunkikehityksen kokeilut

Luanikas viherkäine Rauma

Rauma 2030 Kestävän hyvinvoinnin tiellä - kohti hiilineutraalia kuntaa

Raumalla haluttiin laatia visuaalisesti näyttävä interaktiivinen tiekartta vuoteen 2030 Rauman kestävän kaupunkikehityksen periaatteista. Työtä tehtiin laajasti osallistaen.

Tulokset

 • Hankkeessa tuotettiin kartoitus Rauman kaupunkikehityksen mahdollisuuksista ja nykytilasta. 
 • Yhteistyöllä oppilaitoksien kanssa saatiin hyvin ideoita tiekarttatyön tueksi.
 • Havaittiin, että hyvä tapa tavoittaa kuntalaisia on mennä sinne, missä he ovat. Yhteistyö järjestöjen kanssa ja osallistuminen suuriin yleisötilaisuuksiin auttaa.

Vaikutukset

 • Rauman kestävän kehityksen tiekartan osallistava toteutustapa on monistettavissa ja voi toimia mallina muille kunnille. 
 • Tavoitteena on nostaa Rauma näkyväksi, ympäristöystävälliseksi, kestävää kaupunkikehitystä ja kiertotaloutta toteuttavaksi alueeksi, joka vaalii ainutlaatuista kulttuuriperintöään teollisuuden kehittäessä rinnalla ympäristöystävällisiä ratkaisuja.

Yhteistyössä

 • Rauman kaupunki
 • Ympäristöministeriö
Sivun alkuun