Hoppa till innehåll
 • Koldioxidsnåla städer
 • Socialt hållbara städer
 • Friska städer
 • försöksprojekt för hållbar stadsutveckling

Luanikas viherkäine Rauma (Ett trevligt och grönskande Raumo)

Syftet med försöket var att skapa en visuellt anslående interaktiv färdplan till år 2030 över principerna för Raumos hållbara stadsutveckling. Arbetet utfördes genom ett omfattande engagemang.  

Resultat

 • Inom projektet gjordes en kartläggning över möjligheterna och nuläget i Raumos stadsutveckling. 
 • Samarbetet med läroanstalter gav upphov till bra idéer som stöd för färdplansarbetet.
 • Man upptäckte att ett bra sätt att nå ut till kommuninvånarna var att bege sig dit där de befinner sig. Att samarbeta med organisationer och delta i stora publikevenemang är till god hjälp.

Effekter

 • Raumos engagerande implementeringsarbete för en färdplan för hållbar utveckling kan kopieras och fungera som modell för andra kommuner. 
 • Syftet är att lyfta fram Raumo till ett synligt, miljövänligt område som förverkligar hållbar stadsutveckling och cirkulär ekonomi och som värnar om sitt unika kulturarv när industrin utvecklar miljövänliga lösningar.
   

I samarbete med

 • Raumo stad
 • Miljöministeriet
Tillbaka till toppen